ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bekymret for ungdomskriminalitet:

– Noen lokalområder oppleves ikke som trygge steder å vokse opp

Aina Stenersen (Frp) er bekymret for barn og unges situasjon i Oslo. Hun kaller derfor inn til høring i mars. Foto: Jonas Markussen Eide

– En trygg by er det offentliges viktigste oppgave, sier Aina Stenersen (Frp). Men noen steder i Oslo oppleves som utrygge steder å vokse opp, derfor kaller utvalgslederen inn til høring.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 01.02.2021 kl 20:03

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Leder av helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, Aina Stenersen (Frp), er bekymret for situasjonen barn og unge er i nå, med tanke på barne- og ungdomskriminalitet og stadig stengte treningssentre og stengt breddeidrett og fritidsaktiviteter.

Det store flertall barn og unge i Oslo vokser opp i trygge omgivelser med gode skoler, og trygge levekårsforhold. Samtidig har enkelte bydeler store og sammensatte levekårsutfordringer, og har en høyere registrert ungdomskriminalitet enn andre bydeler, sier Stenersen i en pressemelding.

– En trygg by er det offentliges viktigste oppgave. Denne tryggheten skapes blant annet av innbyggerne i gatene, lokalt politi, gode skoler, effektivt barnevern, og tilstedeværende foreldre. Samtidig er Oslo hardt rammet av Covid-19, noe som har resultert i at flere tiltak for barn og unge er stengt. Dette kan få kritiske konsekvenser for sårbare barn og unge.

Forebyggende team i Bydel Sagene og SaLTo inngikk i fjor et samarbeid med FAU på Nordpolen skole. De vandrer sammen for en tryggere bydel, og Sagene Avis fikk bli med på den første turen. Les mer om dette her:

Kaller inn til høring

Noen lokalområder i Oslo oppleves ikke som gode og trygge steder å bo og vokse opp, mener Stenersen. Oslo kommune har i samarbeid med statlige myndigheter områdesatsninger i Groruddalen, Oslo sør og Oslo indre øst for å prøve å bedre nærområdekvalitetene i disse områdene.

ANNONSE

Helse- og sosialutvalget ønsker å sette fokus på barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, og utvalgsleder ønsker derfor å avholde en digital høring om dette temaet. Høringen skal tentativt finne sted torsdag 4. mars.

– Helse- og sosialutvalget er opptatt av at Oslos innbyggere, herunder barn og unge, skal være trygge uansett hvor man bor i byen.

Den registrerte kriminaliteten i aldersgruppen 10–17 år har hatt en tydelig stigende tendens siden 2015, og i 2019 ble 1517 personer i aldergruppen 10–17 år registrert som mistenkte i 2470 ulike anmeldelser i Oslo. Og i 2019 hadde Konfliktrådet for Oslo-området en økning på 42 prosent i antall saker med ungdomsstraff og oppfølging sammenlignet med 2018.

For aldersgruppen 10–17 år var økningen i 2019 preget av gutter 15–17 år og/eller lovbrudd begått av flere i fellesskap, ifølge den nyeste SaLTo-rapporten. At man er flere, volden blir grovere og at volden ofte filmes og deles, er faktorer som er med på å skape utrygghet.

Tall fra Politidirektoratet viser at voldsanmeldelser mot unge under 18 år har økt med nesten 40 prosent mellom 2016 og 2020, basert på tall fra 1. halvår 2020.

ANNONSE

Dette vil Stenersen belyse

Det overordnede temaet i høringen er Oslo kommunes arbeid med forebygging og bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet, samt barn og unges situasjon under Covid-19, herunder breddeidrett og fritidsaktiviteter.

I tillegg vil utvalgslederen belyse hvordan barne-, ungdoms- og den videregående skole i utsatte området jobber med disse utfordringene. Her vil lærere fra Stovner og Mortensrud diskutere temaet.

Videre står disse på planen:

  • Oslo politidistrikt – har vi et tilstedeværende lokalt politi?
  • Sentral Ungdomsråd – hva mener ungdommen?
  • Oslo kommunes, spesielt barnevernets, arbeid inn mot unge kriminelle gjengangere
  • Kommunens arbeid med SaLTo-modellen
  • Lokale «Exit»- ordninger i Oslo – Michael Niaz Ali ved KFUM forandringshuset Oslo
  • Arbeidet til utekontaktene i bydelene – hva oppleves der ute?
  • Bydelsfedre i Groruddalen – mangler fedre som rollemodeller?
  • Frivilligheten og ideelle aktører sitt arbeid – Stig Morten Seierstad ved Maritastiftelsen drift og Abdi (20) har vært en del av det kriminelle miljøet på Grønland
  • Utdannelse og arbeid – veien inn i fellesskapet – Byggeingeniør & eiendomsinvestor Andreas Thorsnes
  • Idrettens rolle i forebygging, og konsekvenser av Covid-19 tiltak i Oslo, Shahid Rasool, daglig leder for Fighters Gym Oslo

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE