ANNONSE

«Bymiljøetaten må ta til vett!»

Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

«Når man velger å ikke lytte til de lokale folkevalgte, men isteden kjøre sitt eget løp, ja, da skaffer man seg også motstandere blant de lokale folkevalgte.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE

KOMMENTAR: I lang tid har debatten gått om alle parkeringsplassene i Stavangergata skal erstattes med sykkelvei eller ikke. Naboene har selvsagt reagert på forslag om å fjerne alle parkeringsplassene i gata deres, og det forstår jeg godt. Vi som bor i en by, vi vet at det ikke alltid er like lett å finne et sted å parkere bilen vår. Beboerparkeringen som vi innførte tidligere i år har hjulpet noe, men fortsatt opplever mange store vanskeligheter med å finne parkeringsplasser.

Jeg og bydelsutvalget har gjennom lang tid jobbet med denne saken og det har ikke alltid vært like lett, for her har det vært mange og sterke meninger. Og helt fra vi startet var det klart at dette var en sak hvor ingen kunne få fullt gjennomslag for sine synspunkter. Derfor var jeg veldig glad for at bydelsutvalget kom fram til en løsning som også naboene kunne akseptere. Det var en løsning hvor naboene måtte gi mye og hvor det ikke ble full utbygging av sykkelvei i begge retninger, men kun i én retning.

Bydelsutvalget vedtok:

«Bydel Sagene er positive til at det etableres sykkelfelt i Stavangergata jmf. tidligere vedtak. Det er samtidig viktig å finne en løsning som ivaretar behovet for både å trygge sykkelfremkommeligheten og sikre parkeringsmuligheter for befolkningen. Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag om strakstiltak i 2018 eller 2019 å erstatte gateparkering på én side med sykkelfelt, i retning Lisa Kristoffersens plass.»

Dette var et godt vedtak som tar hensyn til båre syklister og til de som bor i området.

Derfor ble jeg på samme måte som naboene overrasket og ganske irritert når Bymiljøetaten nå likevel velger å totalt overse dette vedtaket i bydelsutvalget. De foreslår like godt å fjerne alle parkeringsplassene i Stavangergata. Jeg kan ikke forstå at Bymiljøetaten kan mene at dette er til det beste.

Vi har i mange tilfeller reagert på hvordan Bymiljøetaten turer fram og mange opplever nå at Sykkelprosjektet ikke så mye er et sykkelprosjekt, men et «parkeringsplassfjerningsprosjekt». Det er for meg utrolig at man ikke ser at måten man går fram på er provoserende for folk. Og at denne framgangsmåten ikke skaper noen entusiasme for et i utgangspunkt positivt prosjekt. Her skaffer Bymiljøetaten seg motstandere hele veien og ikke medspillere. Når man velger å ikke lytte til de lokale folkevalgte, men isteden kjøre sitt eget løp, ja da skaffer man seg også motstandere blant de lokale folkevalgte.

Siste ord i Stavangergata-saken er ikke sagt. Jeg kommer til å kjempe mot forslaget som Bymiljøetaten har lagt fram og for det kompromissvedtaket som bydelsutvalget vedtok. Jeg ber Bymiljøetaten om å tenke som godt om før de totalt overser et godt lokalt råd.

For Bymiljøetaten kan gjøre som de vil, men er det lurt? Nei, det er ikke det!

Helge Stoltenberg (Ap)
BU-leder, Bydel Sagene

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!