ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Her får de ansatte ta norskkurs på kommunens og arbeidsgivers regning

Mirko Baldessari og Bendik Romstad på Hønse-Lovisas hus er glad de ansatte får ta videreopplæring. Foto: Cecilie Sunde Lien

Hønse-Lovisas hus har fått innvilget midler til å la de ansatte ta språkkurs og fagbrev. Bakeren Mirko Baldessari er en av de heldige.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 05.03.2021 kl 21:14

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Gjennom ordningen Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) får de ansatte mulighet til videreopplæring. Ordningen gir bedrifter mulighet til å utvikle kompetanse, unngå å si opp ansatte, og gir bedriften mulighet til å omstille seg etter de nye kravene i samfunnet.

Sommeren 2020 søkte Hønse-Lovisas hus om midlene, og nå har flere av de ansatte i Anne på Landet tatt videreopplæring.

Kafeen har måtte stenge for besøk på grunn av smittevernrestriksjonene, men holder åpnet for take-away.

Samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Oslo kommune

Mirko Baldessari er en av de ansatte som får ta norskkurs, og kan fra før engelsk, italiensk, spansk og litt fransk. Bakeren fra Milano kom til Norge for ni år siden, og har siden jobbet i både Norge og Italia. Koronasitausjonen gjorde at han bestemte seg for å bli i Norge, og har siden sommeren 2020 jobbet på Hønse-Lovisa.

Baldessari har tatt norskkurs to ganger i uka, og fullført del 1 av kurset. Del 2 er foreløpig avlyst på grunn av korona.

ANNONSE

Bendik Romstad, en av eierne i Anne på Landet, som driver Hønse-Lovisas hus, forteller de har flere ansatte som venter på å få fullføre kursene sine.

– Mirko håpet å ta del 2 av kurset nå, men det er dessverre få kurs som går. Det er ikke bra om mange av våre ansatte må vente lenge på å få fullført de forskjellige kursene, forteller Romstad.

Hønse-Lovisas hus holder fortsatt åpent for take-away. Foto: Cecilie Sunde Lien

Ordningen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Oslo kommune. Baldessari betaler kun for reisevei og skolebøker.

– Kurset er veldig hjelpsomt. Nå har jeg muligheten til å prate mer med folk enn jeg hadde før. Tidligere oppfattet jeg mye norsk, men merket at jeg manglet grammatikken og reglene i språket. Å prøve å snakke med kundene på norsk var et kaos, sier Baldessari.

ANNONSE

Nå har Mirko muligheten til å snakke mer med folk som kommer innom, og forteller at han hver dag lærer noe nytt. Han sier det er svært annerledes å kunne prate med kundene på norsk.

– Det er mye bedre nå, og samtalen går ofte mer naturlig enn før. Det er veldig godt for meg å kunne lære mer.

Foto: Cecilie Sunde Lien

Ønsket som kompetanse har spredt seg

Ordningen har inspirerte flere av de ansatte i Anne på Landet-kjeden til å ta kurs og skole ved siden av jobb.

– Vi har en ansatt som ikke hadde fullført videregående, og nå tar det på kvelden. Hun gjør det utenom ordningen, men vi merker at ønsket etter kompetanse har spredt seg i bedriften vår, sier Romstad.

ANNONSE

Romstad oppfordrer også andre bedrifter til å søke på ordningen. Han sier kommunen var veldig behjelpelig i både søknadsprosessen og i oppfølgingen, og at ordningen er en fin måte å satse på de ansatte.

– Det er spesielt tre ting som er fint med ordningen; de ansatte kan snakke bedre norsk så det blir færre misforståelser, de ansatte blir bedre integrert i samfunnet, og at vi som arbeidsgivere håper de ansatte ønsker å bli hos oss lenger, sier Romstad.

Fakta: Tilskudd til opplæring

Hvem kan søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring?

  • Alle bedrifter som ikke er statlig eller kommunalt eide kan søke, dersom dere har et reelt behov for kompetanseheving av deres ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften
  • Flere bedrifter/klynger kan gå sammen om søknaden og undervisningsopplegget.
  • Selvstendig næringsdrivende kan søke, alene eller sammen med andre innenfor samme bransje.
  • Bedrifter som startet en omstilling før korona kan søke.
  • Eventuelt tilskudd tildeles som såkalt bagatellmessig støtte, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Bedrifter som tidligere har mottatt bagatellmessig støtte må oppgi dette i søknaden. Bedrifter kan motta maks 200 000 euro i bagatellmessig støtte samlet sett over de siste tre regnskapsårene.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE