ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Da pandemien kom forsvant 40 prosent av de reisende. Her var nedgangen størst

58 prosent av de trikkereisende ble borte i 2020. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

For første gang siden 2008 opplever Ruter en nedgang i kollektivreisende i Oslo. Innbyggerne gjorde altså som de fikk beskjed om da koronapandemien kom til landet, og alle ikke-nødvendige reiser ble frarådet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 10.03.2021 kl 09:48

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: – Med tungt hjerte måtte vi be folk om å ikke reise kollektivt med mindre de måtte gjøre en nødvendig reise. Etter å ha jobbet i 12 år for å få folk om bord på kollektivtransporten skulle vi plutselig bli gode på å få dem av. Samtidig har faktisk kundetilfredsheten økt til et rekordnivå, noe jeg tror skyldes at kundene har opplevd at vi har stått i dette sammen. Staten og våre eiere Oslo og Viken har hatt tillit til oss og befolkningen har fulgt krevende retningslinjer. Sammen har vi klart å få de som måtte på skole og jobb trygt frem, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Det sa han i forbindelse med at Ruter onsdag la frem rapporten om reisetall i Oslo og tidligere Akershus 2020. Den viser at det totalt var 240 millioner påstigninger på transportmiddel i Ruters nettverk i Oslo og Viken i 2020.

Det er 158 millioner færre reiser enn i 2019, en nedgang på 40 prosent.

Nedgang for alle transportmidler

Størst er nedgangen for trikken, som opplevde 58 prosent færre reisende enn i 2019, fra 53 millioner påstigninger i 2019 til 22 millioner i 2020. Deretter følger tog med 24 millioner påstigninger, en nedgang på 44 prosent fra 2019. Det er flere årsaker til at fallet er aller størst for trikken. Bruken av buss for trikk både rundt Majorstuen og Grünerløkka har vært omfattende i lange perioder. I tillegg viser reisedata at andel gange og sykkel har økt under koronapandemien, særlig i indre by, der nedslagsfeltet for trikken er aller størst.

ANNONSE

Som i 2019, er det også i 2020 buss som har flest passasjerer, med 118 millioner påstigninger (35 prosent nedgang). Deretter kommer T-banen med 74 millioner påstigninger (38 prosent nedgang). I 2020 var det 2,6 millioner påstigninger på båt, en nedgang på 40 prosent.

Antall påstigninger per transportmiddel i millioner, og trafikknedgang i prosent:

*metro = T-bane.


(Kile: Ruter)

Kundene sier de er fornøyde

Ordfører Marianne Borgen, adm.dir. i Sporveien Trikken, Birte Sjule, Sporveissjef Cato Hellesjø, byrådsleder Raymond Johansen, Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen, og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Kundetilfredsheten Reitan Jenssen viser til er at 77 prosent av Ruters kunder sier de er tilfreds med kollektivtilbudet, 4 prosent høyere enn i 2019 og den høyeste kundetilfredsheten som er målt for selskapet. Samtidig har Ruter styrket sitt omdømme i befolkningen, fra 47 poeng i 2019 til 49 i 2020, ifølge Kantar. Ruter selv forklarer det med god oppfølging av smitteverntiltak – munnbindpåbud, stengte fordører på buss og trikk, og vi husker vel alle lapper på avsperrede seter ved pandemiens start. De sier at målinger de har gjort gjennom 2020 viser at 90 prosent av befolkningen mener Ruter har håndtert koronasituasjonen på en akseptabel eller bedre måte.

ANNONSE

– Jeg er imponert over Ruter som har sørget for at sykepleiere, leger, renovasjonsarbeidere og andre har reist trygt med buss og bane under koronakrisen. Under pandemien har vi sagt det motsatte av hva vi ellers sier om kollektiv: ikke reis med buss og bane med mindre du må. Derfor er nedgangen i passasjertall ventet, men like fullt nedslående, sier Lan Marie Berg (MDG), Oslos byråd for miljø og samferdsel om rapporten.

– Det som særlig bekymrer meg, er at bilbruken har økt og tatt markedsandeler fra kollektiv. Økt bilbruk og fallende kollektivandel gjør det krevende å nå klimamålene, og vi må gjøre alt vi kan for å snu den trenden når smitteverntiltakene oppheves, sier hun.

Er morgenrushet en saga blott?

I 2020 har andelen reiser foretatt til fots økt 32 prosent, og sykkelbruken har økt med 46 prosent. En del av veksten kommer fra reiser som tidligere ble gjennomført med kollektivtrafikk, mener Ruter. Noen kollektivreiser er imidlertid blitt byttet ut med bilreiser, påpeker de i rappporten, slik at grønn mobilitet samlet sett har tapt markedsandeler til privatbilen i 2020.

Koronapandemien har imidlertid vist at vi har evnen til raks omstilling, påpekes det. Morgenrushet har i perioder vært så godt som ikke-eksisterende. Betyr det at vårt arbeids- og reisemønster kan bli endret permanent?

– Det kommer en tid når pandemien er over. Da er det viktig å ta med oss det vi har lært og beholde de endringene som har gjort arbeidslivet bedre og felleskapets kostnader lavere. Et mer fleksibelt arbeidsliv med større innslag av hjemmekontor kan hjelpe oss med å få enda mer fart på det grønne skiftet. Om kundene ønsker en slik endring må våre billettprodukter ikke gjøre dette vanskelig. Derfor er vi i full gang med å se på billettløsningene våre på nytt, sier Reitan Jenssen.

ANNONSE

På inntektssiden har Ruter i 2020 omsatt for 9,5 milliarder kroner i 2020, til tross for kraftig fall i billettinntektene. Når det bare er en nedgang på 55 millioner fra året før, skyldes dette økonomisk garanti fra eierne – Oslo kommune og Viken – og statlige krisepakker for tapte billettinntekter.

Utslippsfri kollektivtransport

Ruters målsetning er utslippsfri kollektivtransport i 2028. I 2020 har nye kontrakter i Vest blitt igangsatt med elektriske og fossilfrie busser. Det er lagt om til helelektrisk drift av tilbudet med Nesoddfergene, med ladeinfrastruktur installert på Aker brygge. 156 elektriske busser kjører i Asker, Oslo og på Romerike, og det er besluttet at det kommer 109 nye elbusser i Sør når ny kontrakt starter. Det vil gi tilnærmet 100 prosent elektrisk tilbud til kundene, skriver Ruter. I starten av 2020 ble det også skrevet kontrakt for nye, elektriske øybåter.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE