ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bygger sykkelfelt mellom Sandakerveien og Bentsebrugata

Treschowsgate. Foto: Karl Andreas Andreas Kjelstrup

Gateparkeringen forsvinner, og Bymiljøetaten mener disse tiltakene skal gjøre det tryggere for både syklister og gående i Treschows gate.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BJØLSEN: Bymiljøetaten planlegger sykkelfelt i Treschows gate, for å forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for både gående og syklende.

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Bentsebrugata og Sandakerveien. De skal også resette kantstein og etablere nedsenk ved gangfelt, informerer Bymiljøetaten på sin nettside.

Fjerner parkeringen

Konsekvensen av dette forslaget blir da at det ikke lenger vil være lovlig å parkere langs veien her. Parkering mellom Lillogata og Sandakerveien vil beholdes, samt at behovet for HC-plasser og varelevering ved Treschows Hus/Sagene-Torshov seniorsenter ivaretas.

Bymiljøetaten mener dette forslaget er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen, skriver de på sin nettside.

Sykkelfelt i Treschows gate vil gi alle trafikantgrupper eget areal. Dette vil bedre forholdene for gående, syklende og kjørende. Den aktuelle strekningen inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Sykkelfelt i Treschows gate vil kobles mot kommende sykkelfelt i Bentsebrugata og Sandakerveien.

ANNONSE

Foto: Karl Andreas Andreas Kjelstrup

Gjennomføres tidligst i sommer

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene tidligst sommeren 2019. Det er sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av gata med mulighet for å uttale seg.

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er en del av en rute mellom Sinsen i øst og Gaustad i vest, via Sagene og Ullevål.

Uttalelser og spørsmål om planforslaget for Treschows gate kan rettes til Bymiljøetaten på e-post. Merk henvendelsen: 19/07666. Frist for å gi uttalelse er 7.6.2019.

Strekningen som får sykkelfelt. Illustrasjon fra Bymiljøetaten.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE