ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Denne kontrakten verdt 1,8 millioner skal sikre idrett for alle

AVTALE: Bydel Sagene, Skeid og Sagene IF har inngått ny samarbeidsavtale. Foto: Janina Lauritsen

Bydel Sagene, Skeid og Sagene IF jobber sammen for å få med alle i idretten.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Tirsdag 7. januar ble en ny samarbeidsavtale mellom Bydel Sagene og idrettslagene Sagene IF og Skeid, skrevet under.

Avtaleperioden strekker seg til 31. desember 2023, og går ut på at Bydel Sagene gir et årlig beløp på 175.000 kroner til hver av klubbene. Hensikten med avtalen er å gi idrettslagene mulighet til å arbeide målrettet med å skape gode og inkluderende tilbud, ved å tilføre driftsmidler til administrasjon, og å gi noe refusjon for manglende innbetalte kontingenter og avgifter.

– Vi ser at idretten er delt

Avtalen startet som et initiativ fra Bydel Sagene, og ble for første gang inngått 1. januar 2016. Den fireårige avtalen skal sikre økonomisk støtte hvert år til disse to idrettsklubbene, og den skal bidra til at idrettslagene får gode og stabile arbeidsvilkår i lokalmiljøet, slik at de kan være ressurssentre og knutepunkt for folkehelse og idrettsaktiviteter.

I tillegg skal bydelen og idrettslagene fortsette å ha samarbeidsprosjekter for prioriterte målgrupper, for eksempel ved å inkludere og støtte barn med lav betalingsevne.

– Sagene er en bydel med store forskjeller, vi ser at idretten er delt. Og barndommen og gode oppvekstvilkår er viktig for resten av livet. Vi lokalpolitikere er opptatt av en god frivillighet og at man gjør hverandre gode. Dette er kjempeviktig, takk for det dere gjør! Det er viktig med lavterskeltilbud, uten at man vet hvem som kommer fra lavinntekstfamilier. Det er bra at dette prioriteres, sa bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) til idrettslagene i signeringsmøtet.

ANNONSE

– Et sikkerhetsnett

Avtalen ble signert av bydelsdirektør Morten Sanden, styreleder i Sagene IF Einar Eriksen og styreleder i Skeid Jørgen W. Bjerke, i Sagene samfunnshus tirsdag morgen.

– Det er viktig å si at jeg håper dere ser at dette er viktig for oss. Vi har en genuin tanke om at dette er veldig viktig for folk. Vi er opptatt av integrering og idrett for alle, vi håper vi kan jobbe videre med dette. Vi vil lytte til folk og møte folks behov, sa bydelsdirektøren til styrelederne.

– Dette er en tillitsbasert avtale. Ved å inngå denne, gir vi dere en stor tillit. Gratulerer til oss alle for at vi fikk til dette! fortsatte han.

Styrelederen i Skeid mener samarbeidsavtalen gjør det enklere å oppfylle det at Skeid skal være for alle:

ANNONSE

– Fotballens grunnidé er at den kan spilles av alle, uavhengig av økonomi. Dette er en historisk forpliktelse, sa Bjerke.

Og avtalen gjør at de kan ha is i magen og få det til. Ellers kunne det ha blitt en del ubehagelige diskusjoner for klubben.

– Dette gir oss et sikkerhetsnett, slik at vi ikke må snu på krona.

Skal få de yngste til å bli

– Vi er ganske flinke til å få støtte, men dette hjelper oss betraktelig. Disse pengene går til de yngste, for å få dem til å holde ut lengst mulig. Dette bidrar til et positivt miljø! sa styrelederen i Sagene IF.

Og miljøet blant de unge i bydelen kan være hardt, påpekte han. Han ser en sammenheng mellom miljøet på skolen og miljøet på idrettsbanen.

ANNONSE

– Kan vi samarbeide med skolen? Diskusjonene fra skolen fortsetter på banen etter skoletid, sa han.

Bydelen dekker manglende betaling

Ifølge kontrakten forplikter Bydel Sagene seg til å gi årlig driftstilskudd på 175.000 kroner til hvert av idrettslagene. De forplikter seg også til å gi klubbene en refusjon på inntil 55.000 kroner til hvert av lagene, basert på en anonymisert rapport over manglende innbetalte kontigenter og avgifter Skeid og Sagene IF sender inn.

Her kan du se mer nøye hva idrettslagene og bydelen forplikter seg til i samarbeidsavtalen:

Sagene IF:

Sagene IF prioriterer:

 • Å rekruttere - i samarbeid med bydelen og skolene - barn som ikke deltar i andre organiserte fritidsaktiviteter. Det innebærer å arrangere gratis idrettskole for barn, gratis AKS-tilbud (1-4.klasse), gratis etter skoletid-tilbud (5.-10. klasse), ferieaktiviteter og funkis-tilbud.
 • Å holde klubbhuset åpent som et samlingssted og ressurssenter for idrett og fysisk aktivitet.

Sagene IF forplikter seg til:

 • Å ha gode rutiner for å få inn medlemskontingenter og avgifter, med muligheter for betalingsutsettelse, og å dele opp innbetaling.
 • Å sende inn årsmelding med årsregnskap, som synliggjør arbeidet med klubbens prioriteringer i denne avtalen, når denne er vedtatt av generalforsamling.
 • Å sende inn en anonymisert rapport over manglende innbetalte treningsavgifter, innen 1. oktober hvert år.

Skeid:

Skeid prioriterer:

 • Åpent tilbud til barn som ønsker å delta, også de barna som kommer fra familier med lav betalingsevne. Dette innebærer å arrangere åpne fotballskoler og andre inkluderingstiltak i samarbeid med bydelen og skolene.

Skeid forplikter seg til:

 • Å ha gode rutiner for å få inn medlemskontingenter og avgifter, med muligheter for betalingsutsettelse, og å dele opp innbetaling.
 • Å sende inn årsmelding med årsregnskap, som synliggjør arbeidet med klubbens prioriteringer i denne avtalen, når denne er vedtatt av generalforsamling.
 • Å sende inn en anonymisert rapport over manglende innbetalte treningsavgifter, innen 1. oktober hvert år.

Bydel Sagene

Bydel Sagene prioriterer:

 • Å synliggjøre de tilbudene klubbene har for bydelens befolkning.
 • Å samarbeide med klubbene om felles aktiviteter som bidrar til å øke andelen medlemmer blant barn som ikke er med i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Løfte fram de utfordringene visjonen idrettsglede for alle gir med tanke på manglende dugnadsinnsats og økonomisk egenbetaling i klubbene, og bidra til å få fram nye virkemidler som kan redusere disse utfordringene.

Bydel Sagene forplikter seg til:

 • Å gi et årlig driftstilskudd på kr 175 000 til hvert av idrettslagene, som utbetales tidlig på året. Dette driftstilskuddet er øremerket idrettslagets administrative arbeid med å følge opp prioriteringene i denne avtalen.
 • Å gi en refusjon på inntil kr 55 000 til hvert av idrettslagene, basert på den anonymiserte rapporten over manglende innbetalte kontingenter og avgifter idrettslagene sender inn.
 • Å arrangere samarbeidsmøter med daglig leder i idrettslagene to ganger i året, hvor arbeidet med prioriteringene i denne avtalen drøftes.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE