ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Husker du 17. mai i fjor? I år blir det ganske likt

Korspmusikk på avstand, her fra Torshovparken i fjor. Det samme blir det nok i år. Foto: Hanna Vangen

De nasjonale rådene og reglene som gjelder i Norge nå, vil også gjelde på 17. mai. Både taler, tog, leker og fester blir rammet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.04.2021 kl 17:21

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: – Under feiringen i fjor var det neppe noen som trodde at det ville være restriksjoner også under årets feiring, sa kulturminister Abid Raja (V) på torsdagens pressekonferanse.

– Nå står vi her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sa han.

Videre sa han at det ikke ville komme noen nasjonale lettelser før nasjonaldagsfeiringen.

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldende nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17. mai, sa Raja.

Kulturminister Abid Raja under pressekonferansen om koronasituasjonen og om årets 17.mai feiring torsdag. Foto: Lise Åserud/NTB

Både nasjonale og lokale regler må følges

De nasjonale reglene innebærer at man kan ha besøk av maksimalt fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan det være flere, men man må kunne holde avstand. Uansett må man også følge de lokale smittevernreglene, som kan være strengere. Per i dag gjelder som kjent forbudet mot å ha flere enn to gjester i Oslo. Først neste uke skal det igjen vurderes lettelser her.

ANNONSE

Hvis man ikke er hjemme, men samles på en privat sammenkomst, kan man ifølge de nasjonale reglene være maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.

Kulturministeren fortalte også at 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften.

Kulturminister Abid Raja (t.v.), helse-og omsorgs minister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud/NTB

– Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også for 17. mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.

Fakta om gjeldende nasjonale råd og regler – som også vil gjelde 17. mai.

NB! De lokale rådene og reglene i Oslo er per i dag strengere enn de nasjonale på mange områder.

 • Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.
 • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.
 • Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.
 • Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22.
 • Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers.
 • Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.
 • På offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs.
 • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Kreative planer

Raja sa at dersom det er en risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til at flere mennesker møtes, særlig fra flere kommuner, bør de avlyses.

ANNONSE

– Der det ikke er lov til å holde arrangementer, vil korps likevel kunne spille for innbyggerne og på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups, slik at det ikke samler seg mange mennesker.

Han la til at steder kan innføre lokale tiltak som er strengere.

– Jeg har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir laget av iherdige komitéarbeidere slik at feiringen lokalt blir best mulig etter forutsetningene, sier Raja.

Høie roste befolkningen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag. Foto: Lise Åserud/NTB

Helseminister Bent Høie (H) startet regjeringens pressekonferanse med å rose befolkningen. De fleste følger smittevernreglene, selv om avstanden mellom folk i parkene ble litt kort da våren kom til Oslo forrige uke.

ANNONSE

– Vi ser igjen resultatet av folket innsats, nok en gang. Smitten går ned i Norge, sa Høie, og viste til at koronakommisjonen ga befolkningen mye av æren for at Norge har håndtert pandemien bedre enn mange andre land.

– Det gjør jeg også, sa Høie.

Fakta om råd om 17. mai-arrangementer

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med følgende råd for gjennomføring av arrangementer på 17. mai:

Generelt

 • Arrangementer og private samlinger på 17. mai må følge de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale bestemmelsene og anbefalingene som gjelder.
 • Gjennomfør helst arrangementene ute, eller digitalt der man ikke kan ha arrangement.
 • Syke personer må holde seg hjemme.
 • Alle må utvise god hånd- og hostehygiene og godt renhold.
 • Arrangører og deltakere må sikre anbefalt avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand og begrense antall kontakter.
 • Arrangementer bør unngå å samle personer fra ulike nærmiljøer eller lokalsamfunn.
 • Unngå bruk av kollektivtransport.

Tog, korps og kor

 • 17. mai-tog anses som et arrangement og må følge de gjeldende nasjonale og eventuelle lokale arrangementsbestemmelser.
 • Det anbefales uansett å avlyse større barne- og borgertog som samler personer fra ulike kommuner/områder.
 • Det kan gjennomføres 17. mai-tog i områder som ikke har forbud mot arrangementer. Det bør da begrenses til deltakere innen samme lokalsamfunn/nærmiljø.
 • Barn som tilhører samme kohort i barnehage eller barneskole, kan gå sammen i barnetog uten avstandsregler. Det bør være god avstand mellom kohortene.
 • Begrens antall foresatte som følger barnetog så langt det lar seg gjøre.
 • Arrangør må sikre at det ikke blir trengsel før, under og etter 17. mai-tog. Folk som ikke er i samme kohort eller husstand, må kunne holde minst 1 meter avstand hele tiden.
 • Korpsøvelser kan gjennomføres uten å komme innunder arrangementsdefinisjonen. I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen, fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd slik at man unngår ansamlinger av publikum.
 • For kor- og korpsøvelser i forkant av 17. mai må de gjeldende nasjonale eller lokale bestemmelser og anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter følges.
 • Kommunen bør oppfordre befolkningen til å se 17. mai-toget fra egen hage/balkong, og hvis nødvendig, iverksette tiltak for å hindre at mange mennesker samles langs togruten.
 • Det er akseptabelt å ha «tog» med kjøretøy så lenge det holdes anbefalt avstand. Vurdering av sikkerhet overlates til politiet.

Arrangementer for barn

 • Både barn og voksne skal telles i antallsberegningen.
 • Bør gjennomføres i nærmiljøet.
 • Gjennomføres utendørs der det er mulig.
 • Begrens antall foresatte til de som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, eller til for eksempel én foresatt per barn.
 • Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Andre, unntatt husstandsmedlemmer, må holde minst én meters avstand.
 • Arrangør må sørge for tiltak for å unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.

Russen

 • Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger.
 • Russen bør samles utendørs.
 • Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med.
 • FHI vil utarbeide egne og mer detaljerte råd for russen når det nærmer seg russetid.

Arrangementer på sykehjem

 • Det bør tilrettelegges for besøk. Det bør ikke lettes på råd tross markeringen. Gjeldende råd gjelder.
 • Det bør tilrettelegges for at 17. mai-tog eller annen markering kan sees fra hager eller terrasser/balkonger.

NTB

FHI skal utarbeide råd for russen

Russen er løs. To dager før 17 mai står denne gjengen i en rundkjøring i Uelands gate. Foto: Terje Pedersen/NTB

Folkehelseinstituttet planlegger å utarbeide detaljerte råd for russen, opplyser de i sin faglige vurdering til regjeringen.

ANNONSE

Enkelte råd er klare allerede nå. For tiden er det tre overordnede råd russen må forholde seg til:

 • Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger.
 • Russen bør samles utendørs.
 • Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med.

Knapphet på hurtigtester gjør at FHI vurderer at det er lite aktuelt med jevnlig testing av russ gjennom russetiden.

– I områder med høy smitte anses store arrangementer, som russetreff, å utgjøre en relativt stor risiko for massesmitte, til tross for jevnlig testing. I områder med lav smitte vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med hurtigtester da testene må prioriteres brukt der det er behov, skriver FHI i vurderingen.

(©NTB)

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE