ANNONSE

Stavangergata trinn for trinn

Liv Jorun Andenes. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

DEBATT: Strakstiltak for sykkel i Stavangergata utelukker hverken helhetlig planarbeid eller medvirkning.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2018 kl 17:19

ANNONSE

Det er heller ikke riktig at Bymiljøetatens planer for Stavangergata gjennomføres uten lokal politisk forankring, slik Torbjørn Furulund hevder i et leserinnlegg 26. september.

Bydelsutvalget i Sagene har i flere omganger stilt seg positive til sykkelfelt i Stavangergata, blant annet gjennom sin behandling av forslag til plan for sykkelveinettet i Oslo.

Det er satt i gang et arbeid med å lage ny reguleringsplan for både Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass. Varsel om oppstart av dette arbeidet ble sendt til berørte og naboer i juni i år. I reguleringsarbeidet skal vi se på hvordan ulike behov kan ivaretas på best mulig måte, i henhold til politiske målsettinger om redusert biltrafikk og økt gange og sykkel. I tillegg skal grøntarealer og god overvannshåndtering sikres, samt behov for av- og påstigning ved barnehage og idrettsanlegg. Planen skal også sørge for at Lisa Kristoffersens plass blir et attraktivt og funksjonelt byrom. Å samle inn innspill fra bydelen og dens innbyggere er en sentral del av arbeidet.

Reguleringsplaner og ombygging av gater tar lang tid. For å bedre sykkelforholdene på kort sikt jobber vi derfor trinnvis og parallelt med strakstiltak som kan gjøres innenfor nåværende regulering.

Da vi tidligere i år la frem en liste med aktuelle strakstiltak for sykkel i 2018 og 2019, ga bydelen støtte til sykkelfelt langs hele østgående løp i Stavangergata. I etterkant ble Plan for sykkelveinett vedtatt i bystyret. I planen er toveis sykkeltilrettelegging i Stavangergata inkludert. Bymiljøetaten foreslår nå å utvide strakstiltakene med 300 meter sykkelfelt i vestgående løp fra Sarpsborggata til Uelands gate. Et forslag ble sendt ut på høring i august. En god del gateparkering vil da måtte vike på disse strekningene. Høringsfristen for de foreslåtte strakstiltakene er 8. oktober. Samtlige innspill vurderes og besvares etter dette, og eventuelle justeringer av planforslaget gjøres i etterkant.

Oslo kommune har en målsetting om at én av fire reiser skal skje på sykkel. Trygge sykkeltraseer er det viktigste tiltaket for å nå målet. Derfor gjør vi tiltak på både kort og lang sikt. Trinnvis tilrettelegging utelukker nemlig ikke helhetlig og langsiktig planlegging.

DELTTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til debatt@sageneavis.no.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord