ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– En svært dårlig idé, mener Høyre om BUs ja til 6-timersdag

Sagene bydelsutvalg ber om et pilotprosjekt for sekstimersdag med full lønnskompensasjon i bydelen. Det syns Høyre er en dårlig idé (bildene er fra et bydelsutvalgsmøte i 2019). Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

– Å betale folk det samme for at de skal jobbe mindre, er dårlig ressursbruk av knappe midler, mener Sagene Høyre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 29.06.2021 kl 18:11

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Som Sagene Avis tidligere har skrevet om, ønsker Sagene bydelsutvalg at bydelen iverksetter et pilotprosjekt med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten.

Det mener de vil gi mulighet til å prøve ut nye modeller som kan gi bedre tjenester og bedre arbeidsvilkår gjennom økt bemanning. De har bedt om en sak om et pilotprosjekt med 6-timersdag med full lønnskompensasjon i en av bydelens tjenester/virksomheter.

– Dette er noe vi trenger mer kunnskap om. Jeg tror det at vi må gå ned i arbeidstid er noe som kommer til å komme uansett. Akkurat nå er det økonomisk krise og mange er arbeidsledige, det er veldig riktig at vi deler på jobbene. Det er mer økonomisk lurt enn at folk går rundt arbeidsledige, sa gruppeleder for Sagene Rødt, Ingrid Kvamme Fredriksen, til Sagene Avis i desember i fjor, sammen med representanter fra SV og Arbeiderpartiet.

På dette tidspunktet kunne ikke lokalpolitikerne svare på hva en eventuell sekstimersdag vil koste bydelen.

– Vi vet ikke hva det vil koste nå, men vi har lagt inn i forslaget vårt at vi ber bydelsdirektøren om å søke midler fra byrådet. Jeg tror også de er interesserte i å se effekten av dette, sa Gry B. Larsen (SV) til avisa i desember.

ANNONSE

– Bydelen har svært anstrengt økonomi

Bydelsutvalget har bedt bydelsdirektør Morten Sanden undersøke mulighetene for å søke byrådet om prosjektmidler til et nytt forsøk med sekstimersdag, denne gangen i Bydel Sagene.

Saken ble behandlet i Sagene bydelsutvalg nå i juni, og Ingrid Kvamme Fredriksen (R), fremmet på vegne av R, MDG, A og SV et alternativt forslag til vedtak. De ønsker å ta bydelsadministrasjonens notat om sekstimersdagen til etterretning som en statusrapport, og ber administrasjonen komme tilbake til høsten med en konkretisering av hvordan et pilotprosjekt med sekstimersdag med full lønnskompensasjon kan gjennomføres i bydelen.

– Vi ber videre om at administrasjonen kontakter byrådsavdelingen og argumenterer for at Sagene er en god kandidat for forsøk med sekstimersdag i byrådets regi, står det i forslaget.

Sagene Høyre støtter ikke forslaget om en pilot med sekstimersdag i Bydel Sagene. Torbjørn Furulund la på vegne av partiet frem et alternativt forslag.

ANNONSE

«Det vises til byrådets eget svar til administrasjonen om at lønns- og personalkostnader vil øke med 20 prosent. Bydel Sagene har en svært anstrengt økonomi, og ligger estimert til å gå med et underskudd på 33 millioner innen utgangen av året», står det blant annet i forslaget.

Ikke imot alternative turnuser

Sagene Høyre kan heller ikke se at prosjektet skal tilføye stor verdi for bydelen. Å betale folk det samme for at de skal jobbe mindre, er dårlig ressursbruk av knappe midler, mener de.

Innen helse- og velferdssektoren er det bred politisk enighet om å satse på hele og faste stillinger som hovedregel, påpeker Høyre. Dette målet kolliderer med ønsket om at folk skal jobbe mindre. Skal flere få hele stillinger kan ikke løsningen være å fylle på med deltidsstillinger for at folk som nå jobber 8 timer, skal få jobbe 6 timer, skriver Høyre videre.

«Sagene Høyre er ikke imot at arbeidsgivere kan prøve ut alternative turnuser, eller 6- timersdag, innenfor det lovverket gir anledning til, dersom den enkelte arbeidsgiver sammen med sine ansatte blir enige om det. Bydel Sagene er imidlertid en stor arbeidsgiver finansiert av skattebetalerne, med store forpliktelser knyttet til lovpålagte oppgaver. I den konteksten er forslaget om en pilot på 6-timersdag en svært dårlig ide.»

Ber om konkret tiltak

Høyres forslag falt med 12 av 15 stemmer i bydelsutvalget. Forslaget fra Rødt, MDG, Ap og SV ble vedtatt med 11 stemmer mot 4 stemmer (V og H).

ANNONSE

Dette er altså vedtaket:

«Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens notat om VA1 til etterretning som en statusrapport, og ber administrasjonen komme tilbake til høsten med en konkretisering av hvordan et pilotprosjekt med 6-timersdag med full lønnskompensasjon kan gjennomføres i Sagene bydel. Vi ber videre om at administrasjonen kontakter Byrådsavdelingen og argumenterer for at Sagene er en god kandidat for forsøk med sekstimersdag i byrådets regi.»

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE