ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bymiljøetaten håper på nytt kjøremønster innen sommeren

Beboerne på Torshov har vært svært plaget av gjennomfartstrafikk. Foto: Privat

Bymiljøetaten jobber nå med en løsning for å enveisregulere Lammers’ gate.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.04.2021 kl 10:22

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Bymiljøetaten har tidligere fortalt Sagene Avis om planene deres for å kartlegge hvilke trafikkmengder og gjennomsnittlige hastigheter det er i Åsengata og Lammers’ gate.

Etter kartleggingen ønsket Bymiljøetaten å legge en plan for videre tiltak.

– Vi var litt uheldig med valg av tidspunkt å telle på da det viste seg å være et anleggsarbeid i Åsengata samme uke som radaren ble satt opp. I Lammers’ gate derimot antar vi at tellingene stemmer ganske godt selv med et pågående arbeid i Åsengata, sier pressevakt Guro Birkeland Tangen.

– Et høyt antall tunge kjøretøy

Bymiljøetaten forteller det er ytterst få kjøretøy som tar denne svingbevegelsen, og at det ikke vil gi store utslag på ÅDT (kjøretøy/døgn) for gata.

– Hva har dere lært av målingene?

ANNONSE

– Tellingene for Lammers’ gate viser en ÅDT på ca. 1000, noe lavere enn opprinnelig antatt som følge av tiltaket. Vi er allikevel i en situasjon hvor det potensielt kan være lavere trafikk enn i en hverdag uten koronavirus.

Bymiljøetaten kommer til å følge opp med nye trafikkregistreringer i etterkant av sommeren.

– Det har også kommet tilbakemeldinger om høy hastighet på kjøretøy gjennom Lammers’ gate, men registreringer viser at gjennomsnittlig hastighet ligger under 25 km/t på strekningen, sier Tangen.

Dette kvalifiserer ikke til ytterligere trafikksikkerhetstiltak for å redusere hastigheten.

– Registreringene viser imidlertid et høyt antall tunge kjøretøy, 8 prosent av ÅDT, noe vi ikke ønsker i denne typen boliggater. Vi har sett på ulike løsninger for at ruta via Åsengata/Lammers’ gate/Nordkappgata mellom Vogts gate og Hans Nielsens Hauges gate ikke skal fremstå som en snarvei utenom hovedveinettet, sier Tangen.

ANNONSE

Beboerne ser frem til enveiskjøringen i boligområdet deres. Foto: Cecilie Sunde Lien

Ønsker å enveisregulere Lammers’ gate

BYM jobber nå med en løsning som innebærer at Lammers’ gates to kvartaler blir enveisregulert i hver sin retning inn mot Erika Nissens gate, samt enveisregulering av Erika Nissens gate i sørgående retning og Lilleborggata nordgående retning.

– Det vil ta noen måneder å få på plass nytt kjøremønster grunnet høringsfrist på skiltvedtak, men vi håper at det kan være på plass innen sommerferien, sier Tangen.

Beboerne forteller de ser frem til enveiskjøring fra begge sider, og å slippe situasjoner med gjennomfartrafikk, støy og farlige situasjoner.

Se video for en vanlig hverdag i Lammers’ gate med gjennomfartstrafikk:

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE