ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Ber barna vurdere nærmiljøet sitt

NORDPOLEN SKOLE: Bydelen ønsker å gjennomføre en barnetråkkregistrering med 6. klasset på Nordpolen skole (arkivfoto) Foto: Janina Lauritsen

Norske kommuner har mer kunnskap om hvor elgen beveger seg enn om barn og unges tråkk. Dette vil Barnetråkk gjøre noe med.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SANDAKER: Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker sitt nærmiljø.

Ved å tegne i kart forteller barna hvordan de bruker lokalmiljøet sitt, hvilke veier de bruker, hvilke steder de er glad i og hvilke de opplever som problematiske. De kan også beskrive hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene.

Nå ønsker bydelen å gjennomføre en barnetråkkregistrering med 6. trinn på Nordpolen skole.

Brukes i plan- og byggesaker

Barnetråkk brukes blant annet når det skal utformes høringsuttalelser til plan- og byggesaker. For eksempel for å se om gater og veier i planens/byggesakens nærområde er registrert som viktige fritids- og skoleveier, og for å få et bilde av barnas aktiviteter i, og oppfatninger av, friområder.

– Vi sender også relevante rapporter videre i plansaker, og i større byggesaker, slik at de som utformer planforslag skal få tilgang til barnas bruk av området de planlegger i, sier bydelsplanlegger Martin Svingen Refseth til Sagene Avis.

ANNONSE

Skumle mennesker og dårlig belysning

Det ble gjennomført barnetråkkregistreringer på Bjølsen, Sagene og Lilleborg skoler i 2013 og 2014.

På for eksempel Lilleborg skole ble det registrert utrygge veier som skyldtes skumle mennesker, dårlig belysning og forsøpling av rusmisbrukere.

Det var for det meste parker og friområder som ble registrert som utrygge. Og ofte var det disse stedene som var barnas mest brukte leke- og oppholdssteder.

På Bjølsen skole ble Bjølsenparken registrert 23 ganger som problemområde. Barna skrev blant annet:

ANNONSE

«Det er skummelt der om kvelden på vinteren fordi da virker det litt øde der»

«Det er problem fordi det er narkomaner der»

«Liker å være i bjølsenparken: det er fin utsikt og hyggelig å være der. Men ikke om vinteren. Da er det mer skummelt»

Bydelsutvalgets vedtak etter registreringene ble som følger:

«Det bør gjøres tiltak for å gjøre spesielt Bjølsenparken og området Søndre Åsen tryggere for barn å ferdes i, med tanke på rusmisbrukerne som bor og oppholder seg i disse områdene. De fleste rusmisbrukerne her bor i kommunale boliger, og kan ikke uten videre flyttes andre steder. Det er derfor viktig at det arbeides med andre tiltak som gjør at barna ikke lenger føler seg så utrygge rundt rusmisbrukere. Tiltakene bør være inkluderende og bidra til å skape boområder hvor forskjellige type mennesker trives og kan møtes på tvers av bakgrunn og livssituasjon. Det bør i tillegg være mer tilstedeværelse av voksne i de mest utsatte områdene, på tider av døgnet da barn ferdes og oppholder seg der.

ANNONSE

Resultatene, som er meget opplysende og til tider overraskende, vil bli brukt i bydelens videre arbeid for å sikre barna et godt oppvekstmiljø i nærområdet sitt.»

LES OGSÅ:

Nordpolen skole: Skaper leseglede med humor

Foodora utvider med rosa biler

Hege havnet på Sagene ved en ren tilfeldighet. Nå har hun klippet i 18 år

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE