ANNONSE

Oslobudsjettet 2019:

Foreslår penger til badeplass ved Myraløkka

MYRALØKKA: Byrådets budsjett for 2019 foreslår et forprosjekt for ny badeplass ved Myraløkka. Foto: Wikimedia Commons/Helge Høifødt

I Byrådets forslag til budsjett foreslås det blant annet å styrke helsesøsterbemanningen, eldreomsorgen og AKS-tilbudet. Den etterlengtede badeplassen i Akerselva står også på lista.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE

OSLO/BYDEL SAGENE: Onsdag 26. september legger byrådet frem sitt siste budsjett for Oslo i denne bystyreperioden. Budsjettforslaget for 2019 er på totalt 73 milliarder kroner, en økning på to milliarder fra budsjetter for 2018.

59 milliarder går til drift, mens 14 milliarder skal brukes på investeringer.

– Med dette budsjettet fortsetter vi å holde orden i økonomien. Vi har innført en moderat eiendomsskatt, som gir oss økonomisk handlingsrom til å gi våre innbyggere et helt nødvendig velferdsløft. De siste årene har vi hatt handlingsrom til å prioritere ekstra nedbetalinger av lån, noe som har gjort oss i stand til å senke gjeldsgraden to år på rad. Nå gjør vi også et ekstra løft for å ta bedre vare på våre felles bygninger, og setter av 500 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden til rehabilitering, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding.

Sagene Avis, Nordre Aker Budstikke og Akersposten møter også finansbyråden i Oslo rådhus.

– Kikker vi i bakspeilet, var det særlig fem hovedløfter byrådspartiene hadde i valgkampen 2015. Disse kommer vi i mål med i dette budsjettet, sier Steen.

– Gledelig lesning for Bydel Sagene

– Forslaget til budsjett som byrådet har lagt fram i dag er gledelig lesning for Bydel Sagene. Det kommer mange nye og spennende satsninger og tidligere satsninger fortsetter og styrkes, sier bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg til Sagene Avis.

I Bydel Sagene foreslår byrådet blant annet å rehabilitere turveier, skifte ut benker, rekkverk og gjerder, og plante trær langs Akerselva. Det foreslås også et forprosjekt for ny badeplass i Akerselva ved Myraløkka.

– Dette er ting vi har jobbet for i mange år og endelig ser vi resultater. Det kommer til å bli helt supert med en badeplass på Myraløkka. Jeg skal være en av de første til å bruke den badeplassen.

Gratis AKS utvides

Finansbyråden påpeker i møtet med lokalavisa at de har innført gratis aktivitetsskole (AKS) i de bydelene de sa de skulle. I Bydel Sagene kom tilbudet om gratis AKS for 1. trinn i 2017 og for 2. trinn nå i 2018. I 2019 vil byrådet utvide gratis deltidsplass på AKS til 3. trinn på alle bydelens barneskoler.

– Det er gode nyheter for mange barnefamilier og vil bety mye for lommeboka til disse familiene. Jeg håper at dette også vil øke deltagelsen på AKS enda mer, sier Stoltenberg.

Byrådet vil også gjeninnføre gratis frukt og grønt på ungdomsskolene i Oslo.

– Dette er et godt prosjekt og en god oppfølging av vårt prosjekt med gratis skolefrokost.

Styrking av helse

Styrkingen av svangerskaps- og barselomsorgen på helsestasjonen med ett årsverk i 2018 videreføres, og trappes opp med ytterligere ett årsverk i 2019. Styrkingen av helsesøsterbemanningen på barneskolene med 0,3 millioner i 2018 videreføres i 2019.

Bydel Sagene er i budsjettforslaget fra høsten 2018 med i programmet Nye familier, hvor alle førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk fra helsesøster fra svangerskapet og frem til barnet er to år.

Det settes også av 500.000 til en ruskonsulent for unge i bydelen.

– Det er jeg glad for fordi vi har vært litt bekymret for utviklingen i noen ungdomsmiljøer i bydelen.

Stoltenberg er også fornøyd med at det settes av 940.000 kroner til oppfølging av russtrategien.

– Det er bra det kommer mer penger til dette viktige feltet, vi er en bydel hvor mange sliter med rus. Jeg håper at dette vil kunne bidra til et bedre liv for disse.

Samtidig fortsetter byrådet satsningen på sommerjobb for unge som var en stor suksess i sommer. Sommeren 2018 ble den roligste på mange år etter at byrådet, bydelene, lokalt næringsliv og politiet satt inn ekstra innsats, blant annet for å aktivisere unge med jobb- og fritidsaktiviteter. Byrådet vil fortsette samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og styrker tilskuddene til disse.

Les mer om sommerjobb for unge:

Flere byggeprosjekter

Byrådet foreslår også flere store byggeprosjekter i bydelen:

  • Ny skole på Voldsløkka med kultursal planlegges fra 2022
  • Lilleborg skole skal rehabiliteres, planlagt ferdig 2024
  • Ny ungdomsskole, planlagt etablert fra 2022
  • Ny barnehage i Vitaminveien, planlagt ferdig 2019
  • Flerbrukshall på Voldsløkka
  • Rehabilitere kunstgressbanen på Voldsløkka
  • Rehabilitere tennisbanene på Voldsløkka og Fagerheim

– Dette er utbygginger vi har ventet på i mange år og det er gledelig at disse nå er lagt inn i budsjettet. Spesielt har det for Bydel Sagene å få på plass en kultursal i den nye skolen som kommer ved Voldsløkka. Dette vil være med på å styrke vårt kulturliv. Det at det også kommer flere idrettsanlegg er viktig i en bydel hvor dekningen av idrettsanlegg gjennom mange år har vært veldig lav.

– Eldre får mye å glede seg over

Byrådet vil sette inn 3,8 nye årsverk i hjemmetjenesten i Bydel Sagene, 56 omsorg+-boliger i Mor Go’hjertas vei, 800.000 kroner ekstra til bedre kvalitet på sykehjemsmaten og den aldersvennlige transporten rosa busser kommer til Bydel Sagene allerede 1. november.

– Til sammen vil dette gi eldre i vår bydel et bedre liv, et liv der de i større grad kan bestemme selv og det vil gi eldre større frihet.

– Oppsummert er dette et godt budsjett for Bydel Sagene, som vil gi innbyggerne flere og bedre tjenester. Jeg er glad for at vi har et rødgrønt byråd som ser det som viktig å utvikle og bygge opp Oslo og Bydel Sagene, sier Stoltenberg til Sagene Avis.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!