ANNONSE

Fra industri til mange nye leiligheter

HENT Eiendom og Neptune Properties selger leilighetene for Torshov Torg AS i Sandakerveien 16, og forteller til lokalavisa at dette er oppdaterte illustrasjoner i henhold til alternativ 2 i forslagene, som også er vedtatt av Oslo Bystyre. Sandakerveien går på baksiden av øverste/bakerste nye bygg, med 20 leiligheter. Byggene blir liggende mellom Sandakerveien og Akerselva. Her sett fra Akerselvasiden Foto: TORSHOV TORG AS

Tomta er nå omregulert og planen vedtatt i Oslo bystyre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 14.08.2017 kl 12:54

ANNONSE

TORSHOV: – Bystyret vedtok 21. juni 2017 å omregulere Sandakerveien 16 fra byggeområde for industri til bolig og barnehage. Planen åpner for etablering av rundt 80 nye boliger, en fire avdelings barnehage og mulighet til offentlig eller privat tjenesteyting i første etasje mot Sandakerveien, fra Plan- og bygningsetaten.

Frist 28. august

Som har lagt saken ut på høring på egne nettsider, og hvor du eventuelt kan klage på planene til 28. august.

Både byrådet og bystyret gikk for forslaget til Plan- og bygningsetaten, alternativ 2. Utbyggers eget forslag er omtalt som alternativ 1, og var med en utnyttelse på flere leiligheter, rundt 90.

Forslagsstiller er Torshov Torg AS, og som ønsket høyder på seks etasjer mot Sandakerveien, syv etasjer mot gårdsrom og åtte mot felles avkjørsel i vest.

Lavere høyder

– Bebyggelsens høyder reduseres med en etasje mot sør og vest og øverste etasje trekkes inn fra fasaden. Antall boenheter reduseres til rundt 80, og sikrer anbefalte arealstørrelser på uteareal for beboere og bidrar til akseptabel bokvalitet, fra Plan- og bygningsetatens forslag, og som nevnt ble det som ble vedtatt av bystyret i
sommer.

Større takterrasser

Videre fra Plan- og bygningsetatens forslag:

– Det etableres større takterrasser for å sikre beboerne tilstrekkelig md solfylte uteoppholdsarealer. Det reguleres en gangforbindelse sør i planomårdet som sikrer myke trafikanter en sikker og anvendelig snarvei mellom Oscar Braatens gate og Akerselva.

Bydel Sagene og omliggende boligsameier ønsket også lavere høyder på de nye byggene, førstnevnte ønsket at høydene ble redusert ned til fire etasjer og en inntrukket etasje mot Sandakerveien, og ellers ned til fem etasjer med inntrukket etasje.

Parkering er planlagt under bakken.

Kan bli flere enn 80

Daglig leder i Hent Eiendom AS, Pål Morten Oxaal, forteller til lokalavisa at det kan bli flere enn 80 leiligheter i det nye prosjektet.

– Tillatt bruksareal over terreng ble vedtatt til å ikke overstige et BRA på
over 8700 m². Utbyggers forslag var med et bruksareal over terreng på 9900 kvadratmeter. Det er antall kvadratmeter som er vedtatt i planen og antall boenheter styres av leilighetsfordelingsnormen som gjelder for indre Oslo.

– Det vil bli et bredt spekter av leiligheter i ulike størrelser, fra to- til fireroms.
Barnehagen vil selvsagt også ha et utendørs lekeareale i tilknytning til bakgården, forteller Oxaal.

LES OGSÅ:

Nøkkelord