Sagene Avis

Ampert i folkemøte:

Beboerne er fly forbanna over Torshov-utbygging

FOLKEMØTE: Beboere, aksjonsgruppa, Urba AS, bydelsadministrasjonen og Sagene Ap var samlet til et møte om Bastia Eiendoms planen på Torshovtoppen. Foto: Janina Lauritsen

- Hvorfor diskuterer vi i det hele tatt hva Bastia har lyst til å drive med der oppe? Det eneste de vil er å tjene penger på Torshovtoppen, de kommer ikke til å gagne noen av oss som sitter her, kom det fra publikum i onsdagens folkemøte.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2019 kl 14:39

TORSHOV: Torshovtoppen er en tomt på 45 mål, som eies av Bastia Eiendom. Her planlegger utbygger skole, barnehage, næring og 800 boliger.

Her kan du lese om aksjonsgruppa som mener det er snakk om 1200 boliger, og jobber for å stoppe planene.

Urba AS har tidligere invitert til idémøter i prosjektet Torshaug 70+, som har som mål å skape et godt bomiljø for eldre på Torshaug - også kjent som Torshovtoppen.

Onsdag 20. november inviterte Sagene Ap til folkemøte for å informere om og diskutere utbyggers planer, sammen med aksjonsgruppa for bevaring av Torshovtoppen og utbygger.

Eier av tomta, Tore Solbakken i Bastia Eiendom, møtte ikke selv opp i møtet, men ble representert av arkitekt og byplanlegger Anne Woodstrup i Urba AS.


Her er den aktuelle tomta:

Foto: Urba AS

Ønsker en bilfri Torshovtoppen

Sagene Arbeiderparti ville med dette møtet ha all fakta på bordet fra Basta eiendom og Urba AS, og la dem disse planene angår, nemlig beboerne, få delta i debatten.

Anne Woodstrup viste en film om Pilot 70+, som ble filmet inn blant annet på idémøtene.

Det ble tidvis ganske amper stemning hos publikum, mens Woodstrup informerte om prosjektet. Det ble uttrykket stor uenighet fra publikum om innholdet i planene, og politikerne måtte be om et ryddig og rolig møte.


- Vi ønsker oss en helt bilfri tomt, kun med adgang for ambulanse, brannbil og politi. Vi tenker et underjordisk system for å komme inn til tomta ved innflytting og lignende, sa Woostrup, og fortalte videre om en garasje til anlegg og næringsliv, også under jorden, fortsatte Woodstrup.

- Kyss meg i baken! Så de eldre skal klare seg uten bil? Og hva med kollektivtrafikken, skal den ta unna horder av nye folk? kom det fra publikum.

FOLKEMØTE: Anne Woodstrup i Urba AS fortalte om Bastia Eiendoms ønsker for tomta. Foto: Janina Lauritsen

Jobber for offentlig regulering av tomta

Naboaksjonen «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet - nei til rasering og kjempeutbygging!» ved Hilde Brinchmann, Line Flo og Marthe Vike Arnesen fortalte at de har, og har hatt, barn som går i Torshovhagen barnehage. Denne kontrakten ble i vår sagt opp, og barnehagen flytter høsten 2020 inn i nye lokaler i Sandakerveien 16 i Myrenskvartalet.

- Her møter vi barna med jord på knærne og nedfallsfrukt i hendene. Dette er en drømmebarnehage, sa de.


Aksjonsgruppa poengterte at de jobber for en offentlig regulering av tomta, og ikke en nedskalering av Bastias planer, som Arbeiderpartiet tidligere har snakket om i Sagene Avis. Gruppa startet en underskriftskampanje tidligere i høst, for å få tatt saken opp som et privat initiativ i bystyret, og fikk 1500 underskrifter det første døgnet. De har også invitert til kollektiv epleslang i eplehagen på Torshovtoppen, med stort oppmøte, og «det luktet nybakt eplekake på Torshov i flere dager etterpå.»

Men aksjonsgruppa ønsker heller ikke at tomta skal stå slik den er nå, for den er i ferd med å forfalle, fortalte de videre:

- Etter at Bastia fikk kjøpt eiendommen, har de i 15 år vist hvilken forvalter de er, og det kunne ikke vært tydeligere. Fotballbanen ble gjort om til en ulovlig brakkerigg og senere parkeringsplass. De verneverdige bygningene råtner på rot og det brøt ut brann i den gamle skolebygningen som følge av ulovlig utleie.

Aksjonsgruppa mener også Bastia Eiendom og Urba AS ikke er velgjørende, men at de kun har kapitalistiske hensikter.

- De vil jevne eplehagen med jorda, plante nye trær i Torshovdalen og selge eplene i kolonialen de skal bygge på tomta. Vi må kjøpe epler som gror i en offentlig park, smak på den! Her skinner det gjennom hvor virkelighetsfjerne de er. Når Bastia nå legger frem byggeplanene som en slags velferdstiltak, er vi ikke overbevist.

Kommer med alternativ plan

Aksjonsgruppa reagerte på utbyggers ønske om garasje under Torshovtoppen.

- Vi er så heldige å leve i en veldig rolig del av byen. Barna våre går til barnehagen, de går til skolen alene. Det er ikke biler der! De snakker om at selve Torshovtoppen skal bli bilfri, og at all annen trafikk skal skje via garasjen, men da må alle gatene rundt forvente en massiv økning av trafikk, sa de.

Denne delen av bydelen nå vil få i et underskudd av barnehageplasser, fortsatte de, noe de håper politikerne stopper.

- Målet er å beholde småbarnsfamiliene i Oslo og oppfordre til et bilfritt liv. Å tillate at 265 barn må fraktes til andre kanter av bydelen, er ikke tråd med det. Mange må nå belage seg på en lengre reisevei til barnehagen, og dette er familier som ønsker å bo i sentrum. Det gjør livet mye vanskeligere for dem som ønsker å leve bilfritt. Dette er stikk i strid med det byrådet vil.

At tomta ikke ble kjøpt opp av kommen i 2005, mener de var et stort feilsteg. Men motstanderne klarte den gang å hindre det de mente var rasering av området, ved å sørge for at det fortsatt ble regulert til offentlig formål. Men det holder ikke nå, mener aksjonsgruppa, som sier området forfaller og ikke får utnyttet sitt fulle potensial.

- Målet vårt er å oppfordre kommunen på det aller sterkeste om å ta ansvar og kjøpe tomten tilbake. Vi vil ha barnehage, skoler, felles dyrkeområder, fotballplass og utvidet vern av jernalder- og vikingtidsminner. Vi kommer derfor i løpet av kort kort til å lansere en alternativ plan for området, som vi kaller Torshaug miljø- og kultursenter. Vi oppfordrer alle til å ta del i denne kampen, sa aksjonsgruppa bestemt.

Venter på arealdel i kommuneplanen

Bydelsadministrasjonen ble representert ved enhetsleder for kultur og nærmiljø, Fredrik Monclair, og bydelsplanlegger Martin Svingen Refseth. Monclair påpekte at den høyeste tillate byggehøyden må være lik det eksisterende skolebygget. Det er føringer som ligger der, og som det er viktig kommer frem i diskusjonen, sa han.

- Da tror vi gjør det litt mer edruelig for alle å snakke sammen.

I denne saken snakker folk om kommuneplanen, og den har to deler, fortsatte han. Den har en samfunnsdel og en arealdel.

- Nå kommer det en ny arealdel, det er den det koker ned til. Man har i noen år gått fra et veldig vekstnarrativ til å tenke at vi som politikere har et større ansvar i å ivareta eksisterende stedskvaliteter og områder.

Det er foreløpig ikke mulig å svare på en nøyaktig tidsplan i denne saken, men Monclair informerte om at Utdanningsetaten har skrinlagt planene om skole på tomta.

- De ser ikke for seg, under dagens politiske styre, noen form for offentlig og privat samarbeid rundt skolebygg. De har ingen planer om å bygge skole der nå, før man eventuelt får en omregulering som åpner opp for det.

- Det finnes ingen plan ennå

Etter at alle partene hadde fått uttalt seg, ble det åpnet for en spørsmålsrunde fra publikum. Bjørn Bjørnsen, leder av Rødt Sagene, roste aksjonsgruppa for å gå i spissen for å bevare Torshovtoppen.

- Dere er noe av det beste vi har i denne bydelen - frivilligheten, sa han og fortsatte:

- Bastia kjøpte tomta for 50 millioner på billigsalg, og jeg tenker at den skal vi ha tilbake på billigsalg. Vi skal ikke betale en stor sum for en tomt de har latt forfalle. Bastia har mistet troverdigheten. Og det er mulig at kommunen kjøper tomta tilbake, det er snakk om vilje.

Publikum ønsket å vite hva aksjonsgruppa ville stå for når de snakker til politikerne i bystyret. Er de for eller i mot utvikling på tomta?

- Vi ønsker en videreføring av reguleringen til offentlig formål. Vi ønsker fortsatt skole, barnehager og offentlige formål. Vi ønsker også å ta vare på den verneverdige bebyggelsen, vi vil åpne opp og fjerne gjerdene rundt eplehagen og gjøre den tilgjengelig for alle. Vi er ikke for ny bebyggelse, men å ivareta det som finnes, svarte aksjonsgruppa.

Her ønsket Arbeiderpartiet en oppklaring fra Woodstrup, om hva utbygger tenker om ivaretakelse av det som i dag ligger på tomta.

- Vi snakker som om denne planen er ferdig. Dere krever at vi legger frem hele planen, men det finnes ingen plan ennå. Vi har startet en dialog, og den er demokratisk. Det er lovbestemt hva vi skal forholde oss til, det er ikke fritt fram til å gjøre noe som helst. Men Tore Solbakken eier tomta, det er privat grunn. Men de som bygger ut en sånn tomt, trenger å bygge med byen, ellers er det ikke godt for noe som helst. Prosessen er veldig lang, men vi kan starte dialogen og følge de reglene som finnes, sa Woodstrup.

Mener bydelen selv sa opp

En gjennomgående mening blant publikum, var at Bastia Eiendom og Urba AS har kommet med for lite konkret i en prosess som har tatt altfor lang tid:

- Hvis Bastia skal ha oss til å komme og bidra til noe som bare er en idé, syns jeg han skal komme med brus, vafler og kaffe og den type ting, for dette er jo ingenting!

Woodstrup svarte med at byutviklingen i Oslo er kompleks og tar mye tid. Det reagerte publikum på, og poengterte at barna kastes ut av barnehagene nå.

- Igjen, det er ikke vi som bestemmer om det er barnehage, det er bydelen som sier nei takk, sa Woodstrup, noe enhetsleder Monclair ikke var enig i. Bydelen har i møte med Solbakken spurt om det var aktuelt for dem å kunne forlenge leieavtalen, et spørsmål de fikk nei på, la han til.

- Dere sier det tar lang tid, da er det interessant at alle leietakerne kastes ut nå. Og disse verneverdige byggene som ikke er i bruk forfaller ekstremt fort. Etter hvert vil det ikke være noe igjen å bevare, og da vil de fjernes fra byantikvarens liste fordi de ikke lenger er verdt å ta vare på. Vi må stoppe det før det går så langt, sa aksjonsgruppa og fortsatte:

- Urba sier dette bare er visjoner og en drøm. Men for oss foreldre til 200 barn som har mistet barnehageplassene sine der fordi det kanskje skjer noe om fem år, fordi Urba og Bastia drømmer, gjør det vondt. Og det er grunnen til at vi engasjerer oss.

Her kan du lese mer om oppsigelsen av barnehagen.

- Gleder meg til Bastia kan sette spaden i skjulet

Woodstrup fortalte at det i idémøtene har vært en tydelig stemme fra de eldre om at de ønsker seg fellesskapsløsninger på tvers av generasjoner, men at det aldri har vært meningen at Torshovtoppen skal være en eldreby. Hensikten med piloten var å få i gang dialogen.

- Hvorfor diskuterer vi i det hele tatt hva Bastia har lyst til å drive med der oppe? Det eneste de vil er å tjene penger på Torshovtoppen, dette kommer ikke til å gagne noen av oss som sitter her. Kanskje noen får en billigbygget, liten bolig med ørtogførti kaféer og Nille-butikker og mangel på parkering og offentlig transport. De kommer til å rasere området, vi må diskutere hvordan vi skal få kjøpt tilbake området. De snakker om eldrebølgen, og at det er derfor man får mulighet til å omgjøre området til boligformål. Men i møtet sa dere at det var kun eldreboliger dere begynte prosjektet med, og at alle kan bo der. Dere er ikke hederlige og redelige når dere snakker om hvordan dette skal utvikles, sa Cathrine Klem i publikum til stor applaus.

En dame, som beskrev seg selv som «typisk 70+», fortalte at hun hadde deltatt på Urbas idémøter og skjønte lite av hva de snakket om.

- Denne typen tomter er enormt viktige for fremtiden, og det er hovedsakelig ikke for oss på 70+, men for de unge som kommer etter oss, sa hun.

Thore Pettersen i publikum roste både Arbeiderpartiet og aksjonsgruppa.

- Stå på! Jeg gleder meg til Bastia kan sette spaden i skjulet.

- Usannheter!

Sagene Avis tar kontakt med Tore Solbakken i Bastia Eiendom i etterkant av møtet, for å få et svar på beskyldningene om at de skal ha latt tomta forfalle siden de kjøpte i 2005.

- Dette er utelukkende usannheter! Vi kommer til å dokumentere dette gjennom planprosessen og besvarelser på usannhetene i nær fremtid! sier Solbakken til Sagene Avis.

AKSJONSGRUPPA: Line Flo og Marte Vike Arnesen. Hilde Brinchmann var også i møtet, men måtte dra før bildet ble tatt.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...