ANNONSE

Statsbudsjettet:

Sagene høyner og øker bistanden til Holmenkollåsen

Illustrasjonsfoto

KOMMENTAR: Jo dyrere bil, desto mer statsstøtte. Det er fortsatt viktigere å få én Tesla på veien enn tre Nissan Leaf.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 09.10.2018 kl 18:38

ANNONSE

I vedlegg 1 til statsbudsjettet beregner Finansdepartementet de såkalte skatteutgiftene. Skatteutgifter er statsstøtte som ytes gjennom unntak og fritak fra ordinær skatte- og avgiftsbelastning.

Å bruke skatte- og avgiftssystemet til subsidieformål er, som eksemplene nedenfor viser, lite treffsikkert. Særlig rettferdig eller sosialt innrettet er det heller ikke.

Om fjorårets budsjett: Fortsatt gavedryss fra Sagene til Holmenkollåsen.

Om årets budsjett:

Subsidier til bolig og fritidseiendom

Gavedrysset fra Sagene fortsetter. Finansdepartementets anslag på subsidier via skattesystemet har steget til 52 milliarder kroner i 2018.

Aviser

Pressestøtten i form av momsfritak øker med nye 100 millioner og anslås til 2,2 milliarder kroner i 2018.

Ordningen er skatte- og fordelingspolitisk uheldig; den som selger mest får mest. Taperne er nyetableringer og annonsefinansierte nettaviser.

Med jevnt fallende annonseinntekter øker de etablerte avisenes avhengighet av staten. For aviser som Aftenposten og Dagsavisen utgjør subsidiene allerede mer enn lønnskostnadene. For Dagsavisen nærmer statsstøtten (produksjonstilskudd og momsfritak) seg halvparten av avisens samlede inntekter.

Et krav om varedeklarasjon er overmodent. Avisene må pålegges å informere om statsstøttens omfang, slik at leserne kan gjøre seg opp en mening om hvorvidt en avis er «fri og uavhengig».

Bøker

Momssubsidiene anslås til samme beløp for 2018 som i 2017, - 1,5 milliarder kroner. Tatt i betraktning at regjeringen tar sikte på å innføre momsfrtiak også for e-bøker fra 1. juli 2019, vil subsidiene stige. I statsbudsjettet er det ikke gjort noe anslag på hvor mye dette nye fritaket vil utgjøre.

Med andre ord, fremdeles lite å se frem til for litterære debutanter og forfattere av smalere litteratur. Statsstøtten går til kiosklitteraturen og bestselgerne.

El-biler

Subsidiene via momsfritaket for el-biler øker til 5,6 milliarder kroner i 2018. Jo dyrere bil, desto mer statsstøtte. Det er fortsatt viktigere å få én Tesla på veien enn tre Nissan Leaf.

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@sageneavis.no.

Red.anm.: Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis mottar ingen statsstøtte.