ANNONSE

Føler seg diskriminert av bydelsadministrasjonen

ÅPEN HALVTIME: SKAS møtte opp i bydelsutvalsmøtet for å fortelle at de føler seg diskriminert. Foto: Janina Lauritsen

– Vi kan ikke tvinge etnisk norske til å komme til oss, det er et samfunnsproblem, sier Sagene kultur- og aktivitetssenter.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE

SAGENE: Mange fra Sagene kultur- og aktivitetssenter (SKAS) møtte opp i bydelsutvalgsmøtet torsdag 27. september, for å forsvare senteret sitt.

– Vi føler oss diskriminert av enkelte i bydelsadministrasjonen. De ønsker ikke oss som en del av samfunnet, sa daglig leder i SKAS, Abdifatah Hashi Hussein, i møtet.

Han fortalte videre at SKAS har blitt kalt «lille Somalia» og at bønnerommet måtte stenges.

– At vi nekter andre nasjonaliteter til SAIFFs lokaler er feil. Og det er viktig å påpeke at et bønnerom ikke er en moske.

Oppsagt

Nå får de heller ikke være i SAIFFs lokaler lenger.

– SAIFF har sagt oss opp fordi de føler seg presset av bydelsadministrasjonen.

Mange flere fra SKAS snakket til politikerne. Og alle påpekte at SKAS er et sted for alle, uansett etnisitet.

– Selv om majoriteten av brukerne er somaliere, får alle bruke tilbudet. Vi føler oss utskjemt av anklagene fra enkelte i bydelen. Anklagene gjør at vi føler oss marginalisert. Vi bor her lovlig, vi har stemmerett, men noen baksnakker oss og sier at vi bruker lokalet til noe annet enn vi gjør. Alle får lov til å komme inn, også kvinner.

Politiet ble varslet

– Det er mye løgn. Alle er velkomne, det er ikke riktig at etnisk norske ikke er det, sa en annen fra SKAS.

En fortalte også at det oppleves sårende når man snakker om en liten gruppe og bruker sterke ord. Han forsto heller ikke hvorfor SKAS ble møtt av politibiler på vei inn til bydelsutvalgsmøtet i Sagene samfunnshus.

– Noen har varslet politiet om at det skal være en demonstrasjon her. Det er feil. Den som gjør dette må ta det på alvor. Vi kan ikke tvinge etnisk norske til å komme til oss, det er et samfunnsproblem.

Flott at folk bruker åpen halvtime

– Først og fremst er det flott at folk engasjerer seg og bruker åpen halvtime etter intensjonen. At administrasjonen beskyldes for å ha opptrådt diskriminerende er noe vi tar alvorlig og som vi selvfølgelig vil følge opp internt, sier bydelsdirektør Morten Sanden til Sagene Avis.

Han forteller at på generelt grunnlag har administrasjonen, i sin oppfølging av bydelsutvalgets vedtak, et ansvar for det rent praktiske i utbetaling av støtte til frivillige lag og organisasjoner.

Videre skal administrasjonen påse at midler benyttes slik forutsatt og i tråd med vedtekter og lovverk. Det er derved også administrasjonens rolle å adressere overfor tillitsvalgte i lag og organisasjoner, driftsmessige og formelle bekymringer eller mangler.

– Konkret for denne saken så opplever administrasjonen i den senere tid å ha hatt god dialog med SAIFF sine tillitsvalgte, senest i et møte avholdt 13. september 2018.  

– Ikke riktig

Bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap) syns også det er flott at folk som føler seg urettferdig behandlet kommer til bydelsutvalget og legger frem saken sin.

– Det kom frem mange ting og for meg ser det nå ut til å være en stor konflikt mellom et miljø rundt SAIFF og bydelens administrasjon. Jeg har vært i dialog med bydelens adminstrasjon og de sier at de ikke kjenner seg igjen i mange av beskyldningene vi fikk høre i går. Det er ikke riktig at Bydel Sagene har ment at bønnerommet må stenge, men de har bedt om at SAIFF vurderer bruken av dette rommet. Bydelen, SAIFF og brukerne har hatt møter for å diskutere saken, sier Stoltenberg.

Bakgrunnen for konflikten ligger i et enstemmig vedtak i bydelsutvalget:

«SAIFF bør legge frem en rapport om i hvilken grad har alle medlemsorganisasjoner i SAIFF like muligheter til bruk av kontorlokalene og møterommet før overføring av midler bevilget av bydelsutvalget for 2018. I rapporten bør det komme frem kriterier og og eventuelle tildelingsnøkler for bruk/ utlån av kontorlokaler til alle medlemsorganisasjoner i SAIFF. I rapporten bør det også synliggjøres hvordan og hvilken grad blir tilrettelagt for jente- og kvinnegrupper og andre livssynsgrupper for mer bruk av forskjellige aktiviteter i SAIFF.»

– Dette vedtaket ble gjort fordi bydelsutvalget må være sikre på at kommunale midler brukes i henhold til de kriteriene som finnes. Det er altså slik at hele bydelsutvalget har stilt seg bak dette vedtaket og ikke bare forslagsstiller.

Stoltenberg sier SAIFF og medlemsorganisasjonen gjør et svært godt arbeid. Et et arbeid som er svært verdifullt for Bydel Sagene og for mange av innbyggerne.

– Vårt felles mål må være at alle i vår bydel skal føle seg velkomne og at de føler at de hører til. Jeg synes det er trist at det har blitt en konflikt. Jeg vil gjerne møte både SAIFF, medlemsorganisasjonene og brukerne for å bedre forstå deres opplevelse, og jeg vil ha samtaler med bydelens administrasjon. Min målsetning er at tilbudene ved SAIFF skal bestå og utvikles enda mer til glede for enda flere.

Sagene Avis har så langt ikke lykkes i å få en kommentar av SAIFF.

Faktaboks

Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF)

  • SAIFF er et partnerskap mellom et tjuetalls frivillighetsbaserte medlemsorganisasjoner og –grupper. Det betyr et bredt spekter av kulturer og målgrupper.
  • SAIFFs lokaler (257 kvm) i Drøbakgata 1 har nesten alltid en åpen dør. Der er det kontorer, et stort møte- og aktivitetsrom, bordtennisbord, fussball, sofaseksjoner, TV, bøker, infostander og kjøkken – alt til fritt bruk.
  • SAIFF er en møteplass for brukere hvor dialoger og diskusjoner ofte oppstår mellom ungdom og voksne med ulike etniske og kulturelle bakgrunner.
  • SAIFF er opptatt av at barn og ungdom i nærmiljøet skal ha et sted å være. 
Gjennomsnittlig 80 personer bruker SAIFF per dag. Rundt 45-50 av disse er barn og unge.
  • SAIFF tilbyr blant annet parsellprosjekt, leksehjelp, miniklubben (tidligere Tirsdagsklubben), som er et tilbud for barn på 1.-4. trinn som ellers ikke har andre aktiviteter etter skoletid, helgeaktiviteter og ungdomsklubb.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!