ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Lanserer fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Bydel Sagene får primærhelseteam.

PRIMÆRHELSETEAM: Arne Olav Sjøtun Fagermoen og Liv Risvold Vikan, begge leger ved Sagene lokalmedisinske senter. Foto: Sagene lokalmedisinske senter

Et team bestående av fastlege, sykepleier og helsesekretær skal gi bedre og mer helhetlig helsetilbud.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.02.2018 kl 17:23

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Bydel Sagene og Sagene lokalmedisinske senter har søkt og fått tilslag på Helsedirektoratets pilot Primærhelseteam. Denne piloten går over tre år med oppstart 1. april i år.

– Kommunene har helse- og omsorgstjenester som ofte er gode hver for seg. Men mange pasienter og brukere opplever at tjenestene ikke henger sammen, og at behandlingen blir stykkevis og delt. Derfor vil vi nå prøve ut nye måter å jobbe på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Primærhelseteam er en tverrfaglig gruppe som skal arbeide sammen for å gi helse- og omsorgstjenester til innbyggerne på fastlegens liste. Kjernen i teamet skal bestå av fastlege sammen med sykepleier og helsesekretær. Teamet skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser. Pasienten skal få tettere oppfølging, for eksempel ved hjemmebesøk.

– I mange land utfører sykepleiere og andre fagfolk oppgaver som står på fastlegens arbeidsliste i Norge. Det er på tide at vi tenker nytt om dette her i landet også. Sykepleiere kan følge opp pasienter med kroniske sykdommer slik at fastlegene får brukt mer tid til behandling. Dette er fremtidens helse- og omsorgstjeneste! Kommunene og bydelene som vil være med i denne spennende piloten fortjener ros for å tenke nytt, sier Høie videre i pressemeldingen.

– Håper vi kan starte i april

– Piloten gir oss mulighet til blant annet å ansette sykepleier ved legesenteret vårt og prøve ut nye måter å jobbe på i team i primærhelsetjenesten, sier enhetsleder og spesialist i allmennmedisin, Arne Olav Fagermoen, til Sagene Avis.
 
– Det er mange målgrupper innenfor denne piloten og mye er opp til den enkelte deltaker hva man vil prioritere. Vi ønsker blant annet å styrke tilbudet og oppfølgingen av våre diabetespasienter og KOLS-pasienter samt de som sliter med rusavhengighet og psykiske lidelser, fortsetter han.
 
Målet med primærhelseteam er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger sammenlignet med dagens ordning gir et bedre tilbud til pasientene. Målet med teamorganisering er å bedre tilgjengeligheten til tjenesten, skape større bredde i tilbudet, bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, og å skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester.

ANNONSE

Kroniske sykdommer og sammensatte behov

Målgruppen for piloten er alle innbyggere på fastlegenes lister. Det vil imidlertid være særlig oppmerksomhet på pasienter/brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, som for eksempel:

  • Brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet
  • Brukere som i medisinen omtales som «skrøpelige eldre»
  • Brukere med utviklingshemning og funksjonsnedsettelser

Det er også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere, ifølge Helsedirektoratet.

– Vi er nå så vidt i gang å rigge denne piloten og mye er fortsatt ikke klart når det gjelder hvordan dette vil se ut hos oss. Vi er i ferd med å ansette sykepleier-ressurser, og håper vi kan starte opp i april. Tilpasninger og endringer vil nok også komme underveis, sier Fagermoen.

ANNONSE

LES OGSÅ:

Psykisk helsevern i nabolaget

Hjemmetjenesten i Bydel Sagene scorer dårligst i Oslo

Nordpolen skole: Skaper leseglede med humor

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE