ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«Hvorfor reagerer ikke Bymiljøetaten selv på så dårlig tilrettelegging?»

Situasjonen i Kristoffer Aamots gate. Foto: Privat

KOMMENTAR: – Den midlertidige gangveien er verken tilrettelagt eller noen gangvei.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2019 kl 11:20

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Bakgrunnen for denne kommentaren er sak i lokalavisa i forrige uke, og hvor leder av driftsstyret ved Fernanda Nissen skole fortalte om bekymringen for skoleveien. Fortauet på ene siden av Kristoffer Aamots gate er stengt, på grunn av arbeider i veien. Bymiljøetaten peker på alternativ trasé, men det er også en omvei - her kan du lese hele saken.

For en stund siden ble Kristoffer Aamots gate stengt for myke trafikanter, langs ene siden, i forbindelse med anleggsarbeid i området. Bymiljøetatens egen veileder for slike situasjoner er ikke fulgt denne gangen, og isteden har vi fått en rute som ikke er særlig god eller sikker.

Hvorfor synes Bymiljøetaten at det er en god nok løsning å sende barna til Fernanda Nissen skole og andre fotgjengere gjennom en uoversiktlig vei uten fortau? Alternativ rute går nå via en del av Fernanda Nissens gate med biltrafikk, hvor det verken finnes fortau eller annen tilrettelegging. Det er skiltet som fotgjengerrute, men med skilt som advarer fotgjengerne om at dette er en trafikkert vei.

Fra før er det satt opp speil fordi veien er uoversiktlig for bilister, og det eneste sporet av sikkerhetstiltak for fotgjengere er et skilt som sier «Trafikkert vei». Den midlertidige gangveien er altså verken tilrettelagt eller noen gangvei. Mye av arealet brukes dessuten som parkering til byggeplassen. Er det virkelig bra nok for en skolevei?

I Bymiljøetatens veileder for arbeidsvarsling fremgår det 11 måter å løse situasjonen på, når det foregår arbeider på vei eller fortau. Ingen av disse løsningene er brukt i Kristoffer Aamots gate.

ANNONSE

I stedet for å tilrettelegge, finnes det nå verken sykkelfelt eller fortau forbi selve anleggsområdet. Biltrafikken går som normalt, mens myke trafikanter må finne andre veier.

Istedenfor å ta ansvar for fotgjengernes sikkerhet, sier Bymiljøetaten at fotgjengerne, skolen og FAU selv må ta ansvar for å holde seg unna hovedveien, ifølge oppslaget i Nordre Aker Budstikke i forrige uke. Det er vel det man må kalle ansvarsfraskrivelse.

Et alternativ kan være å ha trafikken i begge retninger i ett kjørefelt, regulert med lys - som også er ett av forslagene i kommunens veileder. Et annet alternativ er å ha bare enveis biltrafikk i Kristoffer Aamots gate, for eksempel i retningen ned mot elva, mens trafikk i motsatt retning ledes over Gullhaug torg. Den løsningen har vært brukt før. Så får man plass til myke trafikanter.

Hvorfor reagerer ikke Bymiljøetaten selv på så dårlig tilrettelegging, og at egen veileder ikke brukes?

Lokalavisa har sendt innlegget fra Pål J. Didriksen til Bymiljøetaten, men har så langt ikke lykkes i å motta noe svar i saken.

ANNONSE

Bymiljøetatens svar

Pressevakt Monica T. Olsen i Bymiljøetaten svarer førlgende på innlegget fra Pål J. Didriksen:

Bymiljøetaten tar trafikksikkerheten til skolebarna på Fernanda Nissen på alvor, og vi er i en løpende dialog med utførende entreprenør.

I gravetillatelsen er det lagt vekt på at det skal tilrettelegges for en alternativ gangvei forbi anleggsområdet. Ved befaringer ser vi at merkingen av gangveien kunne vært bedre, og dette er påpekt overfor entreprenøren. Som nevnt tidligere har vi vurdert tilrettelegging i Kristoffer Aamodts gate, men det er ikke mulig uten en større omlegging av trafikken. Regulering med trafikklys er mulig, men vi er bekymret for at det vil skape tilbakeblokkering oppover mot rundkjøringen, i tillegg til at dette vil skape forsinkelser for bussen.

Vi har fått bekreftet fra Vann- og avløpsetaten, som er byggherre, at prosjektet vil være ferdig i starten av mai. Vi kommer derfor ikke til å pålegge større endringer nå.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Les også:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE