ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Blystad-eiendommen til Rådhuset

Blystadvillaen. Foto: MINA HAUGLI/ARKIV SAGENE AVIS

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget, om blant annet nesten 40 nye leiligheter på eiendommen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 09.07.2018 kl 20:15

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Sagene Avis har også tidligere fortalt om de store utbyggingsplaner i Sandakerveien 52, også kjent som eiendommen hvor Blystadvillaen ligger.

Den tidligere fabrikkeierboligen fra siste del av 1800-tallet, er i dag regulert til byggeområde for kontor og spesialområde bevaring. Det er JM Norge AS som har kjøpt den ubebygde delen av eiendommen, og ønsker å bygge boliger på denne.

Forretning, bevertning, kontor

Men ikke bare boliger:

– JM Norge AS foreslår å omregulere Sandakerveien 52 på Torshov til bolig, forretning, bevertning, kontor og hotell. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for etablering av et nytt boligbygg med 38 boenheter i en høyde på fem etasjer og inntrukket 6. etasje mot Sandakerveien, står det i planforslaget og i sammendraget for saken, som nå sendes til politisk behandling.

Foto: JM Norge AS/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

ANNONSE

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget

Videre står det også:

– Blystadvillaen med sidebygning og hageanlegg foreslås regulert til Hensynssone bevaring kulturmiljø, og det legges til rette for etablering av bolig, forretning, bevertning, kontor og hotell i disse bygningene. For å ivareta naturverdier i elverommet rundt Akerselva foreslås det regulert Hensynssone bevaring natur miljø i skråningen ned mot elva. Plan - og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

HER KAN DU SE OG LESE HELE SAKEN I SAKSINNSYN I PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Utbyggingsforslaget ble også endret etter offentlig ettersyn. Blant annet er følgende endringer skjedd:

ANNONSE

– Det er nå sikret at uteservering i Blystadvillaen ikke kan plasseres mer enn seks meter fra bevaringsverdig bebyggelse og ikke oppta mer enn 90 kvadratmeter av hagen. Det var ikke lagt noen begrensninger på plassering av uteservering til offentlig ettersyn. Bestemmelsen til hensynssone bevaring kulturmiljø er endret slik at den i større grad ivaretar hensynet til det bevaringsverdige anlegget, inkludert den bevaringsverdige hagen.

LES OGSÅ: Blystadranet: Fru Alvilde Brustad (71) brutalt slått ned, og fraranet lønningene

Videre står det følgende:

– Etter offentlig ettersyn er det foreslått kombinert formål bolig/forretning/bevertning/kontor/hotell. Før offentlig ettersyn var det ikke foreslått formål hotell, men formålet var inkludert i begrenset høring nummer 2 fra 14.11.2017 - 30.11.2017.

Det har vært mange bemerkninger og kommentarer til forslaget - her kan du lese hva naboer og andre har kommentert om forslaget, og hva forslagsstiller svarer.

ANNONSE

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE