ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

I bydelsutvalget:

Hvis dette vedtas, er det mulig at Hvaskjer får ha åpent til halv fire

HVASKJER: Den lokale åpningstidsforskriften skal behandles i bydelsutvalget 1. november. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Hvis den lokale åpningstidsforskriften for Bydel Sagene vedtas i neste bydelsutvalgsmøte, er det mulig at Hvaskjer får ha åpent til klokken 03.30.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 31.10.2018 kl 08:08

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Torsdag 1. november er det bydelsutvalgsmøte i Sagene samfunnshus.

På sakslisten står den lokale åpningstidsforskriften for Bydel Sagene. Bydelsdirektøren foreslår at den vedtas.

Bystyret vedtok den 23.5.2018 ny forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo Kommune, kalt Åpningstidsforskriften. Denne forskriften fastsetter når salgs- og serveringssteder i Oslo har lov til å holde åpent, og mellom hvilke klokkeslett det er lov å selge eller skjenke alkohol.

Sagene Avis har tidligere skrevet om åpningstidsforskriften, les hele saken her.

Kan eventuelt holde åpent til 03.30

Innenfor rammen av Oslo kommunes åpningstidsforskrift, fremmer Bydel Sagene forslag om en lokal forskrift som regulerer åpning- og skjenketidene for bevertningssteder som ligger i bydelen.

ANNONSE

I Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo står det i paragraf 7: Bydelsutvalgene kan etter serveringsloven § 15 første ledd vedta lokale åpningstidsforskrifter som fastsetter hvilke områder i bydelen som gis åpningstid tilsvarende sentrum, jf. § 3 bokstav a). 

Bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap), fortalte tidligere til lokalavisa om den nye foreslåtte forskriften for bydelen, og om hva den inneholder spesielt for Hvaskjer.

– Forslaget som det nå ligger, betyr at det ikke blir noen endring for stedene som ligger på Soria Moria. De kan da som tidligere holde åpent til klokken halv fire om natten, med skjenkestopp klokken tre. Dette vil eventuelt gjelder for både for HvaSkjer og Cosmopolite, sa Stoltenberg. 

– Dette er et forslag om ny forskrift som nå er ute på høring, høringsfristen er 20. september. Så samler administrasjonen inn alle innspill, og lager et endelig forslag som så sendes til politisk behandling, forklarte han videre. 

Naboene er misfornøyde

Innen høringsfristen kom det inn elleve høringssvar fra ti avsendere, her er noen av reaksjonene:

ANNONSE

«(…)Jeg er ikke motstander av barer og sosiale møteplasser på Torshov. Tvert imot. Men dette kan man få til uten å drive klubb til kl tre om natten. Det er heller ikke i hovedsak lokalbefolkningen som fester der, det kommer minibusslass fra andre deler av byen med ungdommer.»

En annen er sjokkert over det nye forslaget til lokal åpningstidsforskrift:

«Det ble helt nylig vedtatt i næringsetatet at Hvaskjer ikke får skjenke lenger enn til 00.30, etter at flertallet i bydelen også stemte i mot lange åpningstider. Det er helt utrolig, at man nå igjen forsøker å gi Hvaskjer utvidede skjenketider, mot beboernes vilje. Vi har nylig flyttet soverommet til stua(…) Det er umulig å sove fra kl 23 til kl 04. Folk hyler og skriker i køen, eller når de er ute og røyker, de tisser i gatene, taxiene og trikkene tuter om hverandre på fulle folk.»

«(…)Det var derfor med stor glede jeg mottok informasjon om vedtaket fra Næringsetaten som innebærer en åpningstid inne til kl. 01:00 fra 14.09.2018. Desto større ble skuffelsen da jeg ble gjort kjent med at Bydel Sagene har fremmet en lokal forskrift hvor HvaSkjer foreslås regulert som sentrum, med åpningstid inne til kl. 03:30. Det er trist at våre lokalpolitikere, som gjennom lang tid er kjent med støyproblemer og andre utfordringer i tilknytning HvaSkjer, likevel fremmer dette forslaget. Hvem skal ivareta innbyggerne i bydelen og våre interesser som naboer til HvaSkjer, om ikke lokalpolitikerne gjør det?»

– Hvaskjer vil slik vi kjenner det være et avsluttet kapittel

Hvaskjer har også sendt inn uttalelse, og de skriver at publikumstilstrømningen har økt formidabelt, noe som gikk raskere enn forventet, og de sier de kanskje ikke raskt nok så at økningen førte til køer og «noen» skrålende mennesker, men at dette er et problem de har tatt tak i, og stort sett løst, mener de.

ANNONSE

«(…) Soria Moria ba Ruter om å utvide kollektivtilbudene på natterutene. Dette for å få mennesker bort fra området etter stengetid.(…) Det ligger i sakens natur at de som har glede av tilbudet ikke kontakter bydelen på samme måte, som en som vil uttrykke sin misnøye.(…) Selv om det kun dreier seg om et fåtall klager, stort sett fra de samme personer, tar vi dette på høyeste alvor.

Dersom Kulturslottet Soria Moria mot formodning skulle miste den åpningstiden de har hatt frem til i dag, vil Hvaskjer slik vi kjenner det i dag være et avsluttet kapittel» skriver eierne av Hvaskjer.

Søker om bruksendring

Vogts gate 60 søker om rammetillatelse for bruksendring, og dette skal også opp til behandling i bydelsutvalget.

Tiltaket omfatter bruksendring av forretningsareal til bevertning/servering i 1. etasje og bruksendring av boder i underetasje til toalett, personalgarderober og lager m.m.

Ifølge søker har det ikke innkommet naboprotester, står det i sakspapirene.

ANNONSE

Videre står det at bydelen ikke vil motsette seg at dagens forretningslokale blir bruksendret til bevertning/servering. De legger også til at de er «bekymret for at Torshov-området vil miste noe av sin kvalitet som lokalt sentrum hvis bredden av salg- og servicefunksjoner i stor grad erstattes med skjenke- og serveringssteder. Bydelen oppfordrer PBE til å ta den lokale næringsstrukturen med i sin vurdering av denne og framtidige saker i området som gjelder bruksendring bevertning/servering.»

Akerselva Miljøpark

Sagene bydelsutvalg har gjennom flere vedtak tatt til orde for at Akerselva Miljøpark må bli gitt et sterkere vern enn dagens kommunedelplan representerer. Bydelen har også ved flere anledninger gitt innspill om tiltak til opprusting av infrastrukturen i og rundt Akerselva, slik at miljøparken gjøres lettere tilgjengelig og mer anvendelig som rekreasjonsområde, står det i saksfremlegget om vern og oppgradering av Akerselva miljøpark.

Med utgangspunkt i Bydelsutvalgets vedtak om badeplass langs Akerselva, inviterte bydelsadministrasjonen i vår nabobydelene langs elva til møter, der hensikten var å sammenfatte alle fire bydelers ønsker og behov knyttet til Akerselva Miljøpark.

Intensjonen var å ha et samlet innspill klart før inngangen til 2019, men ambisjonen er nå å bruke selve året som europeisk miljøhovedstad til å gjennomføre en medvirkningsprosess, står det videre i saksfremlegget.

I byrådets budsjettforslag for 2019, ble det lagt inn ekstra midler til oppgradering av byens park- og grøntområder generelt, og noen konkrete tiltak for Akerselva miljøpark spesielt:

  • Ekstra midler til bedre gate- og parkbelysning, herunder å fullføre belysningen fra Kubaparken til Nydalen.
  • Reduksjon av overløp AK52 til Akerselva
  • Opptrapping av investeringene i behovsplanen for idrett og friluftsliv med etablering av manglende turveistrekninger, bedre skilting og merking av turmuligheter som prioriterte tiltak. Behovet for å fjerne ferdselsbarrierer fra Vaterland til fjorden er nevnt som eget punkt.
  • Det skal også utredes mulighetene for en badeplass ved Myraløkka.

I forslaget til vedtak, påpekes det at Sagene bydelsutvalg mener det er viktig at Akerselva miljøpark får et sterkere vern og oppgraderes som rekreasjonsområde gjennom:

  • Endret vernestatus, fortrinnsvis som landskapsvernområde, alternativt ved at føringene i Kommunedelplan for Akerselva miljøpark inkluderes i kommuneplanens arealdel når denne skal revideres
  • At året som europeisk miljøhovedstad brukes som utgangspunkt for en medvirkningsprosess om hvordan området kan utvikles og bør fremstå i fremtiden.
  • En oppfordring om at Byråd for miljø og samferdsel gir Bymiljøetaten i oppdrag å utarbeide et forslag til en langsiktig og helhetlig plan for forvaltning og oppgradering.

Parkdrift og utenforskap

På sakslisten står også, blant annet, orientering om status og utfordringer i parkdriften, dører inn til avdelingen, stellerom og soverom i barnehager og bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge.

Les hele sakslisten på Bydel Sagenes nettside

Bydelsutvalgsmøtet holdes torsdag 1. november kl. 18.30 i Sagene samfunnshus, og starter med åpen halvtime.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE