ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Hvis alle skal få ta del i leken, må det være gratis

GRATIS: AKS må være gratis, mener byråd Inga Marte Thorkildsen Foto: Janina Lauritsen

– Det vil alltid være noen som ikke har råd til aktivitetsskolen, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som var på Lilleborg skole for å høre om erfaringene med gratistilbudet som nå er utvidet til 2. klasse.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 23.08.2018 kl 16:20

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

LILLEBORG SKOLE: Tirsdag 21. august hadde Sagene SV en aksjon i skolegården til Lilleborg skole. De delte ut flygeblader med informasjon om gratis aktivitetsskole (AKS) sammen med byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

– Vi er veldig stolte av dette, det er god politikk å ha gratis AKS. Det er lærerikt og man gir barna like muligheter, sier leder av Sagene SV, Jonas Finnanger.

I Bydel Sagene får alle første- og andreklassinger tilbud om gratis AKS etter skoletid. Dermed kan de være på AKS inntil 12 timer per uke, to dager i uka i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt), og halv dag på planleggingsdager/inneklemte feriedager.

Vil høre om erfaringene

– Jeg er her for å høre om erfaringene så langt og for å bli inspirert til å få det til i hele Oslo. Tilbakemeldingene har vært så positive, det meldes om at det er viktig for språket, for den sosiale kompetansen og for læringa, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

I Bydel Sagene kom tilbudet om gratis AKS for 1. trinn i 2017 og for 2. trinn nå i 2018.

ANNONSE

Alle førsteklassinger på skoler i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Stovner og Søndre Nordstrand får gratis AKS. Det får også førsteklasingene ved skolene Manglerud, Godlia, Nøklevann og Rustad i Byde Østensjø.

Også alle andreklassingene i bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand får gratis AKS etter skoletid.

– Det er ikke bestemt om det først skal utvides til alle klassetrinn eller til andre bydeler som ikke har gratis AKS, det må byrådet ta stilling til, sier Thorkildsen.

Dyrt for en vanlig familie

– Hvis alle skal få ta del i leken, må det bli gratis. Det vil alltid være noen som ikke kan, AKS er dyrt. Det gjør et dypt innhogg, selv med dyp lommebok. I hvert fall med to barn.

På skolene hvor det ikke er tilbud om gratis AKS, må en familie med inntekt over 387.552 kroner ut med 2026 kroner i måneden for deltidsplass (inntil 12 timer i uken) per barn.

ANNONSE

– Det er mye for en vanlig familie, da blir det en vurderingssak. Skal man bli med på AKS eller la barna gå hjem alene – går de hjem, vet vi at mange spiller. På AKS får de et pedagogisk opplegg, sier Thorkildsen.

LILLEBORG SKOLE: Eric og Amund i fjerdeklasse har det gøy på AKS Foto: Janina Lauritsen

Viktig for det sosiale og læring

AKS gir også barna mestringsfølelse, forteller hun videre.

– AKS kan bidra til at det går opp et lys for barna og at de skjønner det! Det betyr kjempemye, og de blir også kjent på tvers av trinnene.

Det hjelper mye med gratis AKS etter skolen, det mener også undervisningsinspektør Kristin Selstad og rektor Gro Nordstrand på Lilleborg.

ANNONSE

– Det er viktig for det sosiale og for læring. Noen misforstår og tror AKS er stillesittende. Men lek i læring og læring i leken er det nye mantraet.

Eric og Amund i fjerdeklasse syns AKS er moro, og de er gode eksempler på at man slettes ikke sitter stille på AKS. De løper rundt og har det gøy mens de klatrer litt på byråden.

– AKS er gøy! Men vi savner mer data.

– Men nå skal dere snart på kodekurs da, svarer undervisningsinspektøren.

– Oi! Lærer du å hacke der? Det er som å stjele, forteller de entusiastisk mens Thorkildsen bryter ut i latter.

ANNONSE

Deltakelsen har skutt i været

– Vi ser helt tydelig at det på skoler der det før var veldig lav deltagelse, har den skutt i været etter innføringen av gratis AKS, sier Anna Tresse (SV), byrådssekretær i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

På skoler der hvert tredje eller fjerde barn deltok før, er deltakelsen nå oppe i nesten hundre prosent. Samlet sett økte deltakelsen på 1. trinn betydelig ved innføring i 2016 og økte ytterligere i 2017. På 2. trinn ble det innført først fra 2017. Fra 2016 til 2017 økte dekningsgraden fra 74 til 92 prosent på 2. trinn på alle skoler som hadde gratis AKS, forteller hun videre.

Her er det interessant å vise til foreldreundersøkelsen om kvalitet og innhold i AKS fra juni 2018, sier hun. 49 prosent av foreldre som ikke har hatt barn i AKS svarer «At det blir gratis» på spørsmål om hva som skal til for at barnet skal gå i AKS (viktigste faktor). 43 prosent svarer at de tok barnet ut av AKS fordi det ble for dyrt (nest viktigst årsak; 46 prosent sier de ikke hadde behov for tilbudet).

– Det vil si at pris og økonomi har en direkte innvirkning på hvorvidt barna deltar i AKS.
 
Når ordningen nå utvides til å gjelde 1. trinn i Bydel St. Hanshaugen og Bydel Frogner, er det i tråd med byrådserklæringen. Og ut fra en forståelse både om betydningen av universelle velferdsgoder og det faktum at det finnes barn i lavinntektsfamilier over hele byen. Både St. Hanshaugen og Frogner ligger over det nasjonale gjennomsnittet for barnefattigdom.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE