ANNONSE

– Aldri glem at det er de eldre som bygget opp samfunnet vi har i dag

Helge Stoltenberg (arkivfoto) Foto: Janina Lauritsen

«Eldredagen er en dag hvor vi kan stoppe opp og tenke gjennom hva den eldre delen av befolkningen betyr for oss og hva vi kan gjøre for at hverdagen kan bli bedre for eldre.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2018 kl 10:18

ANNONSE

KOMMENTAR: 1. oktober er verdens eldredag. Målsetningen er å synliggjøre de eldre sin deltagelse i samfunnet, reflektere over framgang og utfordringer for eldre og engasjere alle eldre sin situasjon. I Bydel Sagene har eldrerådet feiring av dagen allerede torsdag 27. september på seniorsenteret.

Først og fremst vil jeg si gratulerer med dagen til alle eldre. Eldredagen er en dag hvor vi kan stoppe opp og tenke gjennom hva den eldre delen av befolkningen betyr for oss og hva vi kan gjøre for at hverdagen kan bli bedre for eldre. Vi må aldri glemme at det er de eldre som har bygget opp det samfunnet vi har i dag, et samfunn som er et av verdens beste. Det er de som gjennom sitt arbeid har sørget for at vi i dag lever i et velstandssamfunn, hvor de aller fleste har det veldig godt.

For meg er det selvsagt at eldre også skal ha gode liv. De skal også ha frihet til å leve sine liv slik de ønsker og det betyr at vi som samfunn og bydel må legge til rette for nettopp dette. De siste årene har det skjedd mye innen mange tjenester til eldre. Eldreomsorgen har blitt bygget ut ved at det har kommet flere ansatte i hjemmetjenesten og at det bygges nye og moderne sykehjem i Oslo. Samtidig er det viktig at de som jobber i eldreomsorgen snakker godt norsk og at de har riktig kompetanse. Dette satses det også på i Oslo kommune.

I år legger byrådet fram et budsjett for 2019 som fortsetter satsningen på eldre. Fordi mat, helse og livskvalitet går hånd i hånd, setter byrådet av 10 millioner kroner til bedre mat på sykehjemmene. Dette betyr mye i hverdagen til den enkelte. I 2019 vil byrådet gi 1 500 personer tilbud om gratis aktivitetstid fra hjemmetjenesten. Med dette helt nye tilbudet, som er unikt i Norge, kan flere innbyggere få en bedre hverdag gjennom fellesskap, styrking av sosiale nettverk, mestring og deltakelse. Byrådet foreslår også 75 nye stillinger i hjemmetjenesten i Oslo.

For Bydel Sagene er byrådets forslag til budsjett gledelig lesning for eldre. Det kommer 3,8 nye årsverk i hjemmetjenesten, 56 nye Omsorg+-boliger i Mor Go’hjertas vei og 800.000 til bedre mat på sykehjemmene i bydelen. Men kanskje det som vil bety mest for flest er at ordningen med rosa busser nå kommer til Sagene. Erfaringen fra Bydel Nordre Aker som har hatt rosa busser i et år viser at de rosa bussene gjør det mulig for eldre å leve mer aktive liv enn de ellers ville gjort. Med de rosa bussene blir de eldre hentet ved døren hjemme og kjørt helt frem dit de skal. Tilbudet forebygger ensomhet og fungerer som en bro mellom eksisterende kollektivtilbud og TT-ordningen i Oslo. Dette vil bety mye for mange av våre eldre.

For meg er det viktig at de eldre i Bydel Sagene kan leve gode og aktiv liv og det er vår jobb som politikere å sørge for dette. Jeg hører gjerne fra eldre og yngre om hva vi kan gjøre bedre i vår bydel.

Men på torsdag skal vi feire de eldre og nok en gang: Gratulerer med den internasjonale eldredagen!

Helge Stoltenberg (Ap)
BU-leder, Bydel Sagene