ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Mener minimumsnorm for parkering ville sikret forsvarlighet:

«Vi deler ikke den drastiske tilnærmingen til hvordan folk skal leve livene sine»

Monika Hestad (H) og Torbjørn Furulund (H) Foto: Karl Andreas Kjelstrup/Janina Lauritsen (arkivfoto)

DEBATT: «MDG har på sitt beste vært en progressiv og utålmodig kraft for å drive Norge frem mot et lavutslippssamfunn. Vi opplever imidlertid at MDG i spørsmålet om parkeringsnorm viser seg litt for tydelig som et ytre venstreparti som vet best hvordan folk skal leve livene sine, og ikke er villig til å lytte underveis», skriver Sagene Høyre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 10.03.2021 kl 08:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

«Nei, det er ikke lurt å gi folk til rett til parkeringsplass selv om det er en el-bil», skriver bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha og nestleder i bydelens miljø-, kultur- og byutviklingskomité Hilde Herrebrøden. Med dette går representantene for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i rette med Sagene Arbeiderparti og Sagene Høyre i et lengre innlegg.

Vårt hovedpoeng var at bydelen burde gått for en minimumsnorm for parkeringsmuligheter i nye bolig- og næringsprosjekter. MDG har nå i stedet fått flertall for en løsning hvor det settes en snever maksimumsgrense for hvor mange parkeringsplasser det er tillatt å tilrettelegge for i nye byggeprosjekter.

Bydelsadministrasjonen hadde etter vår oppfatning gode argumenter da de ønsket at nye boligprosjekter for eksempel skal tilrettelegge for at enkelte servicebiler skal kunne parkere. Flertallet av partiene i bydelen har i stedet fulgt MDGs argument om at hjemmesykepleien kan gå mellom sine oppdrag hos bydelens pleietrengende. Hjemmetjenesten opererer ikke nødvendigvis bare i Sagene Bydel, men også i andre bydeler, og bil vil være et viktig arbeidsredskap for mange om ikke alle.

Et bilfritt byliv stiller krav om at butikker i større grad skal kunne kjøre varer hjem til kundene. Det kan imidlertid se ut som det ikke skal være noe sted å stoppe for å levere varer til boliger i MDGs samfunnsmal. De som driver næring og kulturbygg i bydelen må også kunne få hverdagen til å fungere. De får jo enda mindre plass enn det man legger opp til i boligbygg.

ANNONSE

Høyre deler MDGs mål om en tilnærmet utslippsfri fremtid, men vi deler ikke den drastiske tilnærmingen til hvordan folk skal leve livene sine.

Forslaget Sagene MDG og flertallet går for er en snever maksimumsnorm for parkering. Utbyggere kan legge seg langt under denne maksimumsgrensen, og det blir ingen nedre grense for hvor mange parkeringsplasser som skal tilbys. Det kan i praksis gjøre det svært vanskelig å sikre et mangfoldig bomønster i vår bydel, også for dem som av ulike grunner er avhengig av bil eller har behov for at besøkende kan parkere.

Det er heller ikke slik at alle parkeringsplasser som bygges i en kjeller bare kommer biler til gode. Det kan brukes til parkering for sykler, eller oppbevare andre saker beboerne bruker, eller plassen kan leies ut til naboen som kanskje har en bil. Boligbygg bygges ofte i et 50-100 års perspektiv og i den tiden skal byggene huse mange ulike beboere i forskjellige livsfaser og med forskjellige behov. Da bør vi legge opp til fleksibilitet. Historien har vist oss at transportløsninger og folks behov for mobilitet er i konstant endring. Vi kan derfor ikke fjerne nær alle parkeringsmuligheter nå, når vi ikke kjenner fremtidens behov for arealer til transportløsninger.

Ambisjonene for klima og miljø deles tverrpolitisk i Sagene bydel. Hvordan man skal komme dit er vi derimot uenige om. Høyre ønsker at byens myndigheter skal tilrettelegge for at folk kan velge miljøvennlige løsninger. Dette kan for eksempel skje gjennom at de varene og tjenestene som er tilgjengelige er bærekraftige. Vi ønsker et mangfold i bydelen vår både nå og fremover, og har tro på at vi kan tilrettelegge for en positiv utvikling for klima og miljø.

De store globale utfordringene som vi står overfor, krever også løsninger og endringer lokalt. Vi opplever imidlertid stadig at våre forslag innen klima og miljø blir stemt ned av MDG. Vi finner det inspirerende at stadig flere bedrifter bruker FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål som ledd i sin tilpasning til å drive mer i tråd med behovene til det lokale miljøet og planeten for øvrig. FNs målsetninger er lagt opp slik at det er noe å jobbe for på alle nivåer i samfunnet. Likevel ble vårt forslag om å vise til relevante punkter fra FNs bærekraftsmål i Bydel Sagenes miljø- og klimastrategi avvist av Miljøpartiet De Grønne. MDG kalte FNs bærekraftsmål symbolpolitikk og ga uttrykk for at disse målene var lite relevant for bydelen.

ANNONSE

MDG har på sitt beste vært en progressiv og utålmodig kraft for å drive Norge frem mot et lavutslippssamfunn. Vi opplever imidlertid at MDG i spørsmålet om parkeringsnorm viser seg litt for tydelig som et ytre venstreparti som vet best hvordan folk skal leve livene sine, og ikke er villig til å lytte underveis. Høyre mener at det bare er gjennom dialog og moderate løsninger vi kan sikre en forsvarlig utvikling som ikke gir store uforutsette konsekvenser og låser oss for fremtiden. Vi ser allerede at ideen om et Sagene uten biler, selv til bydelens egen hjemmetjeneste, kan skape uforholdsmessige store problemer for mange av bydelens innbyggere. For drastiske løsninger kan bli kontraproduktivt, å skape motreaksjoner og tilbakefall for klimasaken. Det er vi ikke tjent med når vi skal løse vår største utfordring i moderne tid.

Monika Hestad, medlem av miljø, kultur- og byutviklingskomiteen (H)
Torbjørn Furulund, gruppeleder for Sagene Høyres bydelsutvalgsgruppe

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE