ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

En av byens grønneste lunger åpnes opp for enda flere

Geitmyra skolehage styrkes som grønn læringsarena, dyrkings- og møteplass. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Alt det gode som var der forblir, men det blir bedre, sier Bymiljøetaten om Geitmyra skolehage, som nå skal bli tilgjengelig for flere.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 20.01.2020 kl 09:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Geitmyra skolehage styrkes som grønn læringsarena, dyrkings- og møteplass. Det skjer ved at Oslo kommune åpner området for flere, og inngår en femårig leie- og driftskontrakt med Geitmyra Matkultursenter på en del av området.

– Et lite frø er sådd, men vår ambisjon er at dette vokser seg stort og vakkert de neste fem årene. Gjennom å samarbeide med organisasjoner innen urbant landbruk, skal Geitmyra revitaliseres og videreutvikles som møteplass med inspirerende, grønne aktiviteter gjennom hele året, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, i en pressemelding.

Geitmyra skolehage er Norges største eksisterende skolehage og utgjør med sine 42 dekar en grønn oase midt mellom bydelene i Oslo - Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

– En skolehage for det 21. århundre

– Skolehagen skal være en inspirasjonsarena for både elever og Oslo-folk. Derfor er vi glade for drahjelp fra aktører som ønsker å være med på dette løftet. Her vil folk få impulser til å bli glad i naturen og få innsikt i økologiske sammenhenger.

Som en del av kontrakten planlegger Geitmyra Matkultursenter å bygge et drivhus med kjøkken på en liten del av parsellhagen ved inngangen i vestre hjørne av parken. Hver vil de ha arrangementer som fremmer nysgjerrigheten om mat og natur hos enda flere. Det vil lages «læringsrik suppe», turmat og folk vil få smake på maten som er dyrket i skolehagen.

ANNONSE

– Vi drømmer om å lage en skolehage for det 21. århundre, sier Renate Fuglseth, avdelingsleder ved Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo, i en pressemelding.

Hun peker på at få lærere i dag har tid, kompetanse eller ressurser til å drifte en tradisjonell skolehageparsell gjennom året. Spesielt kan dette være utfordrende å følge opp dyrkeprosjketer gjennom sommeren. Derfor skal matkultursenteret, som ellers holder til på andre siden av Kierschows gate, drive enda mer mat- og dyrkeaktiviteter for barn, skoleelever, familier og organisasjoner fra hele Oslo.

– Et lite frø er sådd, men vår ambisjon er at dette vokser seg stort og vakkert de neste fem årene, sier Bymiljøetaten. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Fjerner piggtrådene

Kommunen vil opprettholde arbeidet som Utdanningsetaten ved leder av skolehagene, Tore Faller, og parsellhagelaget gjør. Samtidig er det et tverretatlig mål å bringe inn energi i måten vi tenker på urbant landbruk, og satsingen «Spirende Oslo» ligger til grunn.

Bystyret har tildelt Utdanningsetaten 3,5 millioner kroner som skal gå til å styrke bruk av skolehager. Dette innebærer at det skal utvikles et pedagogisk opplegg i tråd med de nye læreplanene og gi skoler økte muligheter for å ta i bruk skolehagen.

ANNONSE

Bymiljøetaten vil dessuten ta bort piggtrådene på gjerdene rundt området, slik at et bredere publikum kan oppleve seg velkomne i byens største skolehageområde.

– Alt det gode som var der forblir, men det blir bedre. Vi ser frem til å følge med på den videre bruken av området, som gjør at enda flere vil kunne teste, erfare og la seg inspirere av urbant landbruk, avslutter etatsdirektør Kjørven.

Med sine 42 dekar er Geitmyra en grønn oase midt mellom bydelene Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE