Sagene Avis

Dette vil det nye Sagene bydelsutvalg jobbe for

Her er 14 av de 15 BU-representantene. Julia Sandstø (H) mangler. Det er Ap, MDG, SV og Rødt som står bak samarbeidsavtalen. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)/ Ingvild Bodsberg Stræte/Privat

Bydelsutvalget vil blant annet erklære klimakrise, gjøre Advokat Dehlis plass bilfri, etablere flere kollektivruter, avvikle gjengs leie, utrede muligheten for sekstimersdag med full lønn og arbeide for både badeplass på Myraløkka og få til et innendørs svømmetilbud.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 28.10.2019 kl 14:49

BYDEL SAGENE: Sagene Bydelsutvalg offentliggjorde i dag, 28. oktober, samarbeidsplatformen mellom MDG, Ap, SV og Rødt for bydel Sagene for 2019-2023.

Denne skal signeres i Sagene samfunnshus i kveld, og da får vi også vite hvem som er det nye bydelsutvalgets leder og nestleder.

Les også: Disse skal styre bydelen de neste fire årene

- Partiene har møttes en gang og har avtalt et nytt møte. Det var en veldig god stemning på det første møtet, og alle partier har et stort håp om å finne en felles løsning. Første møte ble brukt til å diskutere rammene, først og fremst hvilke politiske områder som er viktigst, sa lokalavisas kilde etter første forhandlingsmøte.

- Skal være solidarisk og stille opp når du trenger det

I sin samarbeidsplatform skriver bydelsutvalget følgende:


"Bydel Sagene skal være Oslos beste bydel for mennesker, dyr og natur. Den skal være en god bydel å vokse opp i, leve i og bli gammel i. Sagene skal være en foregangsbydel for miljø, kultur og inkludering. I bydelen skal det utvikles trygge og levende nærmiljø i samarbeid med innbyggerne. Sagene skal fortsatt være Kulturbydelen, hvor kultur og kulturopplevelser gjør livene våre meningsfulle." står det skrevet i samarbeidsplatformen.

Bydelsutvalget vil ha gratis møteplasser som er tilgjengelig for alle. Sagene skal være en bydel der alle har like muligheter til å delta og leve gode liv, uavhengig av økonomi, bakgrunn og funksjonsevne. Bydelen skal være antirasistisk sone," skriver de videre.

"Sagene bydel skal være solidarisk og stille opp når du trenger det, hele livet. Bydelen tar vare på barna våre gjennom gode barnehager, skoler og fritidstilbud. Eldre i byen skal tas vare på med omsorg, aktiviteter og tilrettelagte boliger. Sagene skal være en god bydel for arbeidstakere og for næringslivet, og en god og trygg offentlig arbeidsplass. Bydel Sagene skal være en grønn bydel der det er enkelt å leve uten bil og gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Verden står midt i en klimakrise og en naturkrise, og bydel Sagene arbeider for å få ned klimagassutslippene og bevare naturmangfoldet med gode lokale løsninger."

Det nye bydelsutvalget har fire satsingsområder: Miljø, livskvalitet, arbeidsliv og grønn verdiskaping og kultur og nærmiljø.

Miljø

Bydelsutvalget vil at Sagene skal ta klima- og miljøansvar og være en inspirasjonsbydel for miljøvennlig og grønn bydelsutvikling.


"Grønn politikk gir ren luft, trygge skoleveier og økt trivsel for mennesker og dyr. I en bydel som vokser og fortettes forventer vi økt behov for grøntområder og parker, og klimaendringer med mer tørke og større nedbørsmengder gir nye utfordringer for parkdriften. En omlegging til nullutslippssamfunnet fordrer at det blir enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen."

Bydelsuvalget vil:

 • Erklære klimakrise, og følge opp bydelens Miljø- og klimastrategi. Etter 2020 skal bydelen utarbeide ny miljø- og klimastrategi
 • Stille strenge klima- og miljøkrav ved alle anskaffelser
 • Ta vare på og oppgradere bydelens parker, og styrke bydelens kompetanse og fagmiljø på parkdrift og urbant landbruk, utarbeide en plante- og vedlikeholdsplan og utrede muligheten for å ansette bydelsgartner
 • Etablere flere gode tilgjengelige grøntområder, ved blant annet å fullføre planene om å gjøre Advokat Dehlis plass bilfri, bevare Torshovtoppen for fellesskapet, og jobbe for stor park i Nydalen.
 • Stille krav til etablering av grøntområder ved nye utbygginger
 • Ivareta og styrke det biologiske mangfoldet og jobbe for at Sagene skal være en bievennlig bydel med grønne korridorer for insekter og dyreliv
 • Bevare og utvikle Akerselva miljøpark og ivareta 20-metersgrense ved utbygging langs Akerselva
 • Jobbe for å åpne opp elve- og bekkeløp som i dag ligger skjult i rør
 • Prioritere kollektivtilbud, sykkel- og gangveier fremfor biltrafikk. Etablere flere kollektivruter i bydelen
 • Etablere gode parkeringsforhold for bildelingsordninger

Livskvalitet

"Sagene er en bydel med kontraster og et mangfoldig helsebehov. Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester uavhengig av sin personlige økonomi. Bydelen skal være tilgjengelig og inkluderende og ivareta beboerne gjennom hele livsløpet. Funksjonshemmede skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Bydelen skal tilrettelegge for rimelige fritidstilbud, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og tilby gode og næringsrike måltid på skole og sykehjem." skriver bydelsutvalget.

Når det kommer til livskvalitet, vil bydelsutvalget:

 • Styrke psykisk helsehjelp i bydelen med rask psykisk helsehjelp, bydelspsykolog og samarbeid med relevante aktører
 • Ha åpen skolehelsetjeneste hver dag på alle skoler
 • Lage en ny handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep for bydelen
 • Styrke lavterskeltilbudene på Frisklivssentralen
 • Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som jobber med helseforebyggende og helsefremmende tiltak på tvers av ulike alders- og befolkningsgrupper
 • Utrede muligheten for å tilby faste team for hver bruker for å øke tryggheten og kontinuitet i hjemmetjenesten
 • Tilby gratis skolemåltid til alle bydelens elever
 • Opprette flere arenaer for middagsservering og felles måltider for eldre
 • Redusere kjøttforbruket i bydelen i tråd med helse- og miljøfaglig råd ved å tilby tre fullverdige og velsmakende vegetariske alternativ i alle kantinene
 • Etablere et ungdomshus for eldre ungdom med de tilbudene de trenger og ønsker, i samarbeid med flere aktører
 • Jobbe for å ansette utekontakter
 • Jobbe for en videregående skole i bydel Sagene
 • Jobbe for å redusere leien i de kommunale boligene og for å avvikle ordningen med gjengs leie
 • Gjennomgå de sosiale virkemidlene slik at vi kan sikre at bomiljøet i de kommunale gårdene blir bedre og at vi sikrer god forvaltning av kommunens boliger
 • Jobbe for å etablere flere Omsorg+-boliger
 • Tilby brukere av personlig assistanse, også de med et mindre assistansebehov, de antall timer med personlig brukerstyrt assistent som de trenger
 • Lage en handlingsplan mot rasisme

Arbeidsliv og grønn verdiskaping

"Sagene skal være en bydel hvor alle innbyggerne har gode og mest mulig like muligheter til å leve et godt liv. Derfor må det være et mangfold av jobber som gjør at folk kan jobbe hele livet, også med skiftende interesser og behov. Sagene bydel skal ivareta beboerne og beboernes rettigheter i arbeidslivet, og må satse på å tilrettelegge for og styrke jobbmuligheter lokalt, særlig grønne arbeidsplasser. Bydelen trenger flere gode fellesløsninger som gjør det lett å ta valg som er bra for både lokalsamfunnet og miljøet."

Bydelsutvlaget vil:

 • Jobbe for hele og faste stillinger for de ansatte i bydelen
 • Etablere en egen kommunal vikarpool for barnehagene
 • Utrede muligheten for forsøk med 6-timersdag med full lønnskompensasjon på egnet arbeidsplass i bydelen
 • Videreutvikle tillitsmodellen innenfor bydelens tjenester
 • Videreutvikle jobbtilbud for ungdom, for eksempel “Grønn patrulje”, “Unge hjelper eldre”, og arbeid som vaktmesterassistent
 • Tilrettelegge for etablering av ungdomsbedrifter hvor ungdom er med på å bestemme
 • Øke antall lærlingeplasser i bydelen til minst 20
 • Styrke reparasjonstilbudet i bydelen ved å blant annet støtte den videre utviklingen av Deichman Torshov som et sted for økt reparasjon og deling, og utrede utvidet bruk av minigjenbruksstasjonene
 • Videreføre og øke den økonomiske støtten til grønne midler og frivillighetsmidler
 • Alltid vurdere om en tjeneste kan gjøres av bydelen selv fremfor ved kjøp av tjenester
 • Sagene bydel skal stille krav til kortreisthet, bærekraft, lærlinger og tariffavtale i alle innkjøp Der det er mulig skal bydelen benytte lokalt næringsliv

Kultur & nærmiljø

"Bydel Sagene er Kulturbydelen i Oslo og vi har gjennom mange år prioritert en satsning på kultur. Det skal vi selvsagt fortsette med. Vi vil sørge for at alle uansett bakgrunn og alder skal kunne få ta del i kulturopplevelser. Samtidig skal vi sørge for at vi har trygge og gode nærmiljøer. Vi vil lytte til hva folk har å si, så vi sammen kan skape enda bedre nærmiljøer."


Bydelsutvalget vil:

 • Jobbe for å etablere flere offentlige toaletter og drikkefontener
 • Etablere flere ikke-kommersielle møteplasser med flere benker og sittegrupper i byrommene
 • Flytte taxiholdeplassen på Sagene
 • Gjennomføre en mulighetsstudie for utviklingen av Vogts gate
 • Arbeide for badeplass på Myraløkka, og jobbe for et offentlig, innendørs svømmetilbud i bydelen, og at alle barn lærer å svømme
 • Legge til rette for uorganisert idrett
 • Opprette flere skiløyper i parkene og lage flere skøytebaner
 • Styrke ordninger for utlån av fritidsutstyr
 • Jobbe for gode gratis kulturtilbud for alle barn og unge
 • Utrede muligheten for etablering av aktivitetstransport for barn og unge
 • Legge til rette for mer dyrking på tak og ledig areal, samt etablere flere dyrkekasser
 • Jobbe for å etablere hjertesoner (bilfrie soner) rundt alle bydelens skoler og barnehager
 • Jobbe for bedre tilgang på rimeligere lokaler til atelier, øvingslokaler og verksteder, for eksempel i ledig, kommunal eiendomsmasse
 • Jobbe for egnede øvingslokaler til bydelens korps og musikkliv, blant annet sørge for kultursal i nye Voldsløkka skole
 • Legge til rette for kunst og graffiti på egnede steder i bydelen og la lokale kunstnere vise frem arbeidene sine offentlig
 • Støtte biblioteket som et aktivt kultursenter
 • Legge til rette for å etablere en årlig litteraturfestival sammen med andre aktører

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...