ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Jørgen Foss (Ap) vil at frivilligheten skal vite at bydelen er her for dem. Foto: Janina Lauritsen

Foss er bekymret for frivilligheten:

– De må vite at bydelen er her for dem

Nestleder i Sagene bydelsutvalg, Jørgen Foss (Ap), ble bekymret da han så at mange av de gode, gamle traverne som har pleid å søke frivillighetsmidler ikke gjorde det i år.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: – Vi er bydelen som deler ut desidert mest midler til frivilligheten, det har vi gjort i alle år. Fordi vi vet at for hver krone vi gir til frivilligheten, så får vi helt enormt mye tilbake. Frivilligheten er noe av det som er limet i bydelen, vi er helt avhengige av den, sier nestlederen i Sagene bydelsutvalg, Jørgen Foss (Ap), til Sagene Avis.

Han ble bekymret da han leste søknadene til Bydel Sagenes frivillighetsmidler, og så at mange av de gode, gamle traverne som har pleid å søke ikke gjorde det i år.

– Hva er det som gjør at det er noe færre søknader til frivillighetsmidlene i år? Jeg tror svaret fort er korona, og ikke mist rekruttering, sier han.

Nå vil han at frivilligheten skal vite at bydelen er her for dem.

– Viktig å tenke rekruttering etter korona

Foss tror problemet med færre søkere er at frivilligheten ikke har hatt så mye å tilby da det ikke har vært mulig å drive rekruttering på samme måte under pandemien. Selv om de fleste har vært flinke til å tenke digitalt.

ANNONSE

– Ta korpsene for eksempel. Der har de hatt digital undervisning, men vi må jo erkjenne at det ikke blir det samme. Og jeg er redd for både idretten, korpsbevegelsen og frivilligheten generelt. I dette spesielle koronaåret har det skjedd så mange endringer som gjør at man på en måte mister barna på veien.

Det ble i bydelsutvalget tidligere i vår vedtatt å sette av en buffer på 267.185 kroner av Bydel Sagenes frivillighetsmidler, grunnet færre søkere enn tidligere år. Disse midlene tenker bydelen å fordele senere, enten som strakstilskudd til frivillige aktører, eller andre tiltak som kommer den lokale frivilligheten til gode. De resterende 817.500 kronene ble fordelt til 22 søknader. Se alle som fikk innvilget sin søknad nederst i artikkelen.

Foss tenker denne bufferen er svært viktig.

– Jeg mener er veldig viktig at man tenker rekruttering etter korona. Idretten, korpsene og speideren kommer til å trenge hjelp til å komme seg opp etter pandemien, og den hjelpen må vi som bydel gi. Vi kan ikke sette inn dirigenter eller vaffelstekere på Voldsløkka, men vi kan støtte oppunder med midler og sørge for at rammebetingelsene blir så gode som mulig.

Han mener bydelen må være der med både midler og øvingslokaler når det igjen blir mulig å rekruttere for fullt.

ANNONSE

– For vi har ikke råd til å miste frivilligheten i vår bydel. Det er den som er limet mellom blokkene, det er frivilligheten som leverer mat til Else på 97, og er den som sørger for at Ahmed på 8 får lov til å ta i trompeten for første gang og kan drive med en fritidsaktivitet kanskje for resten av livet. Budskapet mitt er at vi ofte er flinke til å slå oss på skulderen og si at vi er kulturbydelen. Vi har en fantastisk kulturstrategi, nå er det viktig at vi sørger for at vi har de midlene og den hjelpen frivilligheten trenger når koronaen gir seg og de trenger oss.

Foss har tenkt mye på de frivillige organisasjonene gjennom dette året. For det kan ikke ha vært lett å være skolekorpsleder, fotballtrener eller leder av historielaget i året hvor vi ikke kan ha hatt møter og øvelser, og du kun til nød har hatt lov til å spille fotball på løkka.

– De skal vite at bydelen er her, de må komme til oss om det er ting de kjenner de burde ha hjelp til, de må aldri nøle med å si fra. Vi er her for dem. Vi skal være bydelen som satser på frivillighet, kulturlivet, idrett og miljøet. Da er vi helt avhengige av de frivillige organisasjonene. Det blir ikke noe liv mellom blokkene på Sagene om ikke frivilligheten er her.

– Et sted borte fra hjemmet

Foss sin interesse for frivilligheten har vart siden han selv var liten, da han begynte å spille i Bjølsen Skoles Musikkorps som syvåring.

– Det betydde så utrolig mye for meg som menneske og den jeg har blitt. Jeg kan aldri få takket korpsbevegelsen nok for å ha vært limet i min barndom. Og jeg har tenkt mange ganger gjennom dette året på alle barna som ikke får muligheten til å gå på øvelse, ha fristedet sitt hvor de bare kan være Ahmed, Tiril eller Ola eller Jørgen.

ANNONSE

Han husker korpset som det stedet hvor han kunne være seg selv. Han ble mye mobbet som barn, men i korpset var han gutten på tredje rad som spilte trompet, hvor han kunne senke «guarden» og bare være Jørgen.

– Jeg tror det er mange som opplever nettopp det å ha et sånt sted borte fra hjemmet, borte fra de du kanskje ikke har lyst til å møte, der du møter gjengen som du kan drive med det du elsker aller mest på jord sammen med. Om det er å spille innebandy, gå i skogen med speideren eller spille i korpset, så er det så viktig at de tilbudene er her. Derfor gjør veldig vondt de gangene jeg hører man må stenge ned igjen.

Man kan ofte snakke om skole, barnehager og de elementære tingene, men for mange er tredje rad i korpset eller forsvar på fotballaget det aller viktigste for de unge.

– Nå har det vært et år hvor det ikke kan ha vært det, og jeg håper virkelig vi ikke har mistet en generasjon med barn som ikke har hatt muligheten til å starte med en fritidsaktivitet. Jeg håper foreldrene lar barna få muligheten til å starte senere. Det er faktisk i seks-åtte-årsalderen man prøver en aktivitet som kanskje blir din venn gjennom hele livet - og trompeten har vært min venn gjennom hele livet, som jeg kan dra frem når jeg har triste eller glade stunder, eller når jeg bare trenger å mimre tilbake til alt det fantastiske vi gjorde i korpset. Alle de minnene og vennene du får for resten av livet betyr helt enorm mye.

Jørgen Foss (Ap) vil at frivilligheten skal vite at bydelen er her for dem. Foto: Janina Lauritsen

ANNONSE

Derfor mener han frivilligheten er viktig

Foss møter flere barn til daglig som forteller at de er ensomme. Barn som kanskje ikke har så mange venner og som plutselig bare fikk kohorten på skolen å forholde seg til. Og kanskje ble de tvunget til å være sammen med noen de ikke har et godt forhold til.

– Også får du ikke lenger lov til å gå på fotballtreningen eller til korpset. Jeg tror det er mange som er ensomme, men hvordan snakker du med en sjuåring om ensomhet? Derfor er det så viktig at frivilligheten finnes.

Om ikke bydelen har vridd seg rundt for å stille opp med økonomiske ressurser eller øvingslokaler før nå, så mener han de i hvert fall må gjøre det nå.

– Jeg har en forventning til administrasjonen og til hele bydelen at vi nå stiller opp sammen og sørger for at frivilligheten får de ressursene og den hjelpen de trenger for å komme seg opp igjen. For barna de trenger å spille fotball på Voldsløkka, innebandy i Bjølsenhallen og å få spille både klarinett og trompet på skolen.

Disse fikk frivillighetsmidler

Det er Bydel Sagenes miljø-, kultur- og byutviklingskomité som tildeler tilskudd til frivillige aktiviteter eller tilskudd til drift av frivillige organisasjoner. De tildelte følgende 22 søkere midler, mens tildeling til fem søknader som er administrativt behandlet ble tatt til orientering (disse ser du i parentes).

Barn og unge:
1) Akerselva kultur- og teaterlag tildeles kr 20.000 i aktivitetstilskudd for å vise familieforestillinger. 

2) Barnas Røde Kors tildeles kr 20.000 i aktivitetstilskudd øremerket matservering i forbindelse med aktiviteter.
3) Cirkus Xanti tildeles kr 50.000 i aktivitetstilskudd for å arrangere gratis lavterskelaktiviteter i forbindelse med den planlagte Sirkuslandsbyen i Torshovparken i september. 

4) Det Andre Teatret tildeles kr 40.000 i aktivitetstilskudd for å arrangere forestillinger for barn.
5) Kreative workshops tildeles kr 20.000 i aktivitetstilskudd for å arrangere workshops og aktiviteter for barn og ungdom i Storegården på Torshov i samarbeid med Sagene frivilligsentral og Boligkontoret.

6) Lions Oslo tildeles kr 20.000 i aktivitetstilskudd for å arrangere turer og aktiviteter i samråd med bydelens fritidstilbud.

7) Sagene skole FAU tildeles kr 20.000 i aktivitetstilskudd øremerket materiell og utstyr til prosjektet «Ung kulturarena» 

8) Sagene skoles musikkorps tildeles kr 20.000 i aktivitetstilskudd øremerket et samarbeidsprosjekt med Lille borg skoles musikkorps. 

9) Scenelusa produksjoner tildeles kr 30.000 i aktivitetstilskudd for å sette opp musikalen Rottefangeren, tillegg til midler overført fra 2020.
(Torshov Lilleborg familiespeidere tildeles kr 5000 i aktivitetstilskudd for å arrangere åpne speiderturer)

Innvandrerorganisasjoner og integreringstiltak:
10) Flerkulturell familietreff tildeles kr 40.000 i aktivitetstilskudd for å arrangere svømmekurs og sosiale treff i samarbeid med Torshovdalen aktivitetshus. 

11) Sagene somaliske foreldregruppe tildeles kr 70.000 i driftstilskudd for å dekke husleie for egne lokaler i Dannevigsveien.

Helse og mestring:
12) Dagsangerne tildeles kr 5.000 i aktivitetstilskudd for å arrangere sangverksted i ulike seniorboliger i bydelen, i tillegg til midler overført fra 2020. 

13) De Norske Lenker Oslo 89 tildeles kr 75.000 i driftstilskudd for å dekke husleie for lokaler egne i Kristiansandsgate.
(Eldrerådet tildeles kr 13.000 i aktivitetstilskudd for å videreføre arbeidet med erindringskafé i samarbeid med Sagene frivilligsentral)

14) Sagene frivilligsentral tildeles kr 60.000 i aktivitetstilskudd øremerket arrangement og turer.
(Sagene Torshov Eldreuniversitet tildeles kr 20.000 i aktivitetstilskudd for å kunne arrangere foredrag i samarbeid med Deichman Torshov)

Idrett:
(Torshov Power Parents tildeles kr 5.000 i aktivitetstilskudd for å kunne arrangere åpne utendørstreninger i nabolaget Torshov kvartal XIII, så fremt de finner en frivillig organisasjon eller tjenestested som kan forvalte tilskuddet for dem)

Kultur:

15) Fortidsminneforeningen Oslo Akershus tildeles kr 70.000 i aktivitetstilskudd til ulike åpne kulturelle og sosial aktiviteter på Vøienvolden gård i bydelen. 

16) In The Mix Style tildeles kr 10.000 i aktivitetstilskudd for å arrangere noen utendørs dansetilstelninger, i samarbeid med bydelens planlagte nabolagsarrangement, parkkonserter, Elvelangs i fakkellys eller Sagenefest el.

17) Sagene festdrakt tildeles kr 30.000 i aktivitetstilskudd for å videreutvikle ideen om en egen festdrakt for bydelen, i samarbeid med Arbeidermuseet. 

18) Sagene Torshov historielag tildeles kr 10.000 i aktivitetstilskudd til ulike aktiviteter i bydelen. (Torshov Janitsjarorkester tildeles kr 13 500 i aktivitetstilskudd for å kunne arrangere tre utekonserter)
19) Torshovkorpset tildeles kr 10.000 i aktivitetstilskudd for å kunne arrangere to utekonserter.

Kulturtilbud i livssynsorganisasjoner:
20) KFUK-KFUM Norge tildeles kr 15.000 i aktivitetstilskudd for å kunne arrangere sosiale samlinger med miljøprofil utenfor Iladalen kirke.

21) Sagene og Iladalen sokn tildeles kr 50.000 i aktivitetstilskudd for å kunne arrangere julegrantenning, frivilligfest og konserter.

22) Torshov og Lilleborg sokn tildeles kr 60.000 i aktivitetstilskudd for å kunne arrangere åpningsfestival, konsert, nærmiljøfest og frivilligfest.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE