ANNONSE

Foreslår å slette veinavnet

Nycoveien er foreslått slettet. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIV

Det kan bli dyrt for de som har adresse i veien. I tillegg foreslår plan- og bygningsetaten å gi deler av Sandakerveien nytt navn.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 18.12.2017 kl 22:06

ANNONSE

SAGENE: Nycoveien er en vei ved Storo, i Bydel Sagene. Den går fra Sandakerveien til Vitaminveien. Det er to bygninger som har adresse Nycoveien.

Veien fikk ifølge wikipedia.no navn i 1953 etter Nyco fabrikker, som lå i nummer 2, og som var opprinnelig Sandakerveien 102.

Stenges for gjennomkjøring

Administrasjonen i Bydel Sagene mottok i høst veisak fra plan- og bygningsetaten, men videre bydelsbehandling av saken er utsatt til nyåret.
 
– I forbindelse med utbygging av prosjektet Lillo gård, skal det opparbeides gatetun i Sandakerveien ved dagens kryss Sandakerveien og Nycoveien. Sandakerveien deles dermed i to, ettersom gatetunet skal være bilfritt med unntak av varelevering, forteller Martin Svingen Refseth, bydelsplanlegger ved Enhet for kultur og nærmiljø, i Bydel Sagene.

HER KAN DU LESE MER OM LILLO GÅRD

Fra brevet fra plan- og bygningsetaten, står det blant annet at siden Sandakerveien blir stengt for gjennomkjøring ved Lillo Gård, er det mest hensiktsmessig at Nycoveien utgår som veinavn. Og at Sandakerveien blir forlenget til rundkjøringen ved Vitaminveien. Det vises også til at Nycoveien kun er 120 meter lang, og at det er bare to bygninger som har adresse i veien.

Hans Amundsens vei

Videre anbefaler plan- og bygningsetaten:

Refseth i Bydel Sagene forteller videre at plan- og bygningsetaten mener at oppdelingen av Sandakerveien fordrer at den delen som blir fraskilt fra hoveddelen av veistrekningen, bør bli tildelt et nytt navn.

– Dette for å etablere adresseparseller for tildeling av adresser, og dermed oppdatere adressesystemet i området i takt med at gatebildet endrer seg. Den delen av Sandakerveien som plan- og bygningsetaten peker på med eventuelt nytt navn, strekker seg fra det kommende gatetunet, fra rundt der dagens kryss Sandakerveien og Hans Amundsens vei ligger, og opp til Rolf Wickstrøms vei, Ring 3, forklarer Refseth videre.

Hvilke gatenummer det vil være snakk om, kan du se her i plan- og bygningsetatens planinnsyn.

Bydelsutvalg

 
Det er bydelsutvalgene - de lokalpolitiske utvalgene - som fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser med videre i den enkelte bydel.

– Det er mulig for den som ønsker å foreslå nye navn på gater, veier og plasser. Som det fremkommer av prosedyren og instruksen reguleres slike navn av et omfattende lov- og regelverk. Den eller de som fremmer et navneforslag må begrunne forslaget og underbygge sin begrunnelse med historiske data. Som det også framkommer av prosedyren vil en eventuell navneendringssak innebære en høringsrunde som åpner for innspill til forslaget, forklarer Refseth videre om prosessen.
 
Han forteller videre at da GE Healthcare, som er de som har adresse i Nycoveien, skulle flytte virksomheten fra Nycoveien 1 til Nycoveien 2, foreslo selskapet at en liten, ikke navn-gitt vei ved deres nye lokaler skulle gis navnet Nycoveien. For å omgå adresseendring. Mens Nycoveien skulle få nytt navn: Kontrastveien. Men selskapet fikk ikke gehør i Bydel Sagene.

HER KAN DU LESE MER OM GE HEALTHCARE: SKAPER ARBEIDSPLASSER OG INNOVASJON PÅ STORO

GE Healthcare lite fornøyd med forslaget

Og hovedpersonen selv i Nycoveien, GE Healthcare, er ikke spesielt fornøyd med forslaget om å slette veien. GE Healthcare AS på Storo het tidligere Nycomed og har holdt til i nabolaget i over 60 år. I dag jobber det flere enn 450 personer i fabrikken og kontorene på Storo.

– Adresseforandringer er vanligvis en smal sak for de fleste bedrifter, i legemiddelindustrien er det annerledes. Vi produserer kontrastmidler og radiofarmasøytika for hele verden i fabrikken i Nycoveien 1. Adressen er oppført hos myndigheter i 126 land, og en søknad om regulatorisk godkjenning for ny adresse er en kostbar og langvarig prosess for bedriften og for myndighetene i hvert land, sier Bjørn Fuglaas, administrerende direktør i GE Healthcare AS.

Han forteller videre at etter at selskapet flyttet ut av det ene lokalet på Storo i fjor, ble de nødt til å endre adressen.

– Selv om vi var i dialog med bydelsutvalget rundt problemstillinger knyttet til dette. Vi er i full gang med denne endringen. For oss medfører dette en utgift på to - tre millioner kroner. Adresseendring på Storo påfører også helsemyndigheter i 126 land ekstra kostnader og unødvendig byråkratisering. Det vil være ekstremt uheldig om vi må gjøre dette for andre gang på to år, og vi vil sterkt anmode bydelsutvalget om å avvise forslaget, avslutter Fuglaas.

LES OGSÅ: