ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Stortingsrepresentanten bor selv på Sagene:

– Jeg jubler over statsbudsjettet!

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: HØYRE

KOMMENTAR: – Også i Bydel Sagene er det mange som har følt utrygghet når det kommer til kriminelle gjenger og rekruttering av unge til kriminalitet. Nå bevilger Regjeringen mer penger til å bekjempe de etablerte gjengene og bakmenn i miljøene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 08.10.2018 kl 14:54

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Jeg jubler over dette fremlagte statsbudsjettet. Et grønt budsjett for å skape et bærekraftig velferdssamfunn og gi alle barn en god oppvekst.

Nå får enda flere barn i lavinntektsfamilier på Sagene og Nordre Aker gratis kjernetid i barnehagen, barneskolene vil få enda flere lærere, og Oslo kan ansette flere psykologer slik at de som trenger det mest får hjelp. I tillegg vil enda flere Oslo-bedrifter få mulighet til utvikle miljøvennlig teknologi og regjeringen bidrar til bedre kollektivtransport og sykkelveier i Oslo.

Høyre er opptatt av å bruke de gode tidene vi er i nå til å skape flere jobber og bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det viktigste vi gjør er å gi barna våre en god og trygg oppvekst, og en skole som sikrer læring og mestring. Derfor er det veldig bra at vi har en Oslovennlig regjering som også ser Oslos særegne muligheter og utfordringer.

Jeg er veldig glad for at regjeringen nå vil gi gratis kjernetid i barnehagen for 2-, 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Dersom alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, er det viktig at flere barn får muligheten til å gå i barnehage. Bare i år fikk 6500 flere barn rett til gratis kjernetid. Med dette budsjettet vil enda flere få mulighet. Det er viktig for å bekjempe barnefattigdom.

Gode lærere er nøkkelen til at elever lærer mer. Derfor er det bra at regjeringen, sammen med Krf, både sikrer at Sagene og Oslo får flere lærere, men også at mange lærere får mulighet til etter- og videreutdanning. Da Arbeiderpartiet satt i regjering fikk 2000 lærere videreutdanning. Nå får rekordmange 7000 lærere mulighet til videreutdanning. Dette er særlig viktig for de yngste barna som trenger å få enda bedre oppfølging slik at de får en god mestringsfølelse og opplever læringsglede.

ANNONSE

I statsbudsjettet prioriterer også regjeringen kampen mot ungdomskriminalitet. I statsbudsjettet for 2018 ble det gitt 30 mill. kroner til en styrket politiinnsats i Oslo sør. Støtten videreføres, men regjeringen foreslår i tillegg ytterligere 40 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet og gjenger.

Også på Sagene - og i Nordre Aker - føler folk på utrygghet når det kommer til kriminelle gjenger og rekruttering av unge til kriminalitet. Derfor er det bra at regjeringen bevilger mer penger til å forebygge vold og overgrep i familien, følge opp unge i risikosonen og bekjempe de etablerte gjengene og bakmenn i miljøene. Kriminalitet skal ikke føles som en utvei for ungdom som sliter. Vi må fortsette å satse på flere stillinger innen forebygging og etterforskning.

Jeg summerer opp de viktigste punktene:

  • Fere lærere - regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 297,4 millioner kroner i øremerket tilskudd til Oslo. I tillegg vil regjeringen bevilge 200 millioner kroner til en satsning på tidlig innsats i kommunene, og dette kan brukes på å bygge lag rundt de yngste barna i skolen.
  • Flere psykologer i Oslo: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. I tillegg videreføres en rekordsatsning på skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Ungdom som sliter skal ikke oppleve å møte en lukket dør hos helsesøster.

ANNONSE

  • Styrking av integreringen i Oslo: Bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe ungdommer med kort botid til å fullføre videregående skole. Oslo kan søke på disse ordningene.
  • Økning av overføringene til Enova gjennom Klima- og energifondet med 344,5 millioner kroner i 2019. Midlene skal prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Med regjeringens forslag til økning tilføres Enova over 3 mrd. kroner gjennom Klima- og energifondet i 2019.
  • Ytterligere 40 millioner kroner til satsing mot ungdomskriminalitet og gjenger. I 2018 ble det ansatt 41 nye stillinger innen forebygging, etterforskning og påtale.
  • Styrking av kollektivtransporten, sykling og gange i Oslo. Satsningen økes med om lag 45 %, slik at flere velger å reise miljøvennlig. Sammenliknet med 2018 nesten dobler regjeringen det statlige tilskuddet til store kollektivprosjekt, herunder Fornebubanen.

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H)

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE