ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Nå er bydelens 2021-budsjett vedtatt:

– Grønt, inkluderende, og utjevner forskjeller

Bydelsutvalget har vedtatt Bydel Sagenes budsjett for 2021. Her er de rødgrønne partiene ved signeringen av samarbeidsavtalen i 2019. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Sagene bydelsutvalg la til i underkant av fire millioner kroner ekstra, i bydelsdirektør Morten Sandens stramme budsjettforslag. Nå har de styrket blant annet frivilligheten, parkene, kulturlivet og ungdomstiltak.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Bydel Sagenes budsjett for 2021 ble behandlet og vedtatt i Sagene bydelsutvalg torsdag 17. desember.

MDG, Ap, SV og Rødt skrev i 2019 under på en samarbeidsavtale, og har med sine 11 av 15 representanter flertallet i bydelsutvalget. De rødgrønne partiene ble i forkant av bydelsutvalgsmøtet enige om flere prioriteringer i bydelsbudsjettet, og la til påplussinger i bydelsdirektørens budsjett med 3.750.000 kroner. Inndekningen for dette har de funnet i tilleggsbevilgningen som kom da bystyret vedtok Oslo-budsjettet.

Samtlige tallforslag ble vedtatt torsdag kveld, du ser disse nederst i saken.

Bydelsdirektør Morten Sanden la i starten av desember frem et stramt budsjett og fortalte om et omstillingsbehov på 50 millioner kroner, les mer om dette her.

Dekkes inn av tillegg fra bystyret

I desember har posisjonspartiene presentert sine budsjettforslag i lokalavisa. Til sammen gjør de rødgrønne endringer og påplussinger i bydelsdirektørens budsjett med 3.750.000 kroner.

ANNONSE

Inndekningen for dette har de funnet etter at byrådspartiene ble enige med Rødt om en budsjettavtale, som ble vedtatt av bystyret 9. desember. Den sikrer 123 millioner mer til bydelene, der rammekuttet på 81,5 millioner tilbakeføres, mens den totale bydelsrammen øker med nesten 18,5 millioner. I tillegg er 23 millioner kroner ekstra øremerket barn og unge.

Bydel Sagenes andel er 6.699.000 kroner, der 1.287.000 kroner er øremerket barn og unge. Bydelsadministrasjonen har foreslått at resten, etter at de rødgrønne partiene har lagt til 3.750.000 kroner til sine prioriteringer i budsjettet, foreløpig avsettes til udisponert reserve.

– Et grønt og inkluderende budsjett

Det første året som bydelsutvalgsleder har vært lærerikt og utfordrende, sa Almaz Asfaha (MDG) i bydelsutvalgsmøtet.

– Det er en ære å være bydelsordfører i Sagene. Budsjettet vi skal vedta i dag preges av den økonomiske situasjonen kommunen er i, og pandemiens påvirkning på samfunnet vårt. Men til tross for pandemien har vi kultur, mangfold, frivillighet og samhold i Sagene.

Bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Sagene er en bydel med store forskjeller. Mange bor trangt, er ensomme og vokser opp i lavinntketsfamilier. Grønn politikk handler også om å bekjempe ensomhet, ulikhet og uretterdighet, fortsatte hun.

ANNONSE

– Det er et budsjett som er grønt og inkluderende, og utjevner forskjeller. Vi ønsker å skape en bydel som er god for barn å vokse opp i og for eldre å bli gamle i – en bydel vi kan leve i hele livet. Det kommer tidlig frem i budsjettet. Bydelsdirektøren har gjort gode vurderinger og nødvendige prioriteringer med et stramt budsjett. Og med økt ramme til bydelene har vi fått mulighet til å vedta et budsjett som tar natur-, miljø- og klimaendringer på alvor, sa Asfaha i møtet.

– Glad for at de rødgrønne styrer

– Sagene skal være den trygge og varme bydelen med plass til alle. Det er det budsjettet vi legger for morgendagen er. Det rødgrønne flertallet skaper en tryggere, varmere og mer inkluderende bydel, sa Jørgen Foss (Ap).

Jørgen Foss (Ap) Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

De rødgrønne har blant annet sørget for tiltak i kulturlivet, idrett, frivillighet og for barn og ungdom, fortsatte han.

– Jeg er glad for at det er de rødgrønne som styrer byen vår, og som folkevalgt i Sagene har jeg vært med under et borgerlig byråd. Og det er tøft, det unner jeg ingen, hverken eldre eldre eller unge. Jeg vil takke Rødt, MDG og SV for samarbeid. Det er vi som skaper Sagene for folka som bor her.

Ville kutte skolefrokost

Høyres gruppeleder, Torbjørn Furulund, påpekte at Bydel Sagene har et stramt budsjett. Bare i hjemmetjenesten er det årsprognose-underskudd på 19,8 millioner kroner. Høyre mente det er Bydel Sagenes kjerneoppgaver som må prioriteres i budsjettet.

ANNONSE

– Vi styrker budsjettet med 2,6 millioner kroner og salderer 1,8 millioner kroner i egne kutt, sa han videre. Resten av inndekningen ville de hente fra tilført ekstraramme fra bystyret på 854.000 kroner.

Høyres gruppeleder, Torbjørn Furulund Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Høyre ville blant annet styrke parkvedlikeholdet, ungdomstilbud, bemanning i barnehager og hjemmetjenesten. De ønsket å kutte skolefrokosten, da de mener dette ikke burde være bydelens ansvar, og at folk som har råd til det burde betale egenandel for trygghetsalarm. Begge inndekningsforslagene falt i bydelsutvalget, da de mente dette var usosialt og urettferdig.

– Selvfølgelig skal barna ha mat i magen, men har de ikke det bør vi ha andre tiltak enn akkurat på skolen. Jeg er skeptisk til om vi kan løse problemene gjennom skolefrokost, etter min erfaring i driftsstyret (på skolen, jour.anm.), sa Høyres leder Marco André Lachlan Wang.

Les mer om Høyres ønsker for 2021-budsjettet i denne saken

Fortsatt ingen støtte til veterinærutgifter

– 2020 har vært et krevende og uforutsigbart år for alle, og 2021 blir ikke nødvendigvis noe bedre. Det er viktig å ikke vedta et budsjett som vet kommer til å bli sprengt, slik vi ser andre kommuner gjør, sa Linn Skyum (V) i møtet.

Linn Skyum (V) Foto: Privat/arkivfoto

ANNONSE

Venstre ville blant annet videreføre støtten til både BUA og Sagene Frivilligsentral, og sette av 2 millioner kroner til et eget ungdomskort for de mellom 13 og 17 år.

– Vi tar prioriteringene enda lenger enn posisjonen, sa hun. Hun la til at hun ikke trodde Venstres forslag ville bli vedtatt, og at Venstre likevel ville støtte posisjonen der de tar vare på disse prioriteringene.

Hun sa videre at Venstre vil ta vare på de svakeste, og foreslo igjen å subsidiere veterinærutgifter for vanskeligstilte. Dette ville de gjøre ved å kutte et BU-møte med tilhørende komitémøter, og dermed spare omtrent 120.000 kroner. Hun etterlyste et skikkelig svar i bydelsutvalget, fordi hun mente forslaget i fjor ble forbigått i stillhet.

– Vi ønsker svar på hvorfor dere år etter år bryr dere mer om egne lønninger foran de som trenger midlene mest. Dere snakker om varme, her kan dere vise det, sa Skyum.

De rødgrønne partiene var ikke enige i å kutte i BU-møtene, da de mente lokalpolitikken og midler til trengende ikke kunne settes opp mot hverandre.

– Rødt er opptatt av demokrati og medbestemmelse, vi er befolkningens talerør. Hvis vi prioriterer bort et møte, tar vi makta fra bydelens befolkning, sa Ingrid Kvamme Fredriksen i Rødt.

Tallvedtakene

 • Økt lærlingeressurs - 167 000 kroner
 • Digitale verktøy til Sagene Samfunnshus/kommunale treffsteder - 100 000 kroner
 • Jobb til ungdom - 300.000 kroner
 • Ungdomstiltak gjennom samarbeid med sosial entreprenører - 250.000 kroner
 • Ekstrabevilgning til barne- og ungdomstilbud - 250.000 kroner
 • Styrking av Torshovdalens aktivitetshus - 100.000 kroner
 • Stimuleringstiltak for idrettslag i forbindelse med pandemien - 100.000 kroner
 • Positive sosiale tiltak i barnehager - 400.000 kroner
 • Tilskudd til oppstart av innbyggersenter i Drøbakgata 1 - 300.000 kroner
 • Parkoppgradering - 500.000 kroner
 • Ombruksguide/oppfølging av miljøstrategien - 250.000 kroner
 • Grønne midler - 200.000 kroner
 • Kultur der folk bor - 250.000 kroner
 • Utvidet Sagenefest - 100.000 kroner
 • Økt tilskudd til frivillighetsmidler - 400.000 kroner
 • Støtte til Frivilligsentralen - 100.000 kroner
 • Oppstartsstøtte til seniorsenteret for å stimulere til frivillighet - 250.000 kroner

Det ble i tillegg vedtatt en rekke verbalvedtak om hva politikerne ønsker å jobbe for i året som kommer, men som ikke medfører egne avsetninger. Disse, og merknader, kan leses i sin helhet i protokollen fra bydelsutvalgsmøtet, som etter hvert blir tilgjengelig på bydelens nettsider.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE