ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Kommunen tar over søppelinnsamlingen i Oslo

Oslo kommune overtar Veirenos ansatte og biler og skal nå hente søppel selv. Foto: OSLO KOMMUNE/LESERFOTO

Oslo kommune tar over avfallsinnhentingen fra Veireno med umiddelbar virkning. Kommunen har fremforhandlet en avtale med Veireno om virksomhetsoverdragelse.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 19.02.2017 kl 17:45

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Det melder Oslo kommune i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Avfallsinnsamlingen er samfunnskritisk. Selv et kortvarig opphold i innsamlingen vil få alvorlige konsekvenser. Kommunen har fortløpende fulgt opp mangler ved avfallsinnhentingen, inkludert brudd på arbeidsmiljøloven, med krav om retting og med dagmulkt, sier byrådsleder Raymond Johansen i pressemeldingen.

Økonomiske problemer

Denne uken opplyste Veireno at selskapet som følge av tap av penger på kontrakten, har økonomiske problemer og at selskapet fra mandag 20.02.2017 ikke ville klare å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. For å unngå en umiddelbar stans i innsamling av husholdningsavfall er det derfor nødvendig at Oslo kommune tar over avfallsinnsamlingen i Oslo, melder kommunen selv.

– Vi har arvet en kontrakt som viste seg ikke å være gjennomførbar. I dag er det lett å si at Veireno aldri burde ha levert inn dette tilbudet og kommunen burde aldri ha akseptert det. Dette er en kontrakt som aldri burde ha vært inngått, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Overtar ansatte og biler

På bakgrunn av fortsatte forsinkelser i innsamlingen, og omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, har kommunen vurdert å avvikle deler eller hele kontrakten. Veirenos varsel om mulig oppbud gjorde at det nå var mulig å få til en avtale med selskapet om at kommunen overtar ansvaret for om lag 170 ansatte og de driftsmidlene som er nødvendig for å samle inn avfall i Oslo.

ANNONSE

– Når vi nå velger den løsningen vi gjør, så er det for å skape ro, sikre avfallshenting og sørge for forutsigbarhet for de ansatte, sier byrådsleder Johansen.

Flere brudd

Veireno overtok avfallsinnhentingen 3. oktober. Men til tross for en rekke ekstratiltak har ikke selskapet klart å levere i tråd med kontrakten. Da det ble kjent at bruddene på arbeidsmiljøloven ikke var rettet, men tvert imot var langt flere enn det som var rapportert av Veireno, var den juridiske vurderingen at det var grunnlag for å heve kontrakten.

– At Veireno fortsatte å bryte arbeidsmiljøloven, i et mye større omfang enn de rapporterte til kommunen, er helt uakseptabelt, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

– Dramatisk

– Det er en drastisk, men nødvendig beslutning byrådet har tatt i dag. Som byråd med ansvar for avfallsinnhenting i Oslo har det aller viktigste for meg vært å finne en løsning hvor vi unngår en dramatisk stans i innhentingen av avfall. Det er viktig at avfallsinnsamlingen fortsetter uten opphold, både i morgen og i tiden som kommer, sier miljøbyråden.

Denne uken varslet Veireno at selskapet befinner seg i en prekær økonomisk situasjon, blant annet grunnet løpende tap på avfallsinnsamlingsavtalen med Oslo kommune.

ANNONSE

– Renovasjonsetaten har nå forhandlet fram en avtale med Veireno om at kommunen selv vil stå for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette skjer med umiddelbar virkning, sier direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg.

– Forutsigbarhet

I praksis overtar kommunen alle ansatte og driftsmateriell fra Veireno som selskapet i dag benytter for å utføre oppgavene for Oslo kommune.

– Slik sikrer vi forutsigbarhet for innbyggernes avfallsinnhenting. Uten denne overdragelsen ville avfallsinnhentingen stoppet opp, i påvente av nye leverandører, sier Sundberg.

– Rent praktisk vil vi blant annet gjøre organisatoriske grep internt for å styrke driftsledelsen og utnytte kompetansen som allerede finnes i etaten. Samtidig ser vi på tiltak rettet mot konkrete kjøreruter og områder, avslutter Sundberg.

LES OGSÅ:

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE