ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Hva skjer fremover med Nydalen vgs., skolebyråd Tone Tellevik Dahl?

Kristin Vinje med tidligere ordfører Fabian Stang (H) fra Sommerskolen Foto: OSLO HØYRE

DEBATT: Vil du ikke tillate noen vinnere? Noen som lykkes og som andre kan lære av, strekke seg etter?

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 07.09.2017 kl 18:18

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Det er sjelden jeg blir forbannet, men når jeg hører hva Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet nå sier om skolen i Oslo blir jeg det!

På kort tid snur hun seg rundt og slår fast at det vi hittil har visst om Osloskolen, er «myter», og at én ny forskningsrapport slår ihjel all tidligere forskning!

Det foreligger mye forskning og statistikk som bidrar til å dokumentere Osloskolens gode resultater og den positive utviklingen skolen har vært gjennom de siste 20 årene.

Civita har gjennomgått den nye forskningen som Tellevik Dahl refererer til, og finner ikke grunnlag for å trekke den typen negative konklusjoner som forskerne selv og enkelte medier og politikere har gjort.

I Klassekampen (25. august) uttaler hun at hun vil ha en styrt avvikling av Høyreskolen, en skole som oppnår svært gode resultater både når det gjelder eksamen, nasjonale prøver, gjennomføring, trivsel og tilfredshet.

ANNONSE

En skole som løfter elever både med høy og lav sosioøkonomisk bakgrunn. Da må ikke én ny og mangelfull forskningsrapport brukes for å snu opp ned på dette!

Tellevik Dahl sier at hun ikke vil ha en «seierspall» i skolen fordi det skaper tapere. Det er vel og bra, men vil hun da heller ikke tillate noen vinnere? Noen som lykkes og som andre kan lære av, strekke seg etter?

Det Arbeiderpartiet varsler nå er å avvikle det systemet og den politikken som har gjort Osloskolen best i landet, og Nydalen til byens mest attraktive videregående skole. Hva skjer med Nydalen om AP fortsetter avviklingen?

Jo, det skal jeg si deg: Her blir det smalhans fremover! Hun sier i Klassekampen; «Vi kutter i mål, rapportering, dokumentasjon og indikatorer, og bygger kultur, tillit og handlingsrom. Det viktigste vi gjør er likevel det Høyre-byrådet aldri gjorde: å sette skoler og elever med de største utfordringene over dem som uansett vil klare seg bra.»

De som «uansett vil klare seg bra» skal nedprioriteres, det vil si flertallet. De fleste skolene skal med andre ord klare seg med mindre, for noen må få mindre for at andre skal få mer. Dagens byråd kommer til å gå løs på de gode skolene. De bereder også grunnen for å fjerne det frie skolevalget, men ikke ennå. Ikke i denne bystyreperioden.

ANNONSE

Hva har så Tellevik Dahl og hennes røde byråd så langt gjort?

• De har kuttet skolebudsjettet frem til 2020 med nesten en halv milliard kroner.

• De har fjerner satsing på basisfag til fordel for nye valgfag

• De har gjort de fleste Osloprøvene valgfrie

• De legger opp til mindre bruk av karakterer i ungdomsskolen for «lette presset» som
byråden sier.

ANNONSE

• De baner vei for å legge om ordningen med fritt skolevalg i neste bystyreperiode

Jeg har fulgt utviklingen ved Nydalen siden skolen ble etablert, og to av mine sønner begynte der da skolen var ny i 2011. Skolen har klart å få til utrolig mye bra, og er nå en av byens aller mest ettertraktede.

Der krevdes det minimum 50.40 poeng for å komme inn på studiespesialisering i høst - høyest i Oslo!

Det skal skolen nå straffes for. Den er en såkalt «a-skole» som byrådet nå vil nedprioritere siden de lover å endre dagens finansieringsmodell. Det kan være grunner til å se på fordeling av ressursene slik at videregående skoler med få søkere ikke
havner i en nedadgående spiral, men vi må ikke kaste barnet ut med badevannet!

Jeg føler meg ikke trygg på de som sier de skal avvikle og demontere hele Osloskolen. Om de samme partiene som bestemmer i Oslo også får gjennomslag for sin politikk på nasjonalt plan er jeg alvorlig bekymret for hvordan det skal gå med landets skoleelever i fremtiden.

ANNONSE

Kristin Vinje (H)
stortingsrepresentant

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE