ANNONSE

Flere eldremillioner til Sagene

Tone Tellevik Dahl (Ap) har tidligere vært bydelspolitikerne i Bydel Sagene. Her åpnet hun flerbrukshuset i Kyrre Grepps gate som byråd. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen får 15 friske millioner til å styrke sitt dagaktivitetstilbud for personer med demens og til rehabilitering i hjemmet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 01.10.2018 kl 09:30

ANNONSE

SAGENE: - Byrådet er opptatt av å styrke eldreomsorgen i alle ledd. Målet er at de eldre mer skal få være sjef i eget liv, samtidig som de opplever trygghet, mestring og mening. Derfor har vi sagt at vi skal øke antall ansatte i hjemmetjenesten med 500 årsverk i valgperioden, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid, i en pressemelding.

125 av disse årsverkene skal komme innen demenstiltak, rehabilitering av hjemmeboende og såkalt aktivitetstid.

82 millioner totalt

De fire bydelene har sikret seg 3,7 millioner kroner ut 2018 og så 11,4 millioner i 2019.

- Med disse friske midlene kan bydelene ha et utvidet dagaktivitetstilbud for personer med demens og styrke sine hjemmetjenester, sier byråden.

- Totalt er de 15 bydelene tildelt 82 millioner kroner innenfor ordningen, legger hun til.

Pengene er tildelt etter søknad og innebærer at de fire bydelene får 13 flere årsverk. Årsverkene kommer i hjemmetjenesten og arbeidet her med rehabilitering av hjemmeboende. Konkret dreier det seg om sykepleier-, ergoterapeut- og fysioterapeutstillinger. Noen av stillingene skal også gå til spesialiserte stillinger som for eksempel ernæringsfysiolog, sosionom eller logoped, og til koordinering av tjenestene mellom bydelene og helsehus. I kriteriene er det vektlagt at stillingene skal være faste og i størst mulig grad hele.

Økt grad av samarbeid

Rehabilitering av hjemmeboenede skjer både på Aker helsearena, i helsehusene og i eget hjem.

- Men det er behov for å satse mer på rehabilitering og å få hele tiltakskjeden til å fungere enda mer samordnet, sier byråden.

- Dette dreier seg om økt kontinuitet og koordinering av tjenestene. Dernest for å skape forutsigbarhet for innbyggerne og bedre og mer effektive tjenester.

De nye stillingene skal bidra til ytterligere samarbeid og kontakt på tvers av ulike bydeler og distrikter. Samarbeidet involverer også helsehus for at man skal kunne starte rehabiliteringsprosessen tidlig og for å kunne forberede hjemreise etter endt opphold på helsehus.