ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«Klimapolitikk skal redusere klasseforskjellene, ikke øke dem!»

Øystein Grønning og Maria Varteressian (Ap) Foto: Privat

DEBATT: «Den beste klimapolitikken er den som møter folk i øyehøyde, og som ikke moraliserer. For om vi ikke får folk med oss kommer vi ingen vei», skriver Sagene Arbeiderparti.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Det grønne skiftet er et prosjekt av historisk størrelse. Som alle store endringer kan det være ekskluderende eller frigjørende.

Sosialdemokratiet skal ta ansvar for å gjøre det grønne skiftet til et frigjøringsprosjekt som skaper, forener, og fordeler rettferdig.

Det stiller oss overfor en del ufravikelige krav. Sentralt er at klimapolitikken ikke må bli en ulikhetsmaskin – fordi den mest urettferdige politikken er den som bidrar til å øke forskjellene.

Klimapolitikk som ikke setter vanlige folk i front, fører ikke til bærekraft, men til økte klasseskiller. Derfor må sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft henge sammen når vi snakker om en grønn omstilling. I tråd med Brundtland-kommisjonens definisjon.

Den beste klimapolitikken er den som møter folk i øyehøyde, og som ikke moraliserer. For om vi ikke får folk med oss kommer vi ingen vei.

ANNONSE

Enten lykkes vi sammen, eller så lykkes vi ikke i det hele tatt. Derfor er Arbeiderpartiet tydelige på at klimamålene skal nås samtidig som vi inkluderer alle, og tar hele landet i bruk.

Ikke alle har råd eller mulighet til å leve miljøvennlig. Som politikerne har vi et ansvar for å gi alle like muligheter til å kunne ta grønne valg. Lommebok eller bosted skal ikke være til hinder.

Folk med middels og lav inntekt lever allerede mye mer klimavennlig enn de velstående. De bor trangere, reiser mindre, og har ofte ikke råd til å kjøpe en ekstra el-bil. Målet må være at man gjennom god klimapolitikk legger til rette for at de som sitter nederst ved bordet får flere muligheter – ikke færre.

I bydel Sagene bygges nå solcellepanel på takene i et halvt bykvartal - i et borettslag fra 1980. Dette er et internasjonalt pilotprosjekt med støtte fra Klimaetaten i Oslo som skal gi strøm til belysning i borettslagets fellesareal, varmtvannsanlegg, el-billadere i garasjeanlegget, og et stort batterianlegg i kjelleren som skal lagre strøm til fordeling over døgnet.

Det vakte stor oppsikt da Planetaten i fjor avslo prosjektet med støtte i «skjønnhetsparagrafen» i loven. Politikere i bydelen protesterte, og til slutt satte ledelsen i byrådet foten ned og påla Planetaten å godkjenne dette viktige prosjektet for det grønne skiftet i bydelen og i byen.

ANNONSE

I protestene mot avslaget la vi i Arbeiderpartiet vekt på klasseperspektivet i at arbeiderbydelenes enorme solenergipotensial stanses, mens solceller på villatakene i de mer velstående bydelene ikke trenger noen godkjenning. Solcelletak i de sentrale byområdene kan bli viktige for en grønnere framtid. Men da må det legges til rette for det fra sentralt politisk hold.

I de tette byenes rike mangfold ligger grunnlaget for et sterkt demokratisk overskudd. Det bidrar til å styrke sosial bærekraft. Målet må være å kunne samle folk om et felles prosjekt på tvers av sosial og økonomisk bakgrunn.

Det er særlig to mål som styrer for Arbeiderpartiet. Det første er at vi skal halvere utslippene innen 2030. Det andre er å sørge for at folk opplever omstillingen som rettferdig. Det siste er en forutsetning for det første.

Trygge arbeidsplasser for alle og en velferdsstat som hjelper folk ut i arbeid ligger her som et fundament. Skal vi være kompromissløse på å nå klimamålene våre, så må vi være tilsvarende kompromissløse på at tilliten fortsatt skal være høy, og forskjellene minst mulig.

For å få til en rettferdig omstilling hjelper det ikke bare å vifte med mål, slik regjeringen gjør. Vi må ha klare svar på hva vi skal leve av, hva vi skal skape, hvor og hvordan vi skal bo og reise i en klimavennlig framtid. Arbeidsfolk i særlig utsatte næringer skal settes i sentrum, ikke på sidelinja.

ANNONSE

Klimapolitikken framover vil innebære at det blir dyrere å forurense, at bedrifter må ta i bruk ny teknologi, og at vi må endre atferd. Å fortsette som før er ikke et alternativ.

Utvikle, ikke avvikle handler om en aktiv og rettferdig klimapolitikk. Det er også god næringspolitikk, fordi det handler om å legge til rette for grønn vekst som bidrar til økonomisk og sosial bærekraft gjennom mange nye arbeidsplasser og trygging av utsatte lokalsamfunn.

Rettferdig klimapolitikk forutsetter en offensiv og aktiv politisk styring, ikke en slapp høyreliberalisme der alt overlates til markedet alene.

Arbeiderpartiets mål er å sørge for at Norge tar en lederrolle i den grønne utviklingen. En utvikling nedenfra og opp ligger i arbeiderbevegelsens DNA. Den måten vi sørget for at oljerikdommen kom alle - og ikke bare en finanselite - til gode står som et lysende internasjonalt eksempel. Vi skal gjøre dette igjen. Det krever en sterk stat og en sterk politisk vilje til styring.

Et rettferdig grønt skifte forutsetter ikke å moralisere over ubetydeligheter knyttet til livene til dem som bor trangest. Det forutsetter å løfte og anerkjenne bidraget til dem som har minst. Vi skal gi dem stolthet og en tydelig rolle på vei mot nullutslippsmålet i 2050.

ANNONSE

Sosialdemokratiets fremste oppgave dette tiåret er å sørge for at vanlige folk vinner mest i det grønne skiftet – gjennom en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig omstilling.

Nå er det vanlige folks tur, også i klimapolitikken!

Maria Varteressian, Styremedlem i Sagene Arbeiderparti, leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen i Sagene bydelsutvalg

Øystein Grønning, Styremedlem i Sagene Arbeiderparti, varamedlem av miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen i Sagene bydelsutvalg

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE