ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«I beste fall kan man kalle dette ansvarsfraskrivelse»

Einar Spurkeland, trafikkansvarlig Løkkebakken Vel Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

KOMMENTAR: «Det har tatt lang tid å komme frem til avslaget på fortau, noe som i seg selv er tankevekkende med den innsatsen byrådet legger for dagen for å fremstå som miljøriktig og barnevennlig.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 26.02.2020 kl 13:07

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

I 1985 ble det foreslått et fortau i Sagveien mellom Beierbroen og Maridalsveien. Veien er en del av skoleveien til Sagene skole.

7. mars 1989 ble det utarbeidet en planskisse for hvordan fortauet kunne lages og veien omregulert til gangvei med kjøring til eiendommene.

8.1.2020 kom avslaget på fortau fra Bymiljøetaten. Skoleveien er ikke i kommunens prioritering og noe fortau her vil aldri bli laget. Bymiljøetaten prioriterer for tiden å legge til rette for kollektivtrafikk, tiltak for syklister og utbedringer av strekt ulykkesbelastede kryss og strekninger. Denne skoleveien mellom trehus og næringseiendommer med betydelig biltrafikk hele døgnet vil ikke bli prioritert fra Bymiljøetatens side. Området er for øvrig hardt belastet med gjennomkjøring og parkering av næringsbiler som hindrer fremkommelighet for gående.

Det har tatt lang tid å komme frem til avslaget på fortau, noe som i seg selv er tankevekkende med den innsatsen byrådet legger for dagen for å fremstå som miljøriktig og barnevennlig. Bymiljøetaten utviser betydelig arroganse og avviser et lokalt initiativ for en tryggere skolevei og bedre trafikksikkerhet for gående.

Et tydelig fortau vil også hindre annektering av dagens gangsti til bilparkering, slik det har vært i flere år. Et kompromiss kan være å etablere et tydelig fortau på den ene siden av veien, noe Bymiljøetaten ikke har vurdert.

ANNONSE

I beste fall kan man kalle dette ansvarsfraskrivelse fra Bymiljøetaten og den politiske ledelsen i bydelen og i rådhuset.

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til meninger@sageneavis.no.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE