ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Krever mer forebyggende politi

KREVER MER RESSURSER: Det siste halvannet år har bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka hatt stor bekymring knyttet til samarbeidet med forebyggende politi Foto: Wokandapix/Pixabay.com

BU-leder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg, krever at politiet setter av nok ressurser til forebyggende ungdomsarbeid.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.02.2018 kl 15:08

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Forebyggende politi har hatt liten tilstedeværelse i bydelen i 2017.

Nå har bydelsutvalgslederne i Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen sendt et felles brev om saken til Politirådet i Oslo.

Disse bydelene samarbeider gjennom regional styringsgruppe for SaLTo-arbeidet, og de ytrer bekymring til Politirådet om samarbeidet med forebyggende politi. Ifølge brevet har det i 2017, for første gang på lenge, vært en økning i ungdomskriminaliteten. Med dette bakteppet er de avhengige av at alle aktørene i SaLTo-samarbeidet leverer.

Svært redusert tilstedeværelse

Bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg, ser alvorlig på dette.

– Det er alvorlig at politiet ikke har ressurser til å drive forebyggende arbeid. Vi i Bydel Sagene opplever dette som redusert tilstedeværelse og fleksibilitet fra politiet. Vi er bekymret for at politiet prioriterer bort det forebyggende arbeidet, og når politiet ikke er tilstede i "fredstid" – hvordan skal de da klare å håndtere alvorlige situasjoner som kan oppstå blant barn og unge? sier han til Sagene Avis.

ANNONSE

– Jeg vil kreve at politiet nå setter av nok ressurser til å fortsette det gode forebyggende arbeidet vi har hatt. Jeg appellerer også til de som har ansvaret, regjeringen, om at de nå må se alvoret i denne situasjonen og sørge for at politiet i Oslo har nok ressurser.

I brevet skriver bydelene følgende:

«Det siste halvannet år har bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka hatt stor bekymring knyttet til samarbeidet med forebyggende politi. Dette skjer etter at SaLTo-samarbeidet i en årrekke har fungert svært godt. Bydelene opplever svært redusert tilstedeværelse og fleksibilitet hos forebyggende politi. Det er også alvorlig bekymring for faglig kvalitet på politiets arbeid: Når det ikke er kapasitet til å jobbe med relasjoner og «tilstedeværelse i fredstid», og samhandling med de andre aktørene, blir det lite igjen av den sosialfaglige, forebyggende dimensjonen ved politiets arbeid.»

Konkrete bekymringer er blant annet mangel på faste kontaktpersoner som kjenner ungdomsmiljøet og samarbeidspartner. Kvaliteten på det forebyggende arbeidet er også bekymringsfullt – blant annet fordi det ikke blir lagt til rette for kunnskapsoverføring mellom nye og gamle forebygger-roller, og kontinuitet.

Videre:

ANNONSE

«SaLTo-strukturen med de faste møter «i fredstid», for eksempel på skolene, som politiet som SaLTo-aktør har vært med på å etablere, er i ferd med å raderes vekk. Samtidig understrekes det at både i bydelene og på en del av skolene er man fornøyd med innsatsen og engasjementet til politikontaktene, i den grad man ser dem. Bydeler og skoler er også klar over at forebyggende på Sentrum gjør så godt de kan innenfor handlingsrommet som eksisterer»

Det fremmes med brevet et sterkt ønske til Politirådet om å legge til rette for at alle bydelene skal ha samme nivå av både kvantitet og kvalitet. Dette anses om en hastesak, da endringene allerede er merkbar i bydelene; for ungdom i risikosonen, foreldrene og den øvrige befolkningen.

Bydel Sagene får to forebyggere

Bydel Grünerløkka har hatt fire forebyggere på et år, mens Bydel Sagene hadde, da brevet ble sendt, begge de faste forebyggerne i permisjon. Disse skal nå erstattes.

– Vi har for få forebyggere, men vi er i ferd med å bygge opp. Vi er i en ansettelsesprosess og Bydel Sagene skal få to faste forebyggere, sier leder for Enhet sentrum og medlem i Politirådet, Tore Soldal.

Det vil bli sendt et svarbrev til bydelene fra Politirådet.

ANNONSE

LES OGSÅ:
Slik har byrådets handlingsplan for håndtering av tilreisende bostedsløse blitt fulgt opp

Café B04: Får ungdommen vekk fra gata

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE