ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Nå blir det enda dyrere å bryte koronareglene

Nå blir det dyrere om du bryter smittevernsloven. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto/illustrasjon)

Bryter du koronareglene, vil det svi på pungen. Oslo politidistrikt fordobler nå bøtesatsene for flere overtredelser.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 20.01.2021 kl 13:09

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Hvis du eksempelvis arrangerer fest og bryter forbudet mot å ha flere enn ti gjester, må du heretter ut med 20.000 kroner hvis politiet banker på døra. Det er dobbelt så mye som den gamle bøtesatsen.

Hvis du «bare» er gjest på en slik privat sammenkomst, må du regne med en bot på 10.000 kroner, varsler Oslo politidistrikt.

– Understreker alvoret

Det samme gjelder i utgangspunktet også slike sammenkomster hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand.

– Denne økningen av bøtesatsene understreker alvoret i å bryte koronareglene. Alle har et ansvar for å ivareta smittevernet, sier leder Beate Brinch Sand for felles enhet for påtale i politidistriktet.

Understreker alvoret

Det er Riksadvokatens oppdaterte direktiv for straffesaksbehandlingen under koronapandemien som «gir veiledning» til nye bøtesatser for koronarelaterte lovbrudd etter smittevernloven. Riksadvokaten ber politiet lokalt over hele landet «prioritere strafferettslig håndhevelse av smittevernbestemmelsene, også de lokalt vedtatte». Direktivet er forlenget til 1. juni 2021.

ANNONSE

– Straffesanksjonene skal være så følbare at de virker avskrekkende og holdningsskapende, heter det i direktivet, hvor det anbefales en mest mulig lik praksis og likt bøtenivå i hele landet.

Riksadvokaten anbefaler at boten settes enda høyere ved gjentatte eller systematiske overtredelser.

– Det har blitt avdekket dokumentfalsk knyttet til dokumenter som må fremlegges som bekreftelse på gjennomført covid-l9-test. Enkeltstående forhold bør bøtelegges på nivå med karantenebrudd, heter det

Ny bot for testnekt

I tillegg blir det nå innført bøter på 20.000 kroner for dem som nekter å la seg teste for covid-19 når de ankommer Norge. Dette har ikke vært regulert ved egen bøtesats før, men denne er nå inntatt i Oslo politidistrikt.

Forbudet mot skjenking av alkohol kan medføre en bot på 50.000 kroner. Her har minstesatsen økt fra 10.000 til 20.000 kroner.

ANNONSE

Brudd på plikt til å stenge offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs, har økt fra 20.000 til 50.000 kroner.

Så langt har Oslo politidistrikt skrevet ut 185 forelegg på til sammen 2.021.830 kroner koronaregler og i bedragerisaker knyttet til kompensasjonsordninger, ifølge Dagbladet. Totalt er det opprettet 374 koronarelaterte saker i Oslo politidistrikt.

Fakta om økte bøtesatser for koronabrudd:

Riksadvokatens anbefaling om bøtesatser for forskjellige brudd på koronarelaterte brudd på smittevernloven.

Brudd på regler om møteforbud

 • Privatperson som arrangerer: 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager
 • Foretak som arrangerer: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner
 • Privatperson som deltar: 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på regler om stengning av virksomhet

 • Privatperson og foretak: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager

Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder

 • Privatperson: 20.000 - 50.000 kroner
 • Foretak: 20.000 - 50.000 kroner

Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer

 • Privatperson 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

Brudd på plikt til å bære munnbind

 • Privatperson: 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager

Brudd på plikt til registrering ved innreise

 • Privatperson: 5.000 kroner/subsidiært fengsel r 4 dager

Brudd på plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise, eller innen 24 timer

 • Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse)

 • Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlig overtredelse)

 • Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

(Kilde: Riksadvokaten)

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE