ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Frykter privatisering av skolehagen:

Mener Geitmyra-konkurranse var rigget for vinneren

GEITMYRA SKOLEHAGE: Vern Geitmyra stilte opp med store bannere for å markere sitt motstand mot at Geitmyra matkultursenter nå skal få bygge undervisningsbygg inne i den kommunale skolehagen. Foto: Janina Lauritsen

Konflikten på Geitmyra er ikke over selv om Geitmyra matkultursenter har vunnet Bymiljøetatens konkurranse om å få bygge undervisningsdrivhus i skolehagen. Vern Geitmyra mener konkurransen er rigget, noe som blankt avvises av etatsdirektøren.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.01.2020 kl 20:53

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Oslo kommune ønsker å åpne Geitmyra skolehager for flere, og har derfor inngått en femårig leie- og driftskontrakt med Geitmyra matkultursenter, på en del av området.

Kontrakten er inngått etter at Geitmyra matkultursenter i fjor vant Bymiljøetatens konseptkonkurranse.

Som en del av kontrakten planlegger Geitmyra matkultursenter å bygge et drivhus/undervisningsbygg med kjøkken på en liten del av skolehagen i eplehagen ved inngangen i vestre hjørne av parken. Her vil de ha arrangementer som fremmer nysgjerrigheten om mat og natur hos enda flere. Det vil lages «læringsrik suppe», turmat og folk vil få smake på maten som er dyrket i skolehagen.

Les mer om dette her

– Vil klage

Denne avtalen er aksjonen Vern Geitmyra svært skeptiske til. De møtte opp med store bannere under lanseringen i skolehagen, tirsdag 21. januar.

ANNONSE

– Vi tror ikke drivhuset vil bli bygget, vi kommer til å klage det inn. Dette er en rigget konkurranse, det er en konkurranse med én søker, den burde ikke være gyldig. Vi anser dette for å være korrupsjon, sier leder for aksjonen, Signe Karlsnes, til Sagene Avis.

Tore Faller har alene hatt ansvaret for Oslos skolehager i 27 år, og er ansatt i Utdanningsetaten. Han forteller at saken skriver seg tilbake til 2015 da det ble foreslått at skolehagen skulle omdannes til Geitmyra byhage, etter initiativ fra Geitmyra matkultursenter.

– Jeg deltok på et par møter før jeg trakk meg helt ut av videre arbeid i 2016 da jeg innså at dette ikke ville føre skolehagen i en retning jeg mener er framtidsrettet. Dette kokte etter hvert ned til at Geitmyra matkultursenter reduserte ambisjonsnivået og søkte Sparebankstiftelsen om finansiering av et besøksdrivhus/undervisningsbygg vinteren 2016. Jeg var da tydelig på at dette ikke hadde min støtte.

SKOLEHAGELEDEREN: Tore Faller har vært ansvarlig for skolehagene i 27 år. Foto: Janina Lauritsen


 
Etter en stund ble det klart at matkultursenteret ikke kunne bygge sitt eget bygg på kommunal grunn, og de foreslo da at de kunne gi bygget i gave til kommunen for så å lage en konkurranse om hvem som skulle drive det.

– Det var underforstått at den konkurransen skulle Geitmyra matkultursenter vinne. Jeg fikk allerede på et tidlig tidspunkt avdekket at det ikke var i tråd med gavegivers – Sparebankstiftelsens – vilje å gi bort bygget, men Geitmyra matkultursenter fortsatte å føre etater og politikere bak lyset ved å unnlate å informere om det. Dette spillet foregikk helt fram til påsken 2019 da kommunen endelig avgjorde, på juridisk grunnlag, at den private stiftelsen ikke kunne oppføre dette bygget, sier Faller.
 
Tre dager senere ble det klart at Bymiljøetaten ville utlyse en konseptkonkurranse der flere områder i Geitmyra skolehage ville inngå.

ANNONSE

– Konkurransevilkårene og tidspunktet var såpass spesielle at det hele tiden har vært anklage om en tilrettelagt konkurranse spesialtilpasset Geitmyra matkultursenter. Det er ikke tillatt, men BYM har hele tiden hevdet at så ikke er tilfelle. Poenget med konkurransen var at tiltaket skulle ha en varighet på inntil fem år, og dermed komme inn under et annet lovverk enn om dette besøksdrivhuset skulle oppføres som et varig bygg. Dermed kunne Geitmyra matkultursenter allikevel oppføre sitt ønskede bygg.

– Avtalen skulle aldri vært inngått

Faller ble ikke overrasket over at Geitmyra matkultursenter var den eneste søkeren.
 
– Jeg deler ikke etatsdirektøren i Bymiljøetaten sitt positive syn på dette og hadde håpet at hun hadde tonet det hele noe ned.
 
Det er to ting Faller er særlig kritisk til i denne prosessen.

– Det er for det første det ideologiske, om privatisering av kommunalt område og virksomhet er veien å gå for å vitalisere skolehagen, og for det andre det jeg vil kalle et uredelig spill i kulissene for å få dette til. Så min mening er at denne avtalen aldri skulle vært inngått.
 
– Utdanningsetaten ser nå for seg, i likhet med BYM, at det blir en positiv utvikling av skolehagevirksomheten og viktige politiske signaler åpner opp for det, men vi ønsker at det skal skje i kommunal regi.

Vern Geitmyra stilte opp med store bannere for å markere sitt synspunkt på at Geitmyra matkultursenter nå skal inn i skolehagen. Foto: Janina Lauritsen

Mener anbudet er skreddersydd

Forfatter Henrik Hovland har vært aktiv i debatten som i flere år har foregått rundt Geitmyra skolehager, blant annet gjennom flere innlegg i Dagsavisen. Han er til stede i skolehagen for å rette kritikk mot Bymiljøetaten og Geitmyra matkultursenter, og han deler oppfattelsen om at konkurransen er rigget.

ANNONSE

– Delprivatiseringen av Geitmyra kommunale skolehage er et interessant eksempel på «korrupsjon på norsk» sier han til Sagene Avis.

– Konseptkonkurransen framsto fra dag en som skreddersydd for at den private stiftelsen Geitmyra matkultursenter skulle vinne den. Det endte også med at de vant konkurransen som eneste deltaker.

Hovland har tidligere i Dagsavisen også påpekt hvor påfallende det er at konkurransen kom rett etter at Oslo kommune sa nei til matkultursenterets drivhus, med følgende begrunnelse: «Å la Geitmyra matkultursenter, som en enkelt aktør i et marked i utvikling, disponere og drifte kommunal eiendom uten konkurranse og åpne prosesser, er derfor ikke i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser eller gjeldende prinsipper om god forvaltning.»

– Er konseptkonkurransen et forsøk på å omgå dette regelverket, og et forsøk på å finne en løsning på et pådyttet «drivhus-problem»? Det kan virke slik, gitt tidspunktet, hastverket og det pussige faktum at da konkurransen først ble varslet vektla kommunen kriterier for å vinne som var skreddersydde for en bestemt profesjonell aktør, ja nettopp: Geitmyra matkultursenter, sa Hovland i Dagsavisen.

Han fortsetter til Sagene Avis:

ANNONSE

– Matkultursenteret er en privat stiftelse som selger tjenester til kommunen på kommersielle vilkår. Å gi bort et areal i den kommunale skolehagen til matkultursenteret innebærer privatisering av en offentlig tomt. Å gjøre det gjennom en konseptkonkurranse med konkurransekriterier skreddersydd for matkultursenteret, som deretter blir den eneste deltakeren i konkurransen, er mer enn problematisk. Jeg har bodd noen år i den klassiske banan-republikken Guatemala. Både der og her vil det å rigge en konkurranse for å begunstige en aktør bli oppfattet som korrupsjon, selv om ingen har levert konvolutter med sedler under bordet.

Har lagt konflikten bak seg

– Vi er så glade for at vi har fått kontrakten, det er vårt fokus i dag, sier Renate Fuglseth, avdelingsleder ved Geitmyra matkultursenter i Oslo.

– Vern Geitmyra frykter privatisering av skolehagene, og mener denne konkurransen er uredelig og i matkultursenterets favør. Hva tenker du om det?

– Den lange konflikten er bak oss, vi har vunnet konkurransen. Vi har fått en liten flik av skolehagen, det er ikke snakk om hele hagen. Vi vil bare skape mer aktivitet for barn og unge, sier Fuglseth.

FORNØYD: Avdelingsleder hos Geitmyra matkultursenter, Renate Fuglseth, er fornøyd med at de vant konkurransen og sier de har lagt konflikten bak seg. Foto: Janina Lauritsen

Barna gleder seg

Geitmyra matkultursenter inviterte til lansering og prøvesmaking, og hadde kanskje sett for seg en litt annen stemning blant publikum denne dagen. Men barna så ut til å ha det helt topp!

Fjerdeklassingene på Godlia skole har nemlig dyrket chili som de skal ha i klasserommet, og planen er å sette det inn i drivhuset når det er på plass. Nå har de laget grønnsakssuppe som de oppmøtte får smake på.

Sofia Seljebotn Tronstad (9), Bintu Yayakamara (10), Mari Nosizwe Mbula (9) og Leah Emilie Trygg (9) storkoste seg på sitt første besøk i skolehagen.

– Det er kjempegøy! Vi har laget suppe, plukket grønnkål, klappet høner, lekt med trillebår og lekt gjemsel. Vi vil komme tilbake hit! sier de fornøyd.

KOSTE SEG: Fjerdeklassingene fra Godlia skole koste seg med suppe i skolehagen. Foto: Janina Lauritsen


GODLIA: Fjerdeklassingene fra Godlia skole har det gøy! Foto: Janina Lauritsen

Kjenner seg ikke igjen

– Vi kjenner oss ikke igjen i disse påstandene. Bymiljøetaten har fått et tydelig oppdrag om at Geitmyra skolehage skal være et område for urbant landbruk som flere kan ta en del i. Dette utfører vi nå, og det vil skape et løft for Geitmyra skolehage som urban og grønn møteplass og læringssted, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Dette dreier seg ikke om privatisering, fortsetter hun.

– Vi vil tvert i mot legge til rette for at flere kan bruke parsellhagen, som er en perle som vi ønsker at så mange som mulig skal få glede av. Vi ønsker at det skal gjøres mer allment tilgjengelig, både ved at vi åpner opp for flere og styrker skolehagen som læringsarena.

Det er et mål for Bymiljøetaten å bringe energi inn i hvordan det tenkes og drives med urbant landbruk. Samtidig presiserer hun at ingen kastes ut fra skolehagen.

– Alt det gode som var der forblir, men det blir litt bedre. Vi får fortsatt et godt sted for skolehager, men også andre aktører vil kunne teste, erfare og la seg inspirere av urbant landbruk.

– Vi utlyste i fjor en konkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser, og det var åpent for alle å delta. Den ble både utlyst på Doffin og sendt ut til relevante organisasjoner. Det var en åpen konkurranse. Det var bare én annen aktør som i tillegg til Geitmyra matkultursenter deltok i konkurransen. Det andre tilbudet kom inn tre uker etter fristen var satt.

Tilbudet fra Geitmyra matkultursenter for barn svarte godt på de kriteriene som var satt, sier hun.

– Driftsavtalen gjelder for fem år, og i løpet av den tiden mener vi at aktøren vil tilføre området som vil møte kommunens satsning på urbant landbruk.

Etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven Foto: Janina Lauritsen

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE