Sagene Avis

Syv partier står samlet for beboerne i Maridalsveien 128:

– Den lille mann og den lille kvinne skal ikke kjøres over, sier Odd Einar Dørum

Anne Haabeth Rygg (H), beboer Hanne Kjerstin Bustnes og Odd Einar Dørum (V) står på for beboerne i Maridalsveien 128. Foto: Janina Lauritsen

Tre ganger har bystyret vedtatt at leiebeboerne i Maridalsveien 128 skal inngå i en pilot for leie til eie, i forbindelse med det byrådet har kalt tredje boligsektor. Hele opposisjonen mener byrådet driver med bortforklaringer.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 11.11.2021 kl 12:16

SAGENE: Leieboerne i Maridalsveien 128 har lenge kjempet for å kunne eie sine egne hjem, etter at eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og hans selskap Heimstaden kjøpte blokka, som også tidligere var privateid, i 2016.

Sagene Avis har tidligere skrevet om at denne historien nå blir dokumentar, laget av Sagene-regissør Aslaug Holm.

Les mer om beboerne og deres historie i denne saken:

Dokumentarfilmskaper Aslaug Holm blir rørt av beboernes samhold og utholdenhet. Nå har hun laget film om dem. Foto: Janina Lauritsen

– Vi har stått sammen

Beboerne i Maridalsveien 128 har blitt hørt av politikere i bystyret. I februar la Høyre, Folkeaksjonen nei til mer bompenger og Venstre frem et forslag, som ble vedtatt:

«Vi viser til forkjøpssaken i Maridalsveien 128, der beboerne etter mye arbeid ikke fikk kjøpt hjemmene sine gjennom forkjøpsrett. Vi er kjent med at det nå er om lag 20 forkjøpsberettigede beboere tilbake. Disse beboerne bør få en ny sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet. De kommunale pilotene for leie-til-eie kan være godt egnet for disse beboerne. Byrådet bes derfor inkludere disse beboerne i en pilot for en ny boligpolitikk fra leie til eie i bydel Sagene, dersom piloter blir vedtatt politikk.»

– Vi opplever at byrådet jobber mer med bortforklaringer enn løsninger. Det er en fortvilende situasjon for beboerne. Det er egentlig en uakseptabelt arbeidsform fra bystyrets side, at de ikke gjør det de folkevalgte har besluttet, sier gruppeleder i Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg.

Det er syv partier i bystyret som har vært tydelige på hva som skal gjøres i denne saken, påpeker hun og varamedlem i bystyret, Odd Einar Dørum (V).


Det er en bred allianse mellom Høyre, Rødt, Venstre, Frp, FNB, Senterpartiet og KrF i bystyret, og de har vært tydelige på hva de mener må gjøres i denne saken.

– Vi har stått sammen, først med vedtak i februar 2020, så i desember 2020 og i juni 2021. Vi er innstilt på å følge opp, for vi er opptatt av at dem som er igjen i Maridalsveien 128 skal inngå i en pilot for leie til eie, i forbindelse med det byrådet har kalt tredje boligsektor. Piloten skal være her i Sagene, det har vi stått sammen om, sier Dørum.

– Fremstår som om de ikke prøver å finne en løsning

Dørum sier det har vært tre positive ting i saken om Maridalsveien 128. Den første er fasen da beboerne kjempet for forkjøp, da fikk de ifølge Dørum en enestående behandling av bydelspolitikerne og boligkontoret på Sagene. Den andre er at Heimstaden har kommet beboerne i møte ved å gi dem leiekontrakter på samme vilkår som før salget.

– Det tredje er at vi er et flertall i bystyret som ikke har sluppet taket. Vi kan være uenig om ganske mye, men her er vi enige - den lille mann og den lille kvinne skal ikke kjøres over.

Dørum og Rygg mener byrådet fremstår som om de ikke prøver å finne en løsning. Beboer Hanne Kjerstin Bustnes sier beboerne føler de aldri har fått kommet skikkelig i dialog.


– Rådhuset skal ikke være et lukket hus som ikke lytter til folk i byen. Det har ikke denne saken båret preg av fra byrådets side, sier Rygg.

Bustnes forteller at beboerne opplever situasjonen veldig krevende. Men ingen har tenkt å gi seg, da det er en helt uvurdelig styrke i gruppa, forteller hun.

– For oss er det uvesentlig hva byrådet mener om hvorvidt vi «fortjener» en kompensasjon etter forkjøpssaken vår i 2016 eller ikke. Vi forholder oss til det bystyret har bestemt og de tre vedtakene som er gått igjennom der. Det er selvfølgelig beklagelig at byrådspartiene ikke ser på denne gruppen som en ressurs og en egnet gruppe for et slikt pilotprosjekt.

– Ber bare om en inngangsbillett inn

Bustnes mener beboerne i Maridalsveien 128 er en perfekt gruppe for et pilotprosjekt, da de har variasjon i både alder, etnisitet og livssituasjoner. I tillegg har de et veldig sterkt samhold.

– Her kunne de virkelig fått prøvd ut ulike løsninger. For oss virker det som at byrådet er mest opptatt av å ikke erkjenne feil fra forkjøpssaken i 2016, fremfor å bruke tid på fremdrift i saken. Dette er beklagelig fra tre partier som tilsynelatende er opptatt av en ny boligpolitikk i Oslo. Vi er ekstremt skuffet. Kun et fåtall av oss kvalifiserer til kommunale boliger, og vi forstår ikke hvorfor byrådet gang på gang drar dette frem som en løsning for oss. Vi har aldri uttrykt at det er dette vi ønsker.


I et notat til bystyret redegjør byråden for planlagt fremdrift, også for hva som har skjedd så langt. Byråden skriver at hun forstår utålmodigheten. Sak om status og fremdrift i Maridalsveien 128 skal behandles i bystyrets finansutvalg, torsdag 11. november. Les mer om dette lenger ned i saken.

– Vi forstår at byrådet har behov for å redegjøre for det de har gjort i denne saken. Sannheten er at flere av møtene har vært utsatt flere ganger. Vi har måttet purre på svar, informasjon og framdrift. Vi sitter med en opplevelse av å ha blitt litt lurt oppi det hele. Fra å tro at byrådet ønsket å samarbeide, finne løsninger for oss til å sitte igjen med følelsen av at dette kanskje aldri blir satt ut i det virkelige livet. Det er helt forferdelig.

Bustnes sier de ikke ber om noe mer enn en inngangsbillett inn. De har hele tiden vært løsningsorienterte og sagt seg villige til å finne andre gårder i bydelen. Det brukes også et språk som er vanskelig å tilegne seg, det blir altfor mye ord og lite handling, mener hun.

– Det har ikke vært noen klar retning eller avklaring på nærmere to år.

Beboerne ønsker også en redegjørelse for hvorfor byrådet har valgt nybygg som eneste alternativ for beboerne, og hvorfor det ikke jobbes ytterligere med å finne alternative løsninger der tomme kommunale leiligheter i bydelen kan benyttes.

– Mor Go'hjertas vei 25-29 og Holmestrandgata 1 er gårder som vi vet kommunen eier og som står tomme. Vi ønsker derfor en begrunnelse for hvorfor disse ikke lenger er et alternativ for videre arbeid med pilot for beboerne i Maridalsveien 128. Det er helt nødvendig med en avklaring for beboerne i Maridalsveien 128. Det begynner å nærme seg to år siden første vedtak gikk gjennom i bystyret, og byrådet bør nå kunne svare beboerne på om hvorvidt de er tenkt inn i et pilotprosjekt eller ikke.

Jobber med å fremme forslaget på nytt

– Bystyret har hatt tre vedtak, man skulle tro det holdt med ett. Nå må vi fremme forslaget på nytt, utenom budsjettprosessen, så det blir en debatt kun om dette. Slik at det blir tydelig for alle hva som er situasjonen, beslutningen og bestillingen fra bystyret. Og et klart vedtak, fortsetter Dørum.

Beboerne i Maridalsveien 128 vil også fortsette å få opp engasjementet i bydel Sagene. Ikke bare for sin egen gård, men for andre som også sliter med boligsituasjonen.

– Vi kjemper for noe mer, også for andre leieboere som lever i uholdbare situasjoner, sier Bustnes.

– Om dere kommer i et pilotprosjekt, hvordan blir det å skulle flytte fra Maridalsveien 128? Flere har bodd der siden blokka ble bygget?

– Folk sier de er klare for det, så lenge de kan flytte med naboene som de har bodd med i 50 år. Det er samholdet som driver saken videre. Det blir tøft å flytte for dem som har bodd der siden 1967, men jeg tror det går bra. De er innstilt på det, men når du er 82 år og venter på et prosjekt, så tar det jo på, sier Bustnes før Dørum fortsetter:

– Det gjør et sterkt inntrykk at folk som flyttet inn i 1967 fortsatt bor der, det forteller jo ganske mye om et fint bomiljø. Det blir et tilleggspoeng. Og av og til tror man at politikere bare er flyktige,
men denne fortellingen sier at vi ikke er det. Dette er en historie om at vi er opptatt å gi beboerne en sjanse.

Leieboerne i Maridalsveien 128 har lenge kjempet for å kunne eie sine egne hjem, etter at eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og hans selskap Heimstaden kjøpte blokka i 2016. Foto: Fenris Film

Mener byrådet må se til Drammen

– Byrådet har snakket med store ord om den tredje boligsektor, også bevilger de ti millioner kroner til det i budsjettet. Jeg spør da hvilke to leiligheter de skal kjøpe? Det er jo en spøk. De bevilger noe som åpenbart er innholdsløst.

Hun mener byrådet bør se til Drammen, der det har blitt mye leie til eie.

– Også sitter byrådet her og problematiserer leie til eie og om man skal sende til EU-domstolen for vurdering. Hva med å bare ta en tur til Drammen? Kanskje de kunne sett til andre kommuner som har gjort det samme, hvis de bare hadde hatt vilje. Man vikler seg inn i mye surr og får ikke frem løsningene folk trenger.

Dørum fortsetter:

– Så får du hverdagsmirakelet om at boligkontoret på NAV Sagene kaster seg rundt og lynkjapt finner løsninger for beboerne med boligfinansiering. Det er en flott opptreden. Vi har ikke lenger en fokjøpssak, men en forsøkssak i tredje boligsektor. Da kan vel byrådet se til bydelen og se hvordan de jobber. Det er et fint eksempel på hvordan man kan jobbe for å få det til. Dra gjerne til Drammen, men de kan dra til Sagene også!

Dørum mener beboerne hele tiden har opptrådt saklig, rolig, løsningsorientert og vennlig.

– Det er nok alle disse sidene som gjør at den utradisjonelle syvpartisalliansen holder. Alle er enige om at vi skal holde ut sammen med beboerne.

Rygg mener det er fare for å bli en systemforsvarer når man kommer inn på rådhuset, og at politikerne da kan glemme å se hvordan vedtakene treffer ute i byen og hvordan de oppleves for enkeltmennesker.

– Det er farlig å bli sittende og forsvare tingene som de er, og ikke ta innover seg reaksjonene som kommer.

Dette har skjedd politisk i saken

26.02.2020: Bystyrets første vedtak i saken: «Vi viser til forkjøpssaken i Maridalsveien 128, der beboerne etter mye arbeid ikke fikk kjøpt hjemmene sine gjennom forkjøpsrett. Vi er kjent med at det nå er om lag 20 forkjøpsberettigede beboere tilbake. Disse beboerne bør få en ny sjanse til å
komme seg inn på boligmarkedet. De kommunale pilotene for leie-til-eie kan være godt egnet for disse beboerne. Byrådet bes derfor inkludere disse beboerne i en pilot for en ny boligpolitikk fra
leie til eie i bydel Sagene, dersom piloter blir vedtatt politikk. Bystyret ber byrådet finne løsninger for de resterende beboerne i Maridalsveien 128, og dersom det ikke er funnet før pilotene som er skissert i «nye veier til egen bolig» er klare, bør disse tilbys en eller annen form for fortrinnsrett.»

Mars 2020: Fredensborg trekker oppsigelse av leiekontraktene. Beboerne står ikke lenger i fare for utkastelse 01.07.2020.

Mars 2020: Møte mellom administrasjonen i daværende byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA), byrådavdeling for byutvikling (BYU) og representanter for beboerne, samt bystyrerepresentantene Rygg og Dørum.

Oktober 2020: Møte med representanter for beboerne. I møtet deltok politisk nivå og administrasjon fra BYU, byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og byrådsavdeling for næring og eierskap.

November 2020: Brev til samtlige beboere for kartlegging av ønskede løsninger som
følge av at Fredensborg har trukket oppsigelse av leiekontraktene.

17.12.2020: Bystyrets andre vedtak i saken: «Vi viser til vedtak gjort i bystyret om beboerne i Maridalsveien 128. Byrådet bes komme til bystyret med en tilbakemelding på hvordan vedtaket
er fulgt opp. Bystyret vil at de om lag 20 forkjøpsberettigede beboerne som fremdeles bor i
Maridalsveien 128 skal få tilbud om å inkluderes i en pilot for leie til eie i bydel Sagene.
Tilbakemeldingen bes gitt innen 1. februar 2021».

16.06.2021: Bystyrets tredje vedtak, der det bes om en framdriftsplan.

23.06.2021: Brev til samtlige beboere med samme informasjon som ble gitt per e-post i
mars/april.

Sak om status og fremdrift for Maridalsveien 128 skal behandles i bystyrets finansutvalg, torsdag 11. november.

Sagene Avis tok i september kontakt med byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), for å høre hvordan bystyrevedtaket om Maridalsveien 128 har blitt fulgt opp.

– Jeg har nylig orientert bystyret om at byrådet jobber med å utvikle piloter for etablererboliger og søker å inkludere beboerne i Maridalsveien 128 i en av disse, slik bystyret har vedtatt, sa Marcussen.

Byrådet jobber med hvordan prosjektene kan gjennomføres, hvordan de kan sikre likebehandling av interessenter, og hva det vil koste. Deretter må de vurdere om det er økonomisk gjennomførbart. Slik det ligger an nå, vil innflytting i pilotprosjekter tidligst kunne skje i 2024.

– Jeg vil gjerne påpeke at kommunen også har kommet med andre boligtilbud til beboerne i Maridalsveien 128, og at beboerne selv velger om de vil benytte seg av disse eller vente på mulig inkludering i de kommende kommunale pilotprosjektene vi har mål om å få på plass, sa Marcussen tidligere.

I et notat til bystyret, hvor byråden redegjør for planlagt fremdrift også for hva som har skjedd så langt, skriver byråden at hun forstår utålmodigheten.

I notatet skriver byråden at kommunen per i dag ikke har noen eiendommer som er klare for uttesting av disse pilotene, men at de er i gang med forprosjekt på to eiendommer, på Bergkrystallen og i
Mor Go’Hjertas vei på Bjølsen. Disse pilotprosjektene skal brukes til å prøve ut en ny etablererboligmodell, der kommunen bygger og selger boliger, med sikte på å kunne selge boligene under markedspris, uten at det skal kreve stor grad av kommunal subsidiering.

Sagene Avis kommer tilbake med mer etter behandlingen i finansutvalget.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...