ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Kan Akerselva være både en bade- og en fiskeelv?

BADEPLASS: Sagene bydelsutvalg vedtok for første gang en badeplass på Myraløkka i 2005. Her er tidligere BU-leder Helge Stoltenberg i vannet i sommer. Foto: Janina Lauritsen

Det får du kanskje svar på under siste runde med Akerselvaakademiet i Nydalen tirsdag ettermiddag.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 19.11.2019 kl 10:26

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Bymiljøetaten, Oslo Elveforum, Avantor og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i løpet av året arrangert Akerselvaakademiet, som en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Tirsdag 19. november er det klart for det siste arrangementet i rekket, i Avantorbygget i Nydalsveien 28. Temaet er Akerselva som framtidas bade- og fiskeelv.

Bading og fiske

Den framtidige utviklingen av Akerselva som bade- og fiskeelv, er to aktiviteter som er i delvis konflikt med hverandre, ifølge arrangørene.

På "badefronten" har blant annet bydelsutvalget i Bydel Sagene siden 2005 jobbet for å få til en badeplass ved Myraløkka. Nå har Bymiljøetaten (BYM) igangsatt en mulighetsstudie.

MYRALØKKA: Kanskje badeplassen kommer hit, til denne delen av elva på Myraløkka? Foto: Janina Lauritsen

ANNONSE

For sportsfiskerne har utviklingen med laksen vært formidabel. Oslo Fiskeadministrasjon (OFA) har dessuten ønsker om å få laksen opp forbi Øvre Foss som egentlig er en naturlig barriere. Og hva kan det innebære for fisket og badinga at Maridalsvannets status som Oslo hoveddrikkevannskilde forsvinner om ca. 10 år? spør arrangøren.

Disse temaene kan du høre mer om, med bidrag fra bl.a. Finn Hungerholdt i OFA; Ingvild Skumlien Furuseth fra NIVA og Terje Laskemoen fra BYM. NIVAs Sindre Langaas holder i taktpinnen.

Kloakk

Hvilke utfordringer kan det være for en badeplass lenger nede i Akerselva? Det «fortsetter å komme kloakkinnblanda overløpsvann fra områdene ovenfor,» står det nemlig i invitasjonen.

Hvor kommer dette fra?

– I mange områder i Oslo, f.eks. Grefsen-/Kjelsås-området har man såkalte felles avløpsrør, det vil si avløpsrør som primært er tenkt for å frakte kloakk til renseanlegg, men der også overvann tilføres eller er påkoblet. Ved kraftige regnskyll, noe som er et økende fenomen på grunn av klimaendringene, blir da disse rørsystemene «overfylte» med blanda kloakk og overvann, svarer Sindre Langaas, som er forskningsleder i Seksjon Vann og samfunn i NIVA.

ANNONSE

(Kilde: NIVA)

For å «lette på trykket» har man da overløp. Det kan beskrives som kumarrangement med overløpsrør, for å redusere vannføring i rørledninger under kraftig nedbør, forklarer han.

– Ofte ender disse overløpsrørene i nærliggende bekker og vassdrag. Også til Akerselva er det flere overløpsrør (se kartet). Kloakken inneholder bakterier som da gjør elvevannet uegnet som badevann. Dette er et problem for badende ved Akerselva ved kraftig sommerregn. Da bør man helst unngå å bade, og gjerne også dagen etter, f.eks. i Nydalsdammen, der vannet har litt oppholdstid, sier Langaas, og legger til at dette er utfordringer som må hensyntas når man jobber med planer om badeplass ved Myraløkka

Akerselvaakademiet starter med litt lett servering før oppstart kl. 17.15. Det er ingen forhåndspåmelding, men man kan gjerne melde sin ankomst i Facebook-arrangementet.

Bakgrunn

Akerselva har hatt en formidabel forbedringshistorie. Dens funksjon og status over tid har derfor total endret seg. Historisk sett var den (først) en drikkevannskilde, dernest kraftkilde, og så et «avløpsrør til fjorden» - funksjoner delvis overlappende i tid. Lenge var den derfor et illeluktende vassdrag som de velbemidlede holdt seg langt unna.

ANNONSE

Men gradvis har elvas miljøtilstand bl.a. gjennom utbygging av avløpsnettet, nedleggelser av industriene langs elva og felles statlig-kommunal satsing blitt forbedret og over tid gjort den til en rekreasjonsperle til glede for nærboende og Osloborgerne i stort samt blitt en turistmagnet for internasjonale og nasjonale besøkende. Å gå på tur langs Akerselva fra Maridalsvannet til Oslo Sentrum eller den andre veien har blitt en favorittaktivitet for mange, anbefalt bl.a. New York Times. To andre sommeraktiviteter som har blitt veldig populære og er nært kobla til vannkvaliteten i elva er bading og fisking og det skal denne kvelden handle om.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE