ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bydelspolitikerne har en gladnyhet til ungdommen

SOMMERJOBB: Ungdomsleder i bydelen, Cathrin Dahl-Johansen bak, og ungdomslederne for jobbprosjektet. Fra venstre: Tbarak Haydar, Mohamed Osman, Abdihafid Musse, og Assma Messadi. Her fra oppsummeringen av prosjektet i august. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Sommerjobbprosjektet i Bydel Sagene, for ungdom, var populært. Og bydelspolitikerne har fått med seg at ungdommene vil jobbe mer.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Som Sagene Avis skrev om i sommer ble det, i revidert budsjett for Oslo kommune, satt av til sammen 16,15 millioner kroner til styrking av forebyggende innsats/strakstiltak i utsatte områder. Blant annet skulle pengene gå til styrking av forebyggende innsats/strakstiltak rettet mot skole og nærmiljø i utsatte områder.

Bydel Sagene ble tildelt 900.000 kroner av disse pengene, som ble brukt på jobbtiltak for unge i sommer. Da Bydel Sagene i juni inviterte unge til en samling om potensiell sommerjobbing, møtte det opp 80 arbeidsinteresserte ungdommer.

Vil jobbe mye mer

I stedet for å la halvparten jobbe mye ble det, i samråd med de unge, enighet om å la alle 80 få jobbe noe.

Ungdommene jobbet med å rydde i parkene og ved forskjellige arrangementer, i hjemmetjenesten og med aktiviteter og annet samhold med eldre rundt omkring i bydelen. De har jobbet også på sommerklubber for barn, og ikke minst arrangerte de egne VM-kvelder for andre lokale ungdommer, med fotball på storskjerm på fritidsklubben på Bjølsen.

Etter endt sommerjobbing var ungdommene enige: De vil jobbe mer!

ANNONSE

Videreføres

Ikke bare foreslås dette prosjektet videreført av byrådet, men i møtet i kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen i Bydel Sagene ble det vedtatt å tilføre sommerjobbprosjektet ytterligere 250.000 kroner for 2019.

Bydelens sommerjobbprosjekt har vært en stor suksess, og nå sørger flertallet AP, MDG, R og SV for at prosjektet fortsetter med økte midler som gir flere ungdommer mulighet til å få sommerjobb.

– Dette er en skikkelig gladsak. Her følger vi opp tilbakemeldingene vi har fått fra ungdommen selv, blant annet gjennom ungdommens bydelsutvalgsmøte, om jobb til flere og mer jobb til dem som får tilbudet, sier leder av Sagene Arbeiderparti, Jørgen Foss (Ap).

– For mange unge er dette den første jobberfaringen de får, og det er viktig at tilbudet de får og oppfølgingen fra arbeidsgiver blir så god som mulig, sier komitéleder Gry Bruland Larsen (SV).

ANNONSE

Et positivt generasjonsmøte

Ung hjelper eldre var også en liten del av prosjektet i fjor, hvor noen unge fikk sommerjobb i bydelens tjenester rettet mot eldre.

– Tilbakemeldingene fra tjenestene og ungdommen selv var svært gode. Og de eldre var fornøyde og opplevde kontakten med de unge som positiv. Et godt tiltak, sier medlem av komitéen og av Sagene eldreråd, Bjørn Olav Bjørnsen (R).


Parkvedlikehold er også en viktig oppgave i miljøbydelen Sagene.

– Her bidrar ungdommen til gode opplevelser for folk i nærmiljøet, det er flott, supplerer komitémedlem Anja Ronesen (MDG).

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE