ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

260 leiligheter på tomta...

Ny planlagt bebyggelse i Treschows gate. Foto: ARCASA ARKITEKTER/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

...eller skole? Denne uken skal etter planen de to alternativene for den store tomta sendes videre til politisk behandling på Rådhuset.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2018 kl 10:52

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

LILLEBORG: Det er Scandinavian Development as, som forslagsstiller som ønsker å bygge ut Treschows gate 16 med leiligheter.

Det handler om den gamle Lilleborgeiendommen.

Ikke færre enn 260 leiligheter er planlagt på tomta. Fra 35 - 80 kvadratmeter, og noen enda større også.

Parkeringsplasser

Parkeringsplasser er planlagt under bakken.

– Det er etablert turvei åpen for allmenn ferdsel langs Akerselva. Eksisterende gang- og sykkelvei under Bentsebru kobles mot turvei, i tillegg til gang- og sykkelvei ved Bentsebru gate og Treschowsgate. Inngang for fotgjengere til området legges mot krysset Treschows gate/Arendals gate/Bentsebru gate, står det også planforslaget.

ANNONSE

Skoleforslag

Skisse som ligger i sakspapirene, på hvordan et skolebygg er tenkt på tomten i Treschows gate 16, fra øst. Da Sagene Avis er i kontakt med Plan- og bygningsetaten mandag denne uken, så er det ennå ikke bestemt hvilke illustrasjoner og skisser som følger saken til Rådhuset. Foto: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Plan- og bygningsetaten opplyser til Sagene Avis at etter planen skal utbyggingsforslaget sendes videre til Rådhuset for politisk behandling denne uken. I tillegg til Plan- og bygningsetatens eget forslag for tomta, nemlig ny skole, på vegne av Utdanningsetaten.

Noe Bydel Sagene også ønsker seg.

– Plan- og bygningsetatens forslag til skole og friområde støttes, og utbyggers boligforslag frarådes, står det i sakspapirene.

ANNONSE

Avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Harald Øvland, forteller til Sagene Avis.

– Det pågår utredning av skole på tomta, så det er ennå ikke besluttet noe om hva slags skole. Det har tidligere vært utredet ungdomsskole der, men det er ikke sikkert det blir den endelige løsningen. Dette kan komme i neste rullering av skolebehovsplanen, sier Øvland.

Og legger til.

– Hvis bystyret vedtar regulering til skole vil neste skritt være forhandlinger mellom eier og kommunen om kjøp av tomta.

Store planer for denne eiendommen. Foto: SAGENE AVIS

ANNONSE

Akerselva Miljøpark

Akerselva Miljøpark ønsker heller ikke en massiv leilighetsutbygging på tomta.

– Det virker som om utbygger og Arcasa Arkitekter har sett, og fortsatt ser på friarealet, Akerselva og intensjonene i Akerselva Miljøpark, kun som begrensning av egne muligheter. Bygningene mot øst er flyttet noe lenger fra elva.

– Friområdet var i forrige forslag beskrevet av utbygger som privat turdrag. Vi ser at dette nå kalles offentlig friområde. Vi mener likevel det er stor fare og sannsynlighet for fremtidig privatisering. Området og friarealet er fortsatt ikke dimensjonert eller på noen måte planlagt tilrettelagt for allmenn bruk nå eller i framtiden. Reduksjoner av høyder i deler av bygningsmassen er saldert ved å øke høyder i andre deler. Dette gjør bygningsmassen om mulig enda trangere, mere kompakt og massiv, skriver Odd Hoff-Petersen og Kari Eldnes på vegne av Akerselva Miljøpark.

Ifølge miljøorganisasjonen passerer rundt 1.500.000 personer hvert år på turstrekningen.

ANNONSE

– Vi mener at Alternativ 1 strider mot intensjoner, retningslinjer og vedtak nedfelt for Akerselva og Akerselva Miljøpark, og på en negativ måte beslaglegger et viktig område for bydelen, Oslo og Oslos befolkning i uoverskuelig framtid. Som Sagene Bydelsutvalg mener vi at kommunen allerede nå bør erverve eiendommen, rive lagerbygget og opparbeide grøntsonen og turveien langs elva. Deretter kan skolen bli bygget når behovet reiser seg.

Andre har også kommentert forslagene - her kan du lese hele saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE