ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Mener skoleveien er trygg nok

Krysset Sandakerveien/Kristoffer Aamots gate, ved rundkjøringen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I et brev til bydelen skriver Bymiljøetaten at de har iverksatt tilstrekkelige sikringstiltak rundt Fernanda Nissen skole: «Ytterligere tiltak må vurderes når området er ferdig utbygget og man kan se hvilke løsninger som kan fungere.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO/NYDALEN: Nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker, Ingeborg Briseid Kraft (V), er lite fornøyd med etatens svar.

Skolevei i et anleggsområde

Redegjørelsen for hvilke tiltak som er vurdert og igangsatt, kommer etter et oppsalg i Nordre Aker Budstikkes, der Kraft og driftsstyreleder Espen Eggen uttrykker sin bekymring for trafikksikkerheten rundt Fernanda Nissen skole.

De ba om en rekke sikringstiltak de mente kunne iverksettes raskt. I Bymiljøetatens svar står det at disse tiltakene allerede er vurdert, og delvis igangsatt.

«Ytterligere tiltak må vurderes når området er ferdig utbygget og man kan se hvilke løsninger som kan fungere,» skriver etaten.

1. til 3. trinn

Skolen har per i dag elever på 1. til 3. trinn, fra Nydalen i Nordre Aker, og fra nordre deler av Bydel Sagene.

ANNONSE

– Det er bygge- og gravearbeider på alle kanter av skolen. Det gjør at skoleveien for mange består av smale passasjer gjennom anleggsområder, kombinert med mye anleggstrafikk og stengte fortau, sa Kraft til Nordre Aker Budstikke.

Både skolen og FAU står sammen om de foreslåtte sikringstiltakene, for å trygge skoleveien for elevene. Det bekreftet rektor Elisabeth Rudi Lund overfor Nordre Aker Budstikke i januar.

Krevende område

I brevet skriver Bymiljøetaten at Fernanda Nissen skole er bygget i et område der det er planer om mye byggevirksomhet på flere store områder i mange år fremover.

«Dette har både Utdanningsetaten og Undervisningsbygg vært klar over i planleggingen av og ved byggingen av skolen. Bymiljøetaten har hele veien poengtert at dette vil være et krevende område for myke trafikanter i flere år fremover. Det vil også være vanskelig å lage permanente løsninger rundt skolen siden flere veier og tomter i området skal bygges om,» står det i brevet.

Reagerer

Det er blant annet adressert til de to bydelene Sagene og Nordre Aker, Utdanningsetaten og skolen. Etaten skriver de har gjennomført de tiltakene det ble enighet om i et møte mellom rektor, FAU, Utdanningsetaten, Undervisningsbygg, Bydel Sagene og Bymiljøetaten 24. mai 2016.

ANNONSE

– Jeg reagerer på at Bymiljøetaten skriver at tiltak er gjennomført «som det ble enighet om på møtet». Skolen og FAU ble invitert til rådslagning, men det er Bymiljøetaten som er fagmyndighet og som må ta ansvar for alle tiltak som er/ikke er utført, sier Kraft, som under kommenterer svarene fra etaten.

Tiltak

I brevet viser Bymiljøetaten til at følgende tiltak er igangsatt:

  • Lysregulert gangfelt er bygget i Kristoffer Aamots gate
  • Fartsgrensen i Kristoffer Aamots gate er midlertidig satt ned fra 50 km/t til 40 km/t
  • Nytt gangfelt/fortausareal i Sandakerveien ved Nydalen Allé
  • Oppsett av fareskiltet-Barn i Sandakerveien-Nycoveien
  • Oppsett av fareskiltet-Barn ved Fernanda Nissen skole i Kristoffer Aamots gate-Vitaminveien
  • Trafikkøy eller opphøyd gangfelt, fortausbulk, innsnevring, gangvei Nycoveien ved Fernanda Nissen skole blir utført av utbygger

Lysregulering i Kristoffer Aamots gate

Kraft og Eggen mente i oppslaget i Nordre Aker Budstikke at den lysregulerte fotgjengerovergangen i Kristoffer Aamots gate er plassert for langt ned.

– Det er jo vanlig å krysse veier i nærheten av et kryss, eller der elevene kommer ut fra skolen, sier Kraft.

ANNONSE

Elevene kommer nemlig ut nærmere rundkjøringen, og krysser veien der, hevder hun.

Bymiljøetaten skriver at de vurderte å plassere overgangen flere steder, også i Vitaminveien, men falt ned på dagens plassering for å kunne betjene flere fotgjengere, blant annet fra t-banen og bussene. Det pekes på at denne overgangen er midlertidig i påvente av gangbrua fra Nydalshøyden.

Gangbrua har Plan- og bygningsetaten godkjent at kan bygges, men PST har klaget på vedtaket, fordi de mener brua blant annet kan brukes til spionasje. Klagen skal nå vurderes av Fylkesmannen.

Variabel fartsgrense

Et raskt, og i følge Kraft og driftstyreleder Eggen, virkningsfullt tiltak vil være å innføre variabel fartsgrense i Kristoffer Aamots gate, forbi skolen. Dermed kunne farten settes ned til 30 km/t i skoletiden.

Bymiljøetaten skriver at dette vanskelig kan vurderes på grunn av bygging og midlertidige løsninger i veien. De skriver at fortauet på sørsiden av Kristoffer Aamots gate «snarlig skal utvides», og at det kommer fortau på nordsiden «på lengre sikt». Først da vil det være mulig å vurdere nedsatt fartsgrense.

ANNONSE

– Det er plassert et 40 km/t-skilt ved bussholdeplassen i krysset Kristoffer Aamots gate/Nydalsveien, altså et godt stykke unna skolen. Jeg tror egentlig ikke dette tiltaket har særlig effekt, og i hvert fall ikke samme effekt som et elektronisk, lysende 30 km/t-skilt ville hatt, kommenterer Kraft.

Hun mener det er knyttet så mye usikkerhet rundt videre utbygging, at det er grunn til å tro det vil ta lang tid før det er ferdig.

– Hvorfor kan ikke et enkelt, elektronisk 30 km/t-skilt settes opp selv om området fortsatt er under utbygging? Er det nødvendig å bruke lang tid på å vurdere om 30 km/t er hensiktsmessig forbi en barneskole? spør Kraft.

LES OGSÅ: Foreldre med trafikkaksjon på Grefsen

Lysregulert i Birch Reichenwalds gate

Kraft og Eggen viste i saken til et avslag fra Plan- og bygningsetaten om å lysregulere krysset Birch Reichenwalds gate/Sandakerveien. Bymiljøetaten fastholder denne vurderingen.

«Dagens trafikkmengde tilfredsstiller i utgangspunktet ikke kravene for oppsetting av signalanlegg. I forbindelse med utbyggingsplanene på Lillo Gård skal anleggstrafikk til/fra byggeplassen kjøre inn fra Sandakerveien ved Birch Reichenwalds gate. Det vil derfor ikke være forsvarlig å legge til rette for at skolebarn skal krysse her i byggeperioden. Eventuelle tiltak på stedet må derfor avvente at byggeprosjektet er ferdig. På lang sikt foreligger planer om å omregulere Nycoveien-Sandakerveien for å etablere sykkelfelt,» skriver Bymiljøetaten.

– Jeg er overrasket over at trafikkmengden i Sandakerveien ikke er stor nok til lysregulering. Ta foreksempel Blindernveien, ved Marienlyst skole. Det virker rart at Sandakerveien ikke skal ha nok trafikkmengde for en lysregulert overgang når svært lite trafikkerte Blindernveien har både dette og et lysende 30 km/t-skilt, kommenterer Kraft.

Hun peker på at en stor andel av trafikken i Sandakerveien er tungtransport og anleggstrafikk.

– Bør man ikke da kunne gjøre unntak fra reguleringer om trafikkmengde? Bymiljøetaten mener det ikke vil være forsvarlig å legge til rette for at skolebarn skal krysse her i byggeperioden, men barna krysser her uansett. Da er det vel bedre å gjøre det så trygt som mulig, sier Kraft.

Ber skolen og foreldrene informere barna

Bymiljøetaten ber videre skolen og bydelen informere foreldre, elever og lærere om de traseene de mener skolen, Utdanningsetaten, Undervisningsbygg og Bymiljøetaten har prioritert å sikre, «slik at elevene ferdes der det er minst konfliktpunkter med kjøretøy og anleggstrafikk. Det beste er om skolen kan legge slik informasjon ut på sin nettside, slik at det er tilgjengelig for alle, både skolens elever og foreldre og andre interesserte» står det i brevet.

Det kommenteres også at det er lagt opp til at elever fra Nydalen skal krysse Kristoffer Aamots gate i undergangen ved Akerselva.

– Skolen kan selvsagt sende ut et kart til elever og foresatte med anbefalte traseer, men skolen kan ikke bestemme hvor gangtrafikken skal skje. Bør ikke heller Bymiljøetaten etablere sikringstiltak der gangtrafikken faktisk skjer? spør Kraft.

LES OGSÅ: Foreldre fortviler i trafikken på Kjelsås: – Må det skje en alvorlig ulykke?

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE