ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Her er grunnen til at det fortsatt jobbes i gata

Fortsatt er det redusert fremkommelighet i Kristoffer Aamots gate, her fra Fernanda Nissens gate. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Skulle det ikke være ferdig i Kristoffer Aamots gate i mai, undrer en leser. Vi har sjekket hvorfor det fortsatt jobbes i gata ved Fernanda Nissen skole.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 10.07.2019 kl 10:52

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN/STORO: Tidligere i år utførte Vann- og avløpsetaten arbeider i Kristoffer Aamots gate. FAU ved Fernanda Nissen skole var i dialog med Bymiljøetaten fordi de mente sikringstiltakene for fotgjengere ikke var bra nok. Mange av skolens elever har skolevei langs gata.

Kommunen varslet at VAV hadde tillatelse til arbeidene ut mai 2019. Nå er det juli, og skolefri, men fortsatt er deler av veien sperret av, og asfalteringsarbeidet er ikke ferdig.

– Det er like skummelt å sykle og kjøre der. Vet dere noe om/når de kommer til å gjøre ferdig veien? spør leser Heidi oss på Facebook.

Sykkelfeltet er fjernet i svingen før Fernanda Nissen skole på grunn av arbeidene. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Utvider gaten

Vi retter derfor henvendelsen videre, og får følgende svar fra byggeleder Torbjørn Skaara i Vann- og avløpsetaten:

ANNONSE

– Vann og avløpsetaten er ferdig med å legge nye overvann og spillvannsledninger. Privat utbygger skal nå bygge støttemur, og når denne er på plass vil det etableres nytt fortau. Denne delen har ikke Vann- og avløpetaten noe med. Det er Selvaag som står for denne jobben.

På vegne av Selvaag er det Bernt Sønsterød hos Ing. E. Sønsterød AS som svarer mer utdypende i en e-post til Sagene Avis:

– Arbeidene med Kristoffer Aamots gate er et rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen av boligene i Fernanda Nissens gate, Lillohøyden og nye Fernanda Nissen skole. Det er til sammen 7 utbyggere som har fått kravet og som i fellesskap bekoster arbeidene i Kristoffer Aamots gate.

LES OGSÅ: Bymiljøetaten har nylig strammet opp Kristoffer Aamots gate mot rundkjøringen

Han skriver at fra rundkjøringen i krysset Kristoffer Aamots gate/Sandakerveien og cirka 300 meter nedover mot Akerselva skal gaten utvides, slik at det blir «nytt fortau, grøntstripe med beplanting og sykkelfelt».

ANNONSE

– Ved skolen er det allerede anlagt nytt busstopp og lysregulert fotgjengerfelt. Opparbeidelsen skjer kun på sydsiden av gaten og opparbeidelsen utføres som en del av det fremtidige veiprofilet slik kommunedelplanen legger opp til, skriver han.

Kristoffer Aamots gate i retning Lillohøyden, sett fra Kristoffer Aamots bru. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ferdig i løpet av høsten

I svingen nedenfor Fernanda Nissens gate medfører utvidelsen av gaten at det må settes opp en forstøtningsmur, ifølge Søsterød.

– Her lå også kommunens hovedavløpsledninger, og det tillates ikke at det bygges nye konstruksjoner over slike ledninger da det gjør ledningene utilgjengelige eller vanskelig tilgjengelige for evt. senere utskifting eller reparasjon. Vann- og avløpsetaten har derfor lagt disse ledningene om, slik at de blir liggende til siden for muren som nå skal bygges.

Sønsterød forklarer at det er flere faktorer som gjør anleggsarbeidene i Kristoffer Aamots gate omstendelige og tidkrevende, ikke bare konstruksjonene i grunnen. Det er den hyppige busstrafikken, lokatrafikk til og fra Storo og Nydalen, og mange myke trafikanter. Samtidig skal sikkerhet og trafikkflyt ivaretas.

ANNONSE

– Etter at kommunens hovedledninger nå er omlagt, skal de siste vel 100 meter av gaten ferdigstilles. Disse arbeidene vil bli utført og ferdigstilt i løpet av høsten 2019, sier Søsterød, og legger til at arbeidene utføres av Topaas og Haug Entreprenør AS. Prosjektledelse forestås av Aase Prosjekt AS, og Ing. E.Sønsterød AS har besørget prosjektering, søknad og byggeledelse.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE