ANNONSE

Brobyggeren i Kyrre Grepps gate

Tone Tellevik Dahl, tidligere BU-leder på Sagene, nå byråd, fikk hjelp av bydelsansatte til å klippe de åtte snorene for å markere fellesskapshuset for åpnet. Foto: KARL A. KJELSTRUP

Bydel Sagenes nye flerbrukshus skal favne alle: Fra rusomsorg til leksehjelp, matkurs og norskopplæring.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 16.01.2018 kl 19:01

ANNONSE

TORSHOV: Mandag ettermiddag var det smekkfullt i de nyoppussede lokalene i Kyrre Grepps gate 32. Bak de store glassvinduene ut mot gata ble det servert internasjonal fingermat, laget av ekte Torshov-folk. Gjestene kom blant annet fra nærmiljøet, bydelsadministrasjonen, Boligbygg og rådhuset.

Det nyoppusede lokalet på 178 kvadratmeter, er nå utformet slik at det enten kan være ett stort rom med sitteplass til 70/ståplass til 100 personer – eller deles opp og ha tre parallelle aktiviteter i lokalene mot gaten. Det har i tillegg et stort og velutstyrt kjøkken, kontorer med tre arbeidsplasser, samt vaskeri og lagerrom i kjelleren.

Aktiviteter og tilbud

På dagtid i ukedagene er dette bydelens hus. Da er fire av bydelens tjenestesteder samlet under samme tak, og tanken er at de skal møte brukerne og beboerne der de er. Det er enhet for psykisk helse og rus, bomiljøteam, ungdomsteam og kultur- og nærmiljøenheten.

Lokalet vil da i hovedsak bli benyttet som treffsted for beboere med utfordringer innen rus og psykisk helse.

Her vil det foregå støttesamtaler, aktivisering og mulighet for å få om et godt måltid. Bomiljøteamet vil også tilby rådgivning og hjelp til å kontakte lege, skole og andre offentlige instanser.

På kveldstid og i helger åpnes huset for beboere og frivillige organisasjoner, som skal få bruke lokalet gratis til nærmiljøarrangementer, kurs og kulturformål. Slik skal lokalet være et tilbud som kan bidra til aktivitet som ellers ikke ville blitt gjennomført eller lagt til Søndre Åsen.

Hjertet av Oslo

– Sagene er hjertet i Oslo. Sagene representerer hele bredden av befolkningen i byen, sa byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), da hun fikk æren av å klippe – ikke bare én, men åtte – snorer som symbol på at huset nå er åpnet. Og selvfølgelig fikk hun hjelp av de bydelsansatte.

– Dette står ditt hjerte nært?

– Ja, jeg har vært opptatt sosial boligpolitikk og aktivitet siden jeg flyttet til Torshov tidlig på 90-tallet, og jeg har brukt mye tid på det som tidligere BU-leder i bydelen, sier Tellevik Dahl.

På Søndre Åsen er det 750 kommunale boliger samlet på et lite geografisk område, med til sammen rundt 1200 beboere, hvor rundt 200 er barn og unge.

– Nærhet er alfa og omega, når det gjelder et tilbud som dette, og jeg håper det blir et hus beboerne i området vil oppleve som sitt. Møteplasser i lokalmiljøene er veldig viktige, for ensomhet er det mye av i byen, sier byråden.

Byrådet bevilget i 2017 50 millioner kroner til nærmiljøtiltak som det huset i Kyrre Grepps gate er tenkt å være. Åtte bydeler har søkt slike midler.

– Det er viktig med denne støttteordningen, men engasjementet må komme nedenfra og opp. Det opplever jeg at er veldig sterkt her i Bydel Sagene, sier Tellevik Dahl.

Åpent og lavterskel

Bydel Sagene har i lang tid jobbet for å styrke Søndre Åsen-beboernes tilknytning til arbeidslivet og bidra til at barna deres fullfører skolen. I dette arbeidet har det vært et ønske om et egnet lokale som arena for mange av tilbudene/aktivitetene.

– Området har lenge hatt behov for et slikt lokale. Det bor mange familier med barn i små leiligheter, som kan trenge ekstra plass til arrangementer, sier BU-leder Helge Stoltenberg (Ap).

Også varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) var tilstede under åpningen.

– Det er helt riktig å tenke i disse baner – et åpent, lavterskel- og hjelpetilbud som er tilgjengelig, og hvor man kan møte andre mennesker.

Det er Boligbygg som har stått for oppussingen av lokalene, som opprinnelig ble bygget som butikk i 1932, og blant annet har inneholdt samvirkelag.

Brobygger

Men det er ikke bare beboerne i de kommunale boligene som skal få nyte godt av det nye treffstedet og flerbrukshuset. Det skal være et sted for alle som bor i bydelen.

– Lokalet skal også være en brobygger. Det skal være tilgjengelig for alle, og et sted der alle er velkommen, sier Fredrik Monclair, leder for kultur- og nærmiljøenheten i Bydel Sagene.

Han mener det er viktig at det i de samme lokalene både er tilbud på dagtid til dem som sliter psykisk og med rus, og at det blant annet er leksehjelp for unge og språkkurs om kvelden.

– Alt skjer her, bak disse store vinduene og synlig ut mot gata. Det tror jeg kan være med på å bygge ned fordommer og stereotypier, sier Montclair.

Selv om den offisielle åpningen fant sted først i januar, ble lokalene tatt i bruk allerede i august 2017. Nico, en av beboerne på Søndre Åsen, mener det allerede har bidratt positivt til lokalmiljøet.

– Det har en god påvirkning på lokalmiljøet. Det er takket være dem som jobber her. De skaper en god energi. Jeg har sett mye rart på Søndre Åsen, men nå har det blitt lysere og triveligere her.

LES OGSÅ:

Badeplanene på Sagene Bad er på ingen måte lagt på is

Boligutvikler mener kommunen kupper Voldsløkka-tomt til skoleformål

For andre gang på ett år har noen knust vinduene på kafeen på Bjølsen