ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Nå skal denne endelig settes i stand

GUTTEN OG SKILPADDEN: Nå skal denne fontenen endelig settes i drift igjen. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

– Torshovparken er en perle som mange benytter både sommer som vinter. Dessverre har ikke parken blitt godt nok vedlikeholdt gjennom mange år, sier bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 08.04.2019 kl 13:44

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOVPARKEN: Fontenen, med skulpturen Gutten og skilpadden, i Torshovparken har lenge utgjort et teknisk og økonomisk problem for bydelen.

Les også: – Vedlikeholdet i Torshovparken er helt fraværende

– Torshovparken er en perle som mange benytter både sommer som vinter. Dessverre har ikke parken blitt godt nok vedlikeholdt gjennom mange år. Dette gjelder ikke minst fontenen. Men nå tar vi tak! sier bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap).

Vil koste 685.000 kroner

Denne fontenen har i flere år hatt lekkasjer, og vannforbruket har vært veldig kostbart for bydelen. Derfor har det gjennom de siste sesongene kun vært fylt vann i bassenget foran fontenen. Vanntilførselen er skrudd av og vann er kun etterfylt etter fordampning eller lekkasje. Verken skulpturen Gutten og skilpadden eller de to «fossefallene» har dermed vært i drift slik det skulle vært.

SLIK DEN VAR: Sånn skal fontenen igjen bli. Bronseskulpturen er laget av Sigri Welhaven og ble avduket i 1929. Foto: Ukjent/Oslo byarkiv

ANNONSE

Torsdag 11. april er det igjen klart for bydelsutvalgsmøte (BU) og da skal politikerne behandle en sak om fontenen. I budsjettet for 2019 satte bydelsutvalget av 250.000 ekstra til oppgradering av Torshovparken. Pengene skulle gå både til generelt vedlikehold, men også til fontenen. Bydelen har nå hentet inn et prisoverslag på hva det vil koste å sette i stand fontenen.

Bydel Sagene har innhentet pristilbud på istandsetting av den delen av anlegget som gjelder vann – vesentlig under bakkenivå. Tilbudet er på kr 685.000 og omfatter blant annet etablering av resirkuleringsanlegg, nytt elektrisk opplegg, nye røropplegg og tetting av bassenget med membran.

Videre har bydelen fått et prisanslag på kr 100.000 for istandsetting av det lave smijernsgjerdet som omkranser fontenen på baksiden. Kostnadene for oppussing av murflatene vil avhenge av hvor omfattende de får mulighet til å gjøre dette. Det er nemlig samme type mur og utforming i andre deler av Torshovparken – både rundt Fernanda Nissen-bysten og ved trappeløpet fra Agathe Grøndahls gate opp mot alleen til paviljongen, står det i saksfremlegget.

SØKER MIDLER: Det har kun vært tilgjengelig beskjedne midler til oppussing av de delene av anlegget som er oppe i dagen – rekkverk, gjerder, skiferheller og murflater. Oppussing av smijernsgjerdet og murflatene vil kreve eksterne tilskudd, og bydelen følger opp dette med søknader til private og offentlige kilder. Foto: Privat

«Dersom bydelen får reist nok midler, vil det naturligvis være hensiktsmessig å utføre disse murarbeidene samlet. Kostnadene her må undersøkes nærmere hos fagfolk som er kvalifisert for slikt restaureringsarbeid, men prisen for flatene rundt «Gutten og skilpadden» alene vil sannsynligvis kunne overstige kr 200.000.» står det videre i sakspapirene.

ANNONSE

– Bydelen skal selv står for det meste av dette, men vi har også fått 100.000 fra Kulturetaten. Fontener er dyrt å reparere, men jeg mener det er verdt det! fortsetter BU-lederen.

SETTES I STAND: – Vi kommer til å fortsette å sette av penger til oppussing og oppgradering av parker og grønne områder i årene som kommer, sier bydelsutvalgslederen. Foto: Privat

Håper på drift til sommeren

Bydelens rørlegger er nå i gang med de første etappene av istandsetting av fontenen. Det er ikke helt klart når fontenen kan ferdigstilles, men Stoltenberg håper å få anlegget i drift igjen i løpet av forsommeren.

– Det er veldig bra at bydelen har satt i gang arbeider allerede og at det ser ut som om fontenen vil være i full drift til tidlig i sommer. Det tror jeg vil glede mange av oss som bor ved parken og alle som kommer på besøk.

I nærmeste framtid vil bydelen møte Kulturetaten og Byantikvaren for å avklare fargevalg og andre spesielle hensyn man må ta når det arbeides med et kulturminne. Bydelen arbeider også videre med finansiering av andre oppussingstiltak i Torshovparken.

ANNONSE

– For meg og Arbeiderpartiet er det viktig at vi tar bedre vare på parker og grønne områder i bydelen vår. Vi kommer til å fortsette å sette av penger til oppussing og oppgradering av parker og grønne områder i årene som kommer.

SKAL FYLLES: Bydelen håper fontenen vil være i tilbake i normal drift innen sommeren. Foto: Privat

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE