ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Kan det hete Nordre Aker prosti, i Bydel Sagene?

TORSHOV PROSTI?: Bydel Sagene foreslår at Nordre Aker prosti endrer navn til Torshov Prosti Foto: ARKIVFOTO

Det var tema i torsdagens lokalpolitiske møte, da forslag til nytt navn på prostiet skulle diskuteres og stemmes over.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Oslo bispedømme har bedt om forslag til navneendring av Nordre Aker prosti. Nordre Aker-navnet oppleves som noe misvisende, da det jo også er navnet på nabobydelen til Bydel Sagene.

Les mer om denne saken i Har Nordre Aker-navnet noe å gjøre i Bydel Sagene?

Nye forslag

I sakspapirene til torsdagens bydelsutvalgsmøte, 8. februar, står det blant annet:

«I forbindelse med omorganisering av Nordre Aker prosti i 2015 ble det ytret ønske fra prosten om å vurdere endring av prostinavnet ettersom publikum fant det vanskelig å plassere prostiet geografisk. Oslo bispedømmeråd har drøftet saken og anbefaler å endre
navnet på Nordre Aker prosti. Bydelen er bedt om å ta stilling til anbefalingen om å endre navn på prostiet, og samtidig å komme med forslag på eventuelt nytt navn.»

Fristen for å sende inn innspill er 1. mars. Men 8. februar i bydelsutvalget i Bydel Sagene, fikk bydelsdirektørens forslag flertall i bydelsutvalget:

ANNONSE

  • Bydel Sagene er enige i Oslo bispedømmeråds anbefaling om å endre navnet på Nordre Aker prosti.
  • Bydel Sagenes forslag til nytt navn på Nordre Aker prosti er Torshov prosti

Komiteforslaget

Det andre forslaget, Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéens vedtak lyder som følger:

  • Bydel Sagene er enige i Oslo bispedømmeråds anbefaling om å endre navnet på Nordre

Aker prosti.

  • Bydel Sagenes forslag til nytt navn på Nordre Aker prosti er Torshov prosti, Akerselva

prosti eller Sagene og Grünerløkka prosti.

Til bispedømmerådet

Leder for Sagene Arbeiderparti, Jørgen Foss, forklarer.

– Nå sendes voteringen til bispedømmerådet for behandling, dit kommer alle innspillene. Jeg sitter i bispedømmerådet, men er ikke akkurat nå helt sikker på eksakt dato for når dette skal behandles der, sier Foss, som stemte for komiteforslaget.

ANNONSE

– Jeg forventer at man sender inn både flertalls- og mindretallsforslagene fra bydelen. Det er vanlig praksis. Men der kommer det jo frem at et forslag vant med én stemme. For meg er det viktigste at det blir et navn som er forståelig og som passer til prostiet. Det fortjener de fine kirkene våre, legger Foss til.

Nordre Aker prosti består i dag av Hasle sokn, Sinsen sokn, Sagene og Iladalen sokn Paulus og Sofienberg sokn og Torshov og Lilleborg sokn.

LES OGSÅ:

Behandler flere forslag om navnebytter

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE