ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Fortsatt i forhandlinger om Lilleborg-tomta

LILLEBORG: Skisse som ligger i sakspapirene, på hvordan et skolebygg er tenkt på tomten i Treschows gate 16, fra øst. Foto: Plan- og bygningsetaten

Det ble i februar 2018 vedtatt å bygge skole på Lilleborg-tomta, men prosjektet lar vente på seg.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 26.02.2019 kl 16:02

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

LILLEBORG: Som Sagene Avis tidligere har omtalt, sluttet byrådet seg i januar 2018 til Plan- og nygningsetatens vurdering og konklusjon, ved å anbefale skole og friområde i Treschows gate 16.

«Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Treschows gate 16, Bentsebrugata l7C, som omreguleres fra bebyggelse og anlegg, felles avkjørsel, gang- /sykkelvei og friområde til: Bebyggelse og anlegg - undervisning/idrettsstadion (flerbrukshall) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - fortau Grønnstruktur - turvei, friområde,» står det i vedtaket.

28. februar 2018 vedtok også bystyret byrådsforslaget, med flertall fra Ap, SV, MDG og Rødt, men med endringsforslag fra Rødt:

– Rødt fremmet et endringsforslag som gir lavere utnyttelse av tomten. Det betyr bare at det blir en litt mindre skole - altså størrelsen på bygget. Og litt lavere høyder mot Akerselva. Ap, MDG og SV stemte subsidiært for denne endringen. Med det fikk det øvrige i byrådets innstilling flertall. De borgerlige stemte for tilbakesendelse til byrådet, fortalte Victoria Marie Evensen (Ap), leder av bystyrets byutviklingskomite, fra bystyrebehandlingen.

Vil ha et midlertidig grøntareale

I tillegg har bystyret bedt byrådet om å se på muligheten for å åpne opp området, i påvente av at man får bygget skolen. I oppfølging av bystyrevedtaket står det blant annet følgende:

ANNONSE

«Bystyret ber byrådet forhandle med eier om en minnelig avtale om kjøp av eiendommen så snart som mulig, for å opparbeide et midlertidig grøntareale frem til byggestart for skolen.»

– Det vil ta noe tid før det kommer en skole her, bystyreflertallet ønsket derfor at byrådet ser på om det er mulig å få til noe midlertidig bruk som åpner opp området og gjør det tilgjengelig, i motsetning til å la det stå som nå frem til skolen bygges, sa Evensen tidligere til lokalavisa.

Fortsatt i forhandling

8. januar bekrefter Eiendoms – og byfornyelsesetaten at Oslo kommune fortsatt er i forhandlinger med tomteeier Scandinavian Development. De forteller også at det er vanskelig å si hvor lang tid forhandlingene vil ta.

Scandinavian Development ønsket å bygge opp mot 260 leiligheter på tomta, les mer om det her

Undervisningsbygg Oslo KF planlegger utlysning av arkitektkonkurranse for den nye skolen i Treschows gate 16.

ANNONSE

Sagene Avis oppdaterer saken.

LILLEBORG-TOMTA: Her vil det komme skole, men det ønskes et grøntområde før den tid. Foto: Kristin Tufte Haga (arkivfoto)

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE