ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

1,7 millioner til drikkefontener, parkene og kulturliv

Erik Østlyngen (R), Hilde Herrebrøden (MDG), Sidsel Fjelltun (SV) og Maria Varteressian (Ap) er representanter i MKB-komitéen, som vil legge til 1,7 millioner kroner i bydelens budsjett. Foto: Privat

Lokalpolitikerne vil bruke 1,7 millioner kroner ekstra på miljø, kultur og byutvikling i bydel Sagene. Dette inkluderer blant annet drikkevannfontener, penger til kultur der folk bor og oppgradering av parkene våre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 09.12.2020 kl 19:42

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Samarbeidspartiene MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt har funnet mer penger til miljø-, kultur og byutvikling enn det bydelsdirektør Morten Sanden har gjort i sitt budsjettforsalg, som skal vedtas i bydelsutvalget (BU) 17. desember.

Totalt vil samarbeidspartiene legge på 1,7 millioner kroner til miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen (MKB) sine ansvarsområder:

De setter av 500.000 kroner til parkoppgradering og ber bydelsdirektøren om å engasjere ungdommer i dette arbeidet. Videre vil de sette av 250.000 kroner til en ombruksguide og oppfølging av klima- og miljøstrategien og 200.000 kroner til bydelens Grønne midler. De vil øke frivillighetsmidlene med 400.000 kroner, satse på kulturtilbud der folk bor med 250.000 kroner og utvider Sagenefest med 100.000 kroner.

Dette skal behandles i MKB i kveld, onsdag 9. desember. Høyre og Venstre har tidligere varslet at de ikke vil komme med forslag til alternativt budsjett før i neste uke.

ANNONSE

Bydelen må spare 50 millioner

Bydelsdirektør Morten Sanden la den første uka i desember frem sitt budsjettforslag for 2021, som skal endelig behandles i bydelsutvalget torsdag 17. desember.

Det er et forslag som viser behov for store omstillingstiltak. Totalt må det gjøres aktivitetsendringer som gir innsparinger på 50 millioner kroner.

Dette skyldes blant annet fortsatt høye kostnader til sosialhjelp, stor kostnadsvekst til kjøp av tilbud til flere grupper og bortfall av sentrale prosjektmidler, skriver bydelsdirektør Morten Sanden i budsjettforslaget.

Les mer om bydelsdirektørens budsjettforslag i denne saken:

ANNONSE

– Mest kultur og miljø for pengene i krisetid

Leder av MKB-komitéen, Maria Varteressian (Ap), sier det har vært noen vanskelige prioriteringer nå under pandemien. Men hun er stolt av samarbeidet mellom de rødgrønne partiene.

– Spesielt på grunn av ekstra kostnader påført av alle tiltakene. Det er viktig å prioritere å se flere behov samtidig, og tenke helhetlig. Det er viktig med mest mulig kultur og miljø for pengene nå i en krisetid.

Parkoppgraderingen har vært veldig viktig for komitéen nå, mener hun.

– I løpet av våren da folk hadde restriksjoner for å møtes, så vi at de søkte ut til de grønne lungene. Og det er behov for oppgradering av parkene våre, vi har satt av midler der vi mener det er størst behov. Vi har har selvsagt også videreført Grønne midler.

ANNONSE

Videre mener samarbeidspartiene det skal være kultur der folk bor. Bakgårdskonsertene var et fint initiativ, mener de, og det er viktig å finne nye måter å stimulere kulturnæringen på. Derfor setter de av 250.000 kroner til dette.

Ett av verbalforslagene fra MKB-komitéen er å be bydelsdirektøren foreslå aktuelle områder og sette av ressurser til å søke midler fra stiftelser om støtte til etablering av flere utendørs treningsapparater.

– Jeg bor ved en Tuftepark og har personlig sett hvor mange flere som bruker Tufteparkene nå. Noen har også prøvd å bygge egne apparater. I sammenheng med bedre folkehelse, vil vi gi flere slike apparater til bydelen.

Det har også vært viktig å tenke på en helhetlig plan for Akerselva, og få til et samarbeid mellom bydelene hvor elva renner gjennom og Bymiljøetaten.

– Dette vil være aktivitetsskapende.

ANNONSE

Samarbeidspartiene vil ikke gå ut med hvor de vil ta de ekstra midlene fra, dette kommer de tilbake med i neste uke.

Mandag kveld ble imidlertid byrådspartiene enige med Rødt om en budsjettavtale. Den innebærer at bydelenes økonomi styrkes med 100 millioner kroner, der 23 millioner kroner er øremerket tilbud til barn og unge. Hvor mye av dette som tilfaller Bydel Sagene er foreløpig ikke klart. Bystyret vedtar oslobudsjettet onsdag kveld.

Vann til folket

Sagene Avis møter bydelsutvalgets nestleder, Jørgen Foss (Ap), på Bjølsenbanen. Hvis samarbeidspartiene får det som de vil, vil det komme en drikkefontene hit og til Iladalen. De har satt av 500.000 kroner til parkoppgradering og vedlikehold, og 280.000 av disse vil gå til to drikkefontener. Foss er svært fornøyd med tiltaket.

– Jeg husker som barn, da kunne vi løpe bort i skolegården til drikkefontenen. Sånn var det mange steder i Oslo før, men nå er de nesten ikke å oppdrive lenger. Når jeg går rundt på Sagene og møter folk, er det flere som sier at vi må jo ha noen drikkefontener. Om det så er unger som spiller fotball eller voksne som vil fylle vannflaska, det er mange som etterlyser disse.

Foss mener dette er både et enkelt og billig tiltak.

– Vi er avhengige av vann, om det er solfylte dager eller om det er etter å ha spilt kamp her. Da skal man slippe å kjøpe dyre vannflasker på butikken.

Jørgen Foss (Ap) gleder seg til det kommer flere drikkefontener til bydelen. Foto: Janina Lauritsen

I dag finner du drikkevannfontene på Haarklous plass, les mer om dette her.

– Viktig med synlige kulturtiltak

For SV har kultur, ungdom og fortsatt grønn omstilling vært det viktigste nå, sier leder av Sagene SV og medlem av miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen, Sidsel Fjelltun, til Sagene Avis.

– Når vi har sett hvor stort behovet har vært for grønne lunger under pandemien, særlig for en bydel med få hager og andre grøntområder som Sagene, så føles det veldig godt å sette til side videre midler for parkene. Barn og unge har hatt det stritt med store restriksjoner, og derfor har vi prioritert dem høyt på mange poster i budsjettet. Og selvsagt - for kulturbydelen Sagene er det veldig viktig å støtte opp om kulturen!

Mange i kulturnæringen har vært helt ute av stand til å utøve yrket sitt i denne tiden, samtidig som de tiltakene vi har hatt, bakgårdskonserter, for eksempel, har gjort stemningen så mye bedre, påpeker hun.

– Vi syns det er viktig med synlige kulturtiltak for befolkningen samtidig som vi støtter en næring som sårt trenger det.

Drar frem Torshovtoppen og innbyggerinvolvering

Rødt har jobbet aktivt innenfor den rødgrønne flertallskoalisjonen for å påvirke budsjettresultatet til å utjevne sosiale forskjeller i bydelen, sier Erik Østlyngen.

– Innbyggerinvolvering er viktig for Rødt Sagene. Vi ser med glede at tiltak for barn og unge som Ung Media, frivillighet og et nytt innbyggersenter blir prioritert i budsjettet.

Den grønne profilen i budsjettet er også gledelig med bevilgninger til grønne midler og redusert ressursbruk gjennom oversikt over muligheter til reparasjon og gjenbruk, fortsetter han.

– Det er viktig for bydelen å gjøre parkene, Akerselva miljøpark og andre grønne områder til både attraktive fellesarenaer og steder for biologisk mangfold. Rødt Sagene vil også at bydelen skal ta en aktiv rolle i å utvikle Torshovtoppen til et grønt, historisk og identitetsbærende møtested slik det er beskrevet i et eget verbalforslag. Torshovtoppen bør bli stedet for Bydel Sagenes nye og foreløpig eneste videregående skole.

Du kan lese Sagene MDGs kommentarer til budsjettforslaget i et eget innlegg

Høyre og Venstre har tidligere fortalt lokalavisa at de vil avvente med å komme med sine alternative budsjettforslag, til nærmere bydelsutvalgsmøtet 17. desember.

Budsjett 2021: Samarbeidsforslag av MDG, AP, SV og R som legges frem i miljø-, kultur og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene 9. desember, og fremmes i BU-møtet 17. desember som endringer og tilleggsforslag til budsjettet.

Tallforslag fra Ap, SV, MDG og R

Parkoppgradering

Pandemien har tydelig vist behov for grøntområder i umiddelbar nærhet til der folk bor. I bydel Sagene er det fortsatt etterslep på vedlikeholdsarbeid av parker og grøntområder som bør gjennomføres i bydelen. Vi ber direktøren om det er mulig å engasjere bydelens ungdom. Med utgangspunkt i dette ønsker bydelsutvalget å fortsette oppgradering av våre parker og grøntområder. Her ligger 280.000 kr til drikkevannsfontene i Iladalen og Bjølsenbanen og 220.000 kr til vedlikehold og drift av bydelens parker og utetoaletter. Det settes av 500.000 kr til dette arbeidet.

Ombruksguide/oppfølging av miljøstrategien For å gjøre det enklest mulig for Sagenes innbyggere å ta miljøvennlige valg i hverdagen, ønsker Bydel Sagene å skaffe oversikt over alle steder som har tjenester innenfor ombruk/gjenbruk/reparasjon i Sagene bydel og tilgjengeliggjøre oversikten for bydelens befolkning. Dette kan for eksempel gjøres ved å lage en guide på bydelens hjemmeside, Oslo kommunes app eller utvikle en egen app med oversikt over bytteboder, virksomheter med miljøprofil, lokaler for reperasjon osv. Bydelsutvalget setter av 250.000 kr til utviklingen av en slik lokal tjeneste.

Grønne Midler

Støtteordningen Grønne Midler er en veletablert tilskuddsordning i bydelen og bidrar til en god miljørettet aktivitet til glede for mange av bydelens borgere, og det stimulerer til lokalt entreprenørskap. Bydelsutvalget ønsker å øke bevilgningen med 200.000 kr.

Kultur der folk er bor

Bydel Sagene er hele landets kulturbydel og mange som har kultur som sitt virke ble hardt rammet under pandemien. Bydelen gikk i samarbeid med bydelens borettslag om å etablere nabolagkonserter rundt om i bydelen. Dette er et godt eksempel på et tiltak som stimulerer kulturnæringen og skaper kultur mellom blokkene i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å stimulere det lokale kunst- og kulturlivet i dets ulike former. Vi vet at pandemien ikke er over, og vi ønsker å avsette stimuleringsmidler til kulturlivet. Bydelsutvalget bevilger 250.000 kr til dette arbeidet.

Utvidet Sagenefest

Pandemien har ført til at vi alle har måttet være mye inne, og mye av de årlige arrangementene i kulturbydelen Sagene har ikke vært mulig å gjennomføre. Bydelsutvalget bevilger 100.000 kr til en kombinasjon av folkekjøkken, litteraturfest og Sagenefest som kan gjennomføres i etterkant av pandemien. Med et grønt folkekjøkken kan man være med på å lage sunn og miljøvennlig mat i fellesskap med andre. Dette tiltaket er både grønt, sosialt og bekjemper to store samfunnsproblemer; matsvinn og ensomhet. Bydelsutvalget ønsker at beboere blir involvert i utformingen av slike aktiviteter.

Verbalvedtak

Utendørs treningsapparater (à la. Tuftepark) Tilgang til utendørs treningsapparater er et lavterskeltiltak for bedre folkehelse. Under korona-nedstengingen av byens treningssentre har bruken av utendørs treningsapparater økt betydelig. Det har synliggjort både interessen for og tilgjengeligheten av treningsapparater. Det ser ut til å være behov for treningsapparater flere steder i bydelen.

Bydelsutvalgets mener at bedre tilgjengelighet av utendørs treningsapparater i områder med høy tetthet av kommunale boliger vil senke terskelen for trening og fysisk fostring. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren foreslå aktuelle områder, samt sette av ressurser til å søke midler fra stiftelser som Sparebankstilftelsen eller andre for å få støtte til etablering av flere utendørs treningsapparater i bydelen.

Parkvedlikehold sommerjobb

Bydelens parker er hyppig brukt og har løpende behov for oppgradering. Pandemien har satt bydelens ressurser under press. Dette skaper behov for å se flere tiltak i sammenheng. Bydelsutvalget foreslår at enkelt parkvedlikehold i større grad inkluderes i aktivitetslisten for bydelens sommerjobber for ungdom.

Helhetlig plan for Akerselva

Akerselva strekker seg gjennom flere bydeler. Behovet for vedlikehold fordrer samarbeid på tvers av bydelene og bymiljøetaten, slik at det vil være mulig å ha en helhetlig tilnærming til en miljøvennlig forvaltning av byens historiebærende elv. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til samarbeid om en helhetlig plan for Akerselva med andre bydeler hvor elva renner igjennom og med bymiljøetaten.

Spill og aktivitet i bydelens parker

Bydelens parker er viktige møteplasser for alle, i alle aldre. Her skal man kunne sole seg om sommeren, oppleve konserter, treffe venner, eller bare gå en tur. I mange europeiske byer har kommunene satt ut spill (Som sjakk, boccia osv) og aktivitetsflater som gjør parkene enda mer attraktive. I bydel Sagene har vi noen slike områder. Bydelsutvalget ønsker seg flere slike sosiale møteplasser i våre parker. Bydelsutvalget ber direktøren vurdere hvilke områder og hvilke type spill/aktivitetsflater som kunne være aktuelle å etablere i vår bydel, og med tanke på en mulig finansiering av dette.

Styrking av Grønt vennepunkt

Bydelen driver flere aktiviteter med henblikk på å stimulere til urbant landbruk og redusert/bærekraftig forbruk. Et av disse tiltakene er møteserien «Grønt vennepunkt», som har til hensikt å opplyse og mobilisere lokalbefolkningen gjennom verksteder innenfor gjenbruk, sirkulærøkonomi, biologisk mangfold i borettslag etc. Bydelsutvalget ønsker at dette arbeidet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av ombruksguiden.

Arbeid med bilfritt Advokat Dehlis plass Bydel Sagene er tett befolket bydel og den bydelen med minst grøntarealer per person i byen. Grøntområdene trues stadig av utbyggere. Pandemien har vist oss behovet for parker og grøntarealer i nærområdet vårt. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren prioritere arbeidet med bilfritt Advokat Dehlis plass og søke om tilskudd fra torg og møteplasser til forprosjektet.

Bevar Torshovtoppen for fellesskapet.Bydelsutvalget har sammen med administrasjonen i lang tid fremmet behovet for at Torshovtoppen fortsetter med reguleringsformål offentlig bygning med tilhørende anlegg. Vi ønsker å sikre bevaring av verneverdige trær på området, gjenåpne grøntområdet for allmenn ferdsel, bevare historiske bygninger og en offentlig overtakelse, om nåværende eier ikke vil bruke tomten i tråd med reguleringsplanen.Vi ser at nåværende eier fortsetter sitt arbeid for boliger på tomta i strid med reguleringsformålet.

Bystyrebehandling av Torshovtoppen resulterte bl.a. i ønske om offentlig formål innført i revisjon av kommuneplanens arealdel, videregående skole vurdert i neste skolebehovsplan og gjenåpning av gangforbindelser. I den forbindelsen ønsker bydelsutvalget at direktøren bidrar i prosessen med lokale vurderinger. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren følge opp hvordan Torshovtoppen kan bli et tilgjengelig og identitetsbærende område for byen og bydelen, gjennom arbeid med kommuneplanens arealdel, myndigheter og grunneier.

Jobbe for å gjøre større deler av byrommet tilgjengelig

Flere områder på Sagene vil man kunne øke trivsel og sikkerhet med relativt enkle grep, spesielt gjelder dette i trange gater i boligstrøk hvor man kan redusere gjennomgangstrafikk evt innføre trafikkbegrensninger eller lage gatetun. Bydelsdirektøren bes gå i dialog med Bymiljøetaten for å utrede muligheten for å gjøre om områder på Sagene til enveiskjørt eller bilfritt.

Ombruksaktiviteter i Iladalen parkøkologisk senter

Oppfølging av miljøstrategien er av høy prioritet ved blant annet oppstart av ombruksaktivitet i lladalen parkøkologisk senter. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å prioritere arbeidet med oppgradering av parkhuset ved å søke om tilskudd fra for eksempel urbant landbruk.

Merknader til budsjettet

Bærekraftig omstilling

Å jobbe med bærekraftig omstilling krever mange ulike innfallsvinkler. SoCentral er i gang med å utvikle urbant grendehus i bydelen vår. Bydelsutvalget ønsker at bydelen samarbeider tett med arbeidet i Biermannsgården som har mål om å utvikle et urbant grendehus fylt av aktiviteter for barn og unge

Gange- og sykkelveisatsing

Pandemien gjør at færre kan reise med buss, trikk og bane. Da er det flere som har oppdaget sykkel som transportmiddel. Så langt i år har rekordmange valgt sykkelen i Oslo. Å gjøre det trygt og enkelt å velge sykkel som fremkomstmiddel er av høy politisk prioritet. Bydelsutvalget ønsker at bydel Sagene skal jobbe aktiv med å foreslå oppgraderinger av gange- og sykkelveier på områdene vi selv ikke forvalter.

Trygge skoleveier

Bydelsutvalget ønsker at bydel Sagene jobber aktivt med å forbedre fotgjengeroverganger og lyskryss for syklende og gående, med særlig fokus på lage trygge skoleveier.

Voldsløkka

Bydelsutvalget er kjent med planene for en ny ambulanse-landingsplass på på Voldskøkka. Voldsløkka er et viktig friområde i det som i budsjettet beskrives som et av nord-europas tetteste befolkede områder, og det er få større rekreasjonsområder som Voldsløkka i områdene rundt. Det er viktig at Voldsløkka bevares som grøntområde og at kommunen finner en annen egnet landingsplass for for helikopter.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE