ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du er

Osloufta har blitt renere de siste årene. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Illustrasjonsfoto)

Nå kan også du sjekke luftkvaliteten der du bor og ferdes, takket være en ny varslingstjeneste.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: For første gang har nitrogendioksid-nivåene holdt seg innenfor grenseverdiene ved samtlige målestasjoner i Oslo. Det viser de foreløpige tallene for 2018. De kvalitetssikrede tallene er ikke klare ennå.

Det skriver Klimaetaten i Oslo kommune i sitt magasin KlimaOslo, og forklarer dette om «luftkvalitetsvarselet» som det er Miljødirektoratet, i samarbeid med Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som står bak:

Luftkvalitet i Norge tilbyr lokal luftkvalitetsvarsel akkurat nå, resten av dagen og i morgen. Et kart viser hvor mye luftforurensning det er beregnet å være i ulike områder fra time til time. Forurensningsnivåene vises ved hjelp av fargekoder, der grønt svarer til lite forurensning, gult til moderat og rødt til høy forurensning. Lilla står for svært høy luftforurensning og forekommer bare der det er aller dårligst luft.

Slik kan kartet se ut:

ANNONSE

Ikke målinger

Varslingen baserer seg ikke på konkrete målinger – disse vil nemlig kun si noe om situasjonen akkurat her og nå, ikke framover i tid. Luftkvalitetsvarselet er som værmeldingen vi er vant med, som forutser været frem i tid, basert på modeller.

Målinger gir også informasjon kun i ett punkt, mens en modell kan gi beregninger for større områder. Det er imidlertid målinger som er mest nøyaktige, og i Norge overvåkes luftkvalitet med målestasjoner i utvalgte kommuner for å sikre et representativt målenettverk for hele landet, ifølg Klimaetaten.

Renere luft

Ifølge Åsne Løseth, overingeniør for luftkvalitet i Bymiljøetaten, viser målingene at årsmiddelnivåene av NO2 – nitrogendioksid – i Oslo har avtatt de siste årene.

– Dette skyldes etter all sannsynlighet en kombinasjon av utslippsreduksjon, som følge av en stadig renere kjøretøypark og relativt gunstige meteorologiske forhold. I tillegg har det vært noe nedgang i antall passeringer i bomringen siden høsten 2017, da tids- og miljødifferensierte takster ble innført.

ANNONSE

Utfasing av oljefyr, mer rentbrennende vedovner, flere elbiler og færre biler med piggdekk er andre tiltak som trekkes frem som årsak til bedre luftkvalitet.

Les hele saken i KlimaOslo.

Du kan gå til luftkvalitetsvarselet her.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE