ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«Ja, dere skal involveres om Nydalen!»

Nydalen 2017. Foto: AVANTOR AS

KOMMENTAR: – Vi ber bare om litt tillit og tid, svarer Plan- og bygningsetaten om arbeidet og kommentarer om den helhetlige planen og mulighetsanalysen for Nydalen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 31.01.2018 kl 20:04

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BAKGRUNN: For første gang vil kommunen lage en helhetlig plan for området. Men foreløpig er den hemmelig

Nordre Aker Budstikke omtaler 10. januar 2018 arbeidet med en steds- og mulighetsanalyse for Nydalen.

Her kommer det påstander om hemmelighold og manglende medvirkning. I samme avis, to dager senere, spør Ingeborg Briseid Kraft, Nordre Aker Venstre, hvorfor vi har valgt å unnta arbeidet med planen fra offentligheten.

Påstanden om at arbeidet med en helhetlig plan for Nydalen hemmeligholdes er en misforståelse. Bakgrunnen for at dokumentene i saken foreløpig er unntatt offentligheten er at disse så langt er interne kommunale arbeidsdokumenter svært tidlig i arbeidsprosessen.

Vi, sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten, har sett behovet for en oppdatert og samlet oversikt over behovet for kommunale investeringer i de offentlige byrom. Det er bakgrunnen for arbeidet med en sted- og mulighetsanalyse for Nydalen, som blant annet skal være underlaget for en slik tiltaksliste og for vurdering av de enkelte planene som er og som kommer til behandling.

ANNONSE

LES OGSÅ: Kunne selv sørget for en helhetlig plan om Nydalen!

Arbeidet har såvidt startet, og så langt er det kommunale etater og bydelene Nordre Aker og Sagene som har deltatt i et aller første arbeidsgruppemøte. Videre har vi sendt ut informasjonsbrev om arbeidet og bakgrunnen for det, til de aktører som har pågående plansaker i området.

Så vil det selvfølgelig bli en medvirkningsprosess når arbeidet kommer noe lenger, og vi har et forslag som kan diskuteres. Vi ber bare om litt tid, slik at vi får jobbet frem et utkast som kan diskuteres videre med alle involverte parter – også med de store grunneierne i Nydalen.

Vi har mye annet å gjøre, og prioriterer selvfølgelig behandlingen av de mange innsendte reguleringsplaner og byggesøknader med lovpålagte saksbehandlingsfrister. Derfor vil arbeidet med en steds- og mulighetsanalyse for Nydalen nødvendigvis ta litt tid.

Hvorfor en steds- og mulighetsanalyse nå? Nydalen har hatt en egen kommunedelplan som ble vedtatt av bystyret 12. september 1990. Denne ble opphevet av kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, som setter overordnede rammer også for Nydalen.

ANNONSE

Samtidig som mye er ferdigstilt er det flere pågående og kommende detaljreguleringsplaner som skal på plass.

Derfor har vi nå behov for en oppdatert og helhetlig oversikt, noe vi håper at flere både ser verdien av og setter pris på at vi sørger for. Vi ber bare om litt tillit og litt tid, så skal vi selvfølgelig også sørge for at man blir involvert.

Andreas Vaa Bermann,
avdelingsdirektør Plan- og bygningsetaten

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

LES OGSÅ:

ANNONSE


Lokalpolitikerne har ønske om park på Avantors tomt i Sandakerveien 113-119. Slik svarer Avantor på park-ønsket

Slik presenterer Avantor sine pågående plansaker i Nydalen

Planlegger helt nytt Nydalenkvartal

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE